Žiaci dostanú nové testy z finančnej gramotnosti

30.11.2013

BRATISLAVA 30. novembra (WEBNOVINY) – Súčasťou databázy úloh, vďaka ktorej budú môcť školy svojich žiakov testovať elektronicky, budú aj úlohy z finančnej a štatistickej gramotnosti. Určené budú pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Vďaka nim by sa mali školáci naučiť, ako v budúcnosti hospodáriť s rozpočtom v rodine, či posúdiť, ktorá banka im ponúka výhodnejšie služby.

Učitelia, ktorí budú úlohy do databázy tvoriť, dostávajú v týchto dňoch do rúk inšpiratívne materiály – nové zbierky úloh z týchto oblastí.

Zbierka zo štatistickej gramotnosti obsahuje 18 a zbierka z finančnej gramotnosti 22 testových úloh. Obe vznikli vďaka národnému projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania, ktorý zastrešuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Situácie z bežného života

Úlohy zaradené do zbierok vychádzajú zo situácií, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnom živote. Žiaci na Slovensku majú väčšinou problém s odpoveďami na úlohy o sporení či hypotéke, naopak, úspešnejší sú pri témach európska mena, platobné karty a moderné platobné nástroje, informuje Mária Grebeňová-Laczová z NÚCEM.

Zbierka úloh z finančnej gramotnosti sa zameriava napríklad na hospodárenie s peniazmi v rodine, na zistenie nákladov na rodinnú dovolenku, ale aj na porovnanie toho, ktoré bankové služby sú výhodné. Pri štatistickej gramotnosti by sa žiaci mali naučiť orientovať v grafoch a tabuľkách, pochopiť graficky zobrazený výsledok prieskumu verejnej mienky či spokojnosti zákazníkov s tovarom v reklamných letákoch. „Takýto typ úloh doteraz žiaci väčšinou riešili iba v monitorovacích medzinárodných štúdiách, napríklad v štúdii OECD PISA,“ hovorí odborná pracovníčka NÚCEM-u Katarína Lučeničová.

Testy vytvoria učitelia

Úlohy a testy z finančnej a štatistickej gramotnosti budú súčasťou i veľkej databázy s 30-tisíc úlohami a 150 testami, vďaka ktorej bude možné žiakov testovať elektronicky.

Vytvoria ich pre žiakov učitelia. Ide o národný projekt za viac ako 28 miliónov eur s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Financovaný je prevažne z eurofondov.

Na Slovensku nie je úroveň vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti na optimálnej úrovni. Výsledky Štátnej školskej inšpekcie hovoria o tom, že v školách treba takéto vzdelávanie zefektívniť, aj keď sa v porovnaní s predošlými rokmi situácia zlepšila.

V školskom roku 2012/2013 kontrolovala Štátna školská inšpekcia rozvíjanie finančnej gramotnosti v 86 základných školách. Podľa jej zistení národný štandard vo finančnej gramotnosti, ktorý stanovuje, aké poznatky a zručnosti musia mať žiaci i učitelia, zaviedli školy na rôznej úrovni. V 20 prípadoch ho nezapracovali školy do vzdelávacieho programu vôbec, v šiestich školách tak urobili čiastočne, 60 škôl ho zapracovalo komplexne. Slabšou stránkou bolo vzdelávanie učiteľov na podporu rozvoja finančnej gramotnosti.