Zlé deti oberú rodičov o príspevky, ministerstvo sa obhájilo

BRATISLAVA 1. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) sa podarilo v rozporovom konaní, na ktoré prizvalo aj obe školské odborové organizácie, obhájiť svoj zámer viazať prídavky na deti na ich správanie.

„Po odborných diskusiách žiadny subjekt neodišiel od stola s tým, že by zámer rezortu zlepšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu neschvaľoval,“ uviedol Michal Jurči z tlačového odboru MPSVaR.

Rezort práce tvrdí, že žiaci základných škôl budú mať rovnaké povinnosti ako doteraz, novela zákona o prídavku na dieťa však prinesie také opatrenie, vďaka ktorému by mali školáci i rodičia viac dbať na plnenie týchto povinností.

Rezort chce cez zmenu zákona postihovať rodičov neprispôsobivých detí, ktoré obmedzujú či dokonca ohrozujú učiteľov alebo svojich spolužiakov. „Riziko straty, respektíve obmedzenia rodinných prídavkov má motivovať aj tých rodičov, ktorí sa zabudli zaujímať o správanie svojho potomka na škole voči učiteľom a spolužiakom,“ konštatuje ministerstvo.

V praxi ak by žiak dostal napríklad napomenutie, pokarhanie, či zníženú známku zo správania za závažné porušenie školského poriadku, alebo za jeho opakované porušenie, prídavok by bol presmerovaný na tri mesiace na obec. „O peniaze na ďalšie tri mesiace príde rodič až vtedy, keď sa porušenie zopakuje počas tzv. skúšobnej doby. Takýto postup by sa určite nevzťahoval na jednu, dve poznámky v žiackej knižke,“ uviedol Jurči.

Sprísniť podmienky nároku na prídavok na dieťa plánuje ministerstvo práce od začiatku budúceho roka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...