Železničné Cargo má v budúcom roku vytvoriť tri firmy

BRATISLAVA 9. júla (WEBNOVINY) – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. by v rámci pripravovanej vnútornej reštrukturalizácie mala vytvoriť tri dcérske firmy s následným vstupom partnerov.

Z predpokladaného počtu zamestnancov štátneho vlakového nákladného dopravcu koncom tohto roka okolo 6 350 má do troch dcérskych firiem neskôr prejsť 1 260 pracovníkov a v materskej spoločnosti by malo zostať 5 090 zamestnancov.

Vyplýva to z návrhu opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR, ktorý má v stredu predložiť na rokovanie vlády minister dopravy Ján Počiatek.

Do dcérskej spoločnosti pre údržbu a opravy vozňov a rušňov má z Carga prejsť okolo 1 200 zamestnancov a do dcérskych firiem pre manažovanie nákladných vozňov a realizáciu intermodálnej prepravy po 30 osôb. Predpokladá sa, že proces vnútornej reštrukturalizácie Carga, vrátane založenia troch dcérskych firiem, by mal trvať do polovice roku 2014.

Ministerstvo pripomienky akceptovalo

Rezort dopravy dostal k spomínanému materiálu pätnásť pripomienok, z toho jednu zásadnú, pričom akceptoval dvanásť, vrátane zásadnej, a čiastočne akceptoval jednu pripomienku.

Zásadnú pripomienku malo ministerstvo financií, ktoré žiadalo nepredkladať materiál v navrhovanom znení na ďalší schvaľovací proces. Vplyv materiálu na verejné financie chcelo posúdiť až po ukončení rokovaní o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016. Ministerstvo dopravy na základe rokovania s rezortom financií návrh upravilo.

Ministerstvo dopravy navrhuje vláde súhlasiť s kompenzáciou finančných dopadov pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v celkovej výške 67,5 mil. eur.

Zdôvodnilo to znížením poplatku za prístup k železničnej infraštruktúre od 1. júla 2013 do 31. decembra 2016. Uvedená suma by mala byť štátnemu správcovi železničnej infraštruktúry kompenzovaná do 31. júla, resp. do 15. augusta 2013.

Rezort chce ďalej do konca tohto roka pripraviť spôsob riešenia kompenzácie nákladných železničných dopravcov v objeme 74 mil. eur prostredníctvom ŽSR.

Dlhy znížia

V tomto prípade je dôvodom opatrenia zavedenie nových pravidiel regulácie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre od roku 2011.

Nižšie poplatky pre dopravcov za železničnú dopravnú cestu totiž začali platiť namiesto plánovaného roku 2010 o rok neskôr.

Viaceré opatrenia na konsolidáciu Carga by mali byť zrealizované do konca roku 2014. Dovtedy by mala byť tiež splatená finančná výpomoc poskytnutá spoločnosti nad rámec dohodnutých splátok rozpočtovaných v príjmoch štátneho rozpočtu, a to vo výške okolo 78,220 mil. eur.

Zo štátnej pôžičky v objeme 166 mil. eur, ktorú získalo Cargo v roku 2009 počas prvej vlády Roberta Fica, doteraz zaplatilo 19,5 mil. eur z istiny a 28,8 mil. eur za úroky. Poslednú splátku istiny vo výške 9,75 mil. eur a úroky za 2,95 mil. eur spoločnosť uhradila 28. februára. Tie isté sumy by podľa plánu mala zaplatiť aj koncom augusta.

Cargo evidovalo aktuálne úročené záväzky k 31. máju vo výške okolo 450 mil. eur. Zadlženie spoločnosti by sa malo do konca roku 2016 znížiť na úroveň 30 % v porovnaní so stavom koncom minulého roku. Výnos z odpredaja majetkového podielu v dcérskych firmách má byť použitý na zníženie dlhu najmä voči bankám, lízingovým spoločnostiam, ministerstvu financií a ŽSR.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...