Železnice znížili svoju stratu o viac ako 60 percent

16.4.2012

BRATISLAVA 16. apríla (WEBNOVINY) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v minulom roku výrazne zmiernili stratu na 31,78 mil. eur, čo je medziročne menej o 68,7 % alebo o 69,68 mil. eur.

Oproti pôvodnému podnikateľskému plánu spoločnosti na rok 2011, ktorý počítal ešte so stratou 193,19 mil. eur, je vlaňajšia strata nižšia o 83,5 %, respektíve o 161,41 mil. eur.

Železnice prepúšťali

Správca železničnej infraštruktúry neskôr upravil očakávanú stratu zhruba na 100 mil. eur.

Ako agentúru SITA v pondelok informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková, hospodárenie podniku ovplyvnilo niekoľko faktorov, z ktorých podstatný vplyv mala neplánovaná, dodatočná úhrada fixných nákladov od štátu vo výške 80 mil. eur.

Výnosy ŽSR vlani dosiahli 480,78 mil. eur, čo predstavuje oproti plánu nárast o 127,14 mil. eur. „Tento rast súvisí s už spomínanou vyššou úhradou fixných nákladov a zaúčtovaním pohľadávky za neuhradenú časť fixných ekonomicky oprávnených nákladov zo zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry za rok 2011. Ďalším výrazným faktorom bolo úspešné znižovanie nákladov v súvislosti s realizáciou programu úspor a optimalizácie ŽSR, ktorý sa odvíjal z Programu revitalizácie železničných spoločností schváleného vládou SR v marci 2011,“ informovala Pavliková.

Náklady spoločnosti v minulom roku dosiahli výšku 512,57 mil. eur, čo je oproti plánu menej o 34,15 mil. eur. Jadro úspor bolo v spotrebovaných nákupoch a službách. Výsledok hospodárenia podľa ŽSR pozitívne ovplyvnil i vývoj zamestnanosti. Optimalizáciou klesol evidenčný počet zamestnancov spoločnosti ku koncu minulého roka medziročne o 1 991 na 14 998 osôb.

Hospodárenie je otázne

V tomto roku plánujú ŽSR hospodáriť bez strát s vyrovnaným rozpočtom. „Tento zámer napĺňa ciele spomínaného Programu revitalizácie železničných spoločností a má oporu v schválenom rozpočte Slovenskej republiky, v zmysle ktorého majú byť uhradené ekonomicky oprávnené fixné náklady súvisiace s prevádzkovaním železničnej infraštruktúry v plnej výške. Predpokladom naplnenia tohto cieľa sú prijaté interné opatrenia v oblasti optimalizácie nákladov spoločnosti,“ dodala Pavliková.

Vyrovnané hospodárenie ŽSR podľa nej závisí tiež do určitej miery i od toho, ako sa bude dariť dopravným spoločnostiam železničného sektoru, ktorým ŽSR poskytujú svoje služby.

Rizikom nielen pre hospodárenie ŽSR je budúci vývoj na finančných trhoch a tiež na dopravnom trhu, ktorý úzko súvisí s vývojom hospodárstva štátu ako i celosvetovej ekonomiky. Výsledky prvých mesiacov tohto roku podľa ŽSR potvrdzujú pozitívny výhľad spoločnosti v oblasti hospodárenia v súlade s plánovaným výsledkom hospodárenia.