Žiaci dostanú nové testy z finančnej gramotnosti

30.11.2013

BRATISLAVA 30. novembra (WEBNOVINY) – Súčasťou databázy úloh, vďaka ktorej budú môcť školy svojich žiakov testovať elektronicky, budú aj úlohy z finančnej a štatistickej gramotnosti. Určené budú pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Vďaka nim by sa mali školáci naučiť, ako v budúcnosti hospodáriť s rozpočtom v rodine, či posúdiť, ktorá banka im ponúka výhodnejšie služby.

Učitelia, ktorí budú úlohy do databázy tvoriť, dostávajú v týchto dňoch do rúk inšpiratívne materiály – nové zbierky úloh z týchto oblastí.

Zbierka zo štatistickej gramotnosti obsahuje 18 a zbierka z finančnej gramotnosti 22 testových úloh. Obe vznikli vďaka národnému projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania, ktorý zastrešuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Situácie z bežného života

Úlohy zaradené do zbierok vychádzajú zo situácií, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v bežnom živote. Žiaci na Slovensku majú väčšinou problém s odpoveďami na úlohy o sporení či hypotéke, naopak, úspešnejší sú pri témach európska mena, platobné karty a moderné platobné nástroje, informuje Mária Grebeňová-Laczová z NÚCEM.

Zbierka úloh z finančnej gramotnosti sa zameriava napríklad na hospodárenie s peniazmi v rodine, na zistenie nákladov na rodinnú dovolenku, ale aj na porovnanie toho, ktoré bankové služby sú výhodné. Pri štatistickej gramotnosti by sa žiaci mali naučiť orientovať v grafoch a tabuľkách, pochopiť graficky zobrazený výsledok prieskumu verejnej mienky či spokojnosti zákazníkov s tovarom v reklamných letákoch. „Takýto typ úloh doteraz žiaci väčšinou riešili iba v monitorovacích medzinárodných štúdiách, napríklad v štúdii OECD PISA,“ hovorí odborná pracovníčka NÚCEM-u Katarína Lučeničová.

Testy vytvoria učitelia

Úlohy a testy z finančnej a štatistickej gramotnosti budú súčasťou i veľkej databázy s 30-tisíc úlohami a 150 testami, vďaka ktorej bude možné žiakov testovať elektronicky.

Vytvoria ich pre žiakov učitelia. Ide o národný projekt za viac ako 28 miliónov eur s názvom Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Financovaný je prevažne z eurofondov.

Na Slovensku nie je úroveň vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti na optimálnej úrovni. Výsledky Štátnej školskej inšpekcie hovoria o tom, že v školách treba takéto vzdelávanie zefektívniť, aj keď sa v porovnaní s predošlými rokmi situácia zlepšila.

V školskom roku 2012/2013 kontrolovala Štátna školská inšpekcia rozvíjanie finančnej gramotnosti v 86 základných školách. Podľa jej zistení národný štandard vo finančnej gramotnosti, ktorý stanovuje, aké poznatky a zručnosti musia mať žiaci i učitelia, zaviedli školy na rôznej úrovni. V 20 prípadoch ho nezapracovali školy do vzdelávacieho programu vôbec, v šiestich školách tak urobili čiastočne, 60 škôl ho zapracovalo komplexne. Slabšou stránkou bolo vzdelávanie učiteľov na podporu rozvoja finančnej gramotnosti.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.