Železničiari nakúpia nové vlaky za 90 miliónov eur

11.12.2012

BRATISLAVA 11. decembra (WEBNOVINY) – Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. pripravuje ďalší tender na dodanie deviatich dvojsystémových elektrických vlakov pre regionálnu dopravu v okolí Bratislavy a Košíc.

Predpokladaná cena za dodanie nových vlakových súprav bude 90 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ide o súčasť projektu regionálnej podpory integrovaných dopravných systémov v Bratislave a Košiciach a ich priľahlých územiach.

Ako vyplýva z predbežného oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania, štátny železničný osobný dopravca chce nákup vlakov financovať z peňazí Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov v rámci Operačného programu Doprava (OPD) v terajšom programovom období eurofondov.

Súčasťou zákazky bude dodanie sprievodnej technickej dokumentácie a zaškolenie zamestnancov železničnej spoločnosti z obsluhy, údržby a prevádzky vlakov.

Železničiari v novembri už vyhlásili verejnú súťaž na dodanie dvadsať nových dieselmotorových vlakových súprav s nízkopodlažnou konštrukciou pre regionálnu prepravu cestujúcich v okolí Bratislavy a Košíc. Predpokladaná cena za dodanie vlakov počas troch rokov je 90 mil. eur bez DPH. Aj nákup týchto vlakov má byť financovaný zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov spoločnosti. Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podklady do 31. decembra a ponuky sa budú otvárať 30. januára budúceho roka.

Železničná spoločnosť chce najprv získať dva dieselmotorové vlaky iba na vlastné náklady. Zároveň na dodanie ďalších 18 súprav si vyhradzujú právo opcie najneskôr do 1. januára 2014. Uplatnenie opcie podmieňuje schválením presunu peňazí v OPD a podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Projektu regionálnej podpory integrovaných dopravných systémov v Bratislave a Košiciach a ich priľahlých územiach. Podmienkou je tiež získanie predbežného stanoviska Európskej komisie k tomuto projektu.