Zmena na Komunikačnom oddelení spoločnosti Henkel Slovensko

BRATISLAVA 16. februára (WBN/PR) – Natálie Lorencová (33), doterajšia hovorkyňa spoločnosti Henkel ČR, bola menovaná od 1. februára 2012 na regionálnu pozíciu korporátnej komunikácie Henkel Slovensko a Henkel Česká republika. Na novej pozícii bude zodpovedná za vedenie oddelenia Korporátnej komunikácie na Slovensku a súčasne bude hovorkyňou Henkel Slovensko. Výrazne sa tiež zameria na komunikáciu Centra zdieľaných služieb (Share Service Center) Henkel v Bratislave. V Českej republike povedie oddelenie Korporátnej komunikácie.

Natálie Lorencová pracuje na oddelení Komunikácie spoločnosti Henkel ČR od roku 2005. V minulom roku zastávala pozíciu Deputy for Corporate Communication a hovorkyne, kde bola zodpovedná za externú a internú komunikáciu spoločnosti Henkel ČR. Predtým mala na starosti komunikačnú stratégiu viac ako 25 značiek spoločnosti Henkel na českom trhu a realizovala množstvo úspešných interných a externých akcií spoločnosti. V roku 2007 bola nominovaná na celosvetové ocenenie Henkel Excellence Award.

Na Slovensku povedie Natálie Lorencová oddelenie Korporátnej komunikácie a zároveň bude hovorkyňou Henkel Slovensko. Výrazne sa zároveň sústredí na komunikáciu Centra zdieľaných služieb (Share Service Center) Henkel v Bratislave. Centrum zdieľaných služieb so svojimi 511 zamestnancami zabezpečuje realizáciu finančných procesov pre región západnej a strednej Európy, USA a Kanady a od roku 2009 realizuje i procesy v oblasti nákupu a informačných technológií.

Natálie Lorencová vyštudovala Vysokú školu Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem a London School of Public Relations v Prahe. Hovorí plynule anglicky. Medzi jej záujmy patrí literatúra, šport a cestovanie.

Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Starostlivosť o telo a Adhesive Technologies (Lepidlá Technológie). Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských ako aj priemyselných odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 48 000 pracovníkov a v roku 2010 dosiahol tržby vo výške 15,092 mld. EUR a upravený prevádzkový zisk vo výške 1,862 mld. EUR. Prioritné akcie Henkel sú evidované v indexe DAX a Henkel sa radí medzi 500 obratovo najsilnejších spoločností sveta (Fortune Global 500). Spoločnosť Henkel Slovensko, ako súčasť Henkel Central Eastern Europe, dosiahla v roku 2010 na domácom trhu obrat vo výške 85,4 milióna EUR. Ku koncu roka 2010 spoločnosť zamestnávala 472 pracovníkov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...