Železnice začali tender na obnovu trate z Púchova do Žiliny

17.2.2012

BRATISLAVA 17. februára (WEBNOVINY) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali tender na druhú etapu modernizácie trate Púchov – Žilina pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.

Stavebné práce v úseku Považská Teplá – Bytča – Dolný Hričov – Žilina by mali podľa predpokladov stáť 180,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty a trvať tri roky.

Ako štátny správca železničnej infraštruktúry informoval vo Vestníku verejného obstarávania, súčasťou prác bude obnova železničných staníc Bytča a Dolný Hričov. Na žilinskej železničnej stanici majú byť vykonané len úpravy na oznamovacích a zabezpečovacích zariadeniach a diaľkové riadenie na zariadeniach s nutnými stavebnými úpravami v budove Riadiaceho strediska energetiky Žilina.

Prostriedky z Kohézneho fondu EÚ

Projekt modernizácie trate medzi Považskou Teplou a Žilinou má byť financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava.

Otváranie ponúk je plánované 16. apríla, pričom záujemcovia o účasť vo verejnej súťaži môžu požiadať o súťažné podklady do 6. marca. Ponuky budú viazané minimálne do 16. júla tohto roka. Uchádzači musia predložiť zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného zamerania, ktoré uskutočnili za posledných päť rokov. Aspoň jedna zmluva na stavbu musí mať hodnotu viac ako 100 miliónov eur.

V železničnom tendri na modernizáciu trate Beluša – Púchov navrhlo najlacnejšiu ponuku stavebné združenie OHL ŽS, a.s. Brno a Váhostav – SK, a.s. Žilina. Obe spoločnosti chcú takmer deväťkilometrový úsek železnice upraviť za 91,8 mil. eur bez dane. Je to o 53 % menej oproti pôvodnej predpokladanej cene prác vo výške 194,27 mil. eur. ŽSR ponuky už vyhodnotili a šancu získať zákazku má združenie s Váhostavom. Táto spoločnosť vlani uspela aj v tendroch na výstavbu prvej časti diaľnice D1 Jánovce – Jablonov a úseku D1 Dubná Skala – Turany.

V súťaži je deväť uchádzačov

V súťaži na obnovu trate Beluša – Púchov predložilo ponuky spolu deväť uchádzačov. Všetky sú značne nižšie ako odhadované stavebné náklady.

Druhú najnižšiu cenu vo výške 96,64 miliónov eur navrhla skupina vedená bratislavským Doprastavom, a.s. a jeho partnerom je firma Subterra. Nasleduje konzorcium v zložení TSS Grade, a.s. Trnava, TuCon, a.s. Žilina, Bögl a Krýsl Sk, s.r.o. Bratislava a Eiffage Construction SR, s.r.o. Bratislava s ponukou 96,86 mil. eur.

V ponúkaných cenách je zahrnutá aj 10-percentná rezerva na zákazku, ktorú obstarávateľ môže, ale nemusí vybranému dodávateľovi vyplatiť. Modernizácia spomínaného úseku je plánovaná na tri roky, pričom rekonštruované budú aj železničné stanice v Beluši a Púchove. Investícia má byť financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava. Ide o šiestu etapu modernizácie trate z Nového Mesta nad Váhom do Púchova v dĺžke 58,6 kilometra.

ŽSR neposkytli podrobné informácie

„Neposkytujeme v priebehu procesu verejného obstarávania žiadne informácie,“ odpovedala agentúre SITA hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková na otázky o vyhodnotení ponúk v tendri na modernizáciu trate Beluša – Púchov.

Železnice tvrdia, že keby informovali verejnosť cez médiá, bol by porušený princíp rovnakého zaobchádzania voči zahraničným spoločnostiam. „Nakoľko nepredpokladáme, že zahraniční uchádzači nečítajú naše médiá,“ dodala Pavliková.

Spoločnosť sa nechcela vyjadriť ani k vyhlásenej súťaži na modernizáciu trate Považská Teplá – Žilina s tým, že všetky informácie sú vo Vestníku verejného obstarávania. Spoločnosť Skanska SK, a. s. uviedla, že víťazná cena v tendri na trať Beluša – Púchov dosahuje 47 % z predpokladanej ceny prác. Podľa firmy to len potvrdzuje, že za dumpingovú nemôže byť považovaná ani ich najnižšia cena, ktorú predložili v stále neuzavretom tendri na obnovu trate Zlatovce – Trenčianska Teplá.

Na trati Nové Mesto nad Váhom – Púchov v súčasnosti pokračujú práce v rámci prvej a druhej etapy modernizácie na úsekoch Nové Mesto nad Váhom – Trenčianske Bohuslavice – Zlatovce a štvrtej a piatej etapy na úsekoch Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. Tieto dve stavby majú byť ukončené v máji 2013 a 2014. Tretia etapa prác na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá zatiaľ nezačala, pretože pre súdne spory nebol tender, trvajúci vyše dva roky, doteraz uzatvorený a ŽSR nemohli podpísať zmluvu s vybraným dodávateľom.