ZlatyErb.sk 2012 – Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

25.10.2012

BRATISLAVA 25. októbra (WBN/PR) – Súťaž ZlatýErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska a eSlovensko, o.z. v spolupráci s projektom Zodpovedne.sk a Medzinárodným kongresom ITAPA.

Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25.10.2012 v Bratislave, v hoteli Crowne Plaza vo Veľkej sále London, v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA. Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: obce, mestá a mestské časti a VÚC. Osobitne boli udelené špeciálne ceny.

Webová stránka samospráv, ktorá získala najvyššie hodnotenie z hľadiska všetkých kritérií súťaže, získala ocenenie Grand Prix eSlovensko a zároveň nomináciu na medzinárodnú súťaž „EuroCrest“. Hlavným víťazom sa stala stránka Hlavného mesta SR Bratislava. Ocenenie prevzala námestníčka primátora Petra Nagyová-Džerengová. Cenu jej odovzdali Norbert Molnár, generálny riaditeľ sekcie Riadiaci orgán OPIS z Úradu vlády SR a Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR.

Prvé miesto v kategórii VÚC získal Prešovský samosprávny kraj. Z obcí zvíťazila stránka obce Klátová Nová Ves. Špeciálnu cenu za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv získalo mesto Čadca. Primátorovi Milanovi Gurovi cenu odovzdal Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Najlepšia elektronická služba samospráv bola udelená mestu Prešov za službu egov.presov.sk, ktorú osobne prevzal primátor Pavel Hagyari. Špeciálna cena za dlhodobý prínos v oblasti budovania eGovernmentu bola udelená Lucii Muškovej, zakladateľke konferencie ITAPA a Ištvánovi Zachariášovi, primátorovi mesta Moldava nad Bodvou.

„Kvalita webových stránok slovenských samospráv z roka na rok narastá. Za posledné obdobie zaznamenali porotcovia výrazný posun najmä v grafickej úrovni a prehľadnosti navigácie. Pribúdajú aj služby s použitím mobilných technológií. V záujme rozvoja turizmu by mohli samosprávy viac vytvárať cudzojazyčné verzie stránok. Stránky obcí naďalej zaostávajú za mestami,“ uviedol predseda súťaže Miroslav Drobný.

Celkové výsledky:
Grand Prix eSlovensko a nominácia na cenu EuroCrest:
Hlavné mesto SR Bratislava

H l a v n é k a t e g ó r i e :

Najlepšia stránka obcí:
1. Klátova Nová Ves
2. Trnavá Hora
3. Ostrý Grúň
4. Skačany
5. Nitrianska Blatnica

Najlepšia stránka miest a mestských častí:
1. Bratislava
2. Banská Bystrica
3. Levice
4. Trenčín
5. Čadca

Najlepšia stránka samosprávneho kraja:
1. Prešovský samosprávny kraj
2. Žilinský samosprávny kraj
3. Trenčiansky samosprávny kraj

Š p e c i á l n e c e n y :
Najlepšia elektronická služba samospráv:
Prešov

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv:
Čadca

Špeciálna cena za dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach:
Lucia Mušková, zakladateľka konferencie ITAPA,
Ištván Zachariáš, primátor mesta Moldava nad Bodvou.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí verejnosti.

eSlovensko, občianske združenie pre informatizáciu Slovenska sa podieľa na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v oblastiach eBezpečnosť, eInklúzia, eTurizmus a eGovernment. Zodpovedne.sk je projekt, ktorý sa zameriava na propagáciu bezpečného používania internetu a nových technológií a je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Safer Internet.