Zisk Transpetrolu sa prepadol o vyše 50 percent

BRATISLAVA 31. júla (WEBNOVINY) – Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, zaznamenal v minulom roku ďalšie zhoršenie hospodárskych výsledkov. Celkové výnosy aj zisk firmy pokračovali v trendoch z posledných rokov a zaznamenali ďalší pokles.

Čistý zisk Transpetrolu sa medziročne prepadol o takmer 55 % na 3,8 mil. eur. Celkové výnosy boli oproti roku 2011 nižšie o 11,8 %, keď dosiahli 50,9 mil. eur.

Znížili sa aj náklady, avšak miernejšie. Za celý vlaňajšok dosiahli 43,6 mil. eur, čo znamenalo medziročný pokles o 5,5 %. Vyplýva to z informácií uverejnených spoločnosťou.

Za slabšie výsledky môže preprava ropy

O slabšie výsledky Transpetrolu sa postaral predovšetkým pokles v preprave ropy, ktorá je kľúčovou oblasťou podnikania spoločnosti. Transpetrol v minulom roku prepravil celkovo 8,418 mil. ton ropy. V medziročnom porovnaní to znamenalo pokles o 10,7 %, pričom prepravené objemy klesajú každoročne už od roku 2009.

Podstatná časť, takmer 64 % z celkového prepraveného objemu, smerovala do bratislavskej rafinérie Slovnaft, ktorá je momentálne jediným odberateľom ropy na Slovensku.

Okrem toho smerovali takmer 3 mil. ton ropy prepravenej cez Slovensko do českých rafinérií Česká rafinérská a Paramo. Dodávky do Českej republiky však medziročne klesli až o 23,5 %.

„Celkový objem prepravenej ropy v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenal výrazný pokles. Pre nepriaznivý trend v ropnom priemysle a v záujme udržania stability sme začali prijímať opatrenia v snahe zmierňovať a minimalizovať negatívne vplyvy na spoločnosť Transpetrol ako aj jej ďalší vývoj,“ konštatuje v rámci príhovoru vo výročnej správe predseda predstavenstva a generálny riaditeľ firmy Ivan Krivosudský.

Významnú úlohu v hospodárení Transpetrolu zohráva naďalej aj skladovanie ropy. Svoje kapacity využíva na uskladnenie ropy pre Správu štátnych hmotných rezerv, Slovnaft, Českú rafinérsku či Paramo. V roku 2012 tak Transpetrol svojim klientom v priemere denne fakturoval za skladovanie 354,7 tis. ton ropy.

Transpetrol vlani výrazne znížil aj svoje investície. Tie oproti roku 2011 klesli o tretinu na 24,9 mil. eur. Za celý rok 2012 pritom spoločnosť pôvodne plánovala preinvestovať takmer 40 mil. eur.

Zlepšenie nebude ani v tomto roku

Pozitívnejšie hospodárenie však zrejme spoločnosť Transpetrol nečaká ani v tomto roku. Okrem klesajúceho dopytu po rope totiž musí bojovať aj na iných frontoch. Znova totiž čelí exekúcii v susednej Českej republike, kde tamojší ústavný súd obnovil exekučné konanie a zablokoval finančné zdroje za transfer ropy pre Českú rafinérsku.

Nezaplatená čiastka je v súčasnosti vo výške približne 5,3 milióna eur. Predstavitelia Transpetrolu sa preto vyjadrili, že na základe odporúčaní audítorov budú nútení tvoriť opravné položky, ktoré negatívne ovplyvnia výsledok hospodárenia. Aj toto exekučné konanie pritom vyplýva z konania východoslovenského podnikateľa Ignáca Ilčišina a z jeho snáh ovládnuť v Transpetrole 34-percentný podiel.

Spoločnosť Transpetrol sa zaoberá prepravou ropy a jej skladovaním pre odberateľov a pre Správu štátnych hmotných rezerv. V roku 2002 získala 49-percentný balík akcií Traspetrolu firma Jukos Oil Company za 74 mil. USD.

Slovensko si ponechalo majoritný 51-percentný podiel. Koncom marca 2009 slovenská vláda podpísala v Londýne zmluvu s vedením spoločnosti Jukos International UK B.V. o spätnom odkúpení 49 % akcií spoločnosti Transpetrol.

Cena za spätné odkúpenie 49 % akcií Transpetrolu predstavovala 240 mil. USD. V minulom roku Transpetrol zamestnával v priemere 396 pracovníkov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...