Zmena v predstavenstve ŠKODA AUTO

4.6.2012

BRATISLAVA 4. júna (WBN/PR) – S platnosťou od 1. septembra 2012 preberá Dr. Frank Welsch v predstavenstve spoločnosti ŠKODA AUTO zodpovednosť za oblasť „Technického vývoja“. Nahradí vo funkcii Dr. Eckharda Scholza, ktorý prevezme vedenie značky Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Taktiež s platnosťou od 1. septembra 2012 prevezme Werner Eichhorn v predstavenstve spoločnosti ŠKODA AUTO zodpovednosť za oblasť „Predaj a marketing“. Nahradí vo funkcii Jürgena Stackmanna, ktorý v centrále koncernu vo Wolfsburgu preberá vedenie marketingu koncernu Volkswagen a zároveň vedenie marketingu značky Volkswagen.

Dr. Frank Welsch bol v poslednom období zodpovedný za oblasť vývoja karosérií značky Volkswagen. Tento technik a inžinier začal svoju kariéru v oblasti výskumu a vývoja koncernu Volkswagen v roku 1994. Jeho profesijná dráha ho zaviedla okrem iného aj do spoločnosti Shanghai Volkswagen v Číne, kde viedol oddelenie vývoja produktov. Oblasť Technického vývoja preberá od Dr. Eckharda Scholza, ktorý sa ako šéf vývoja rozhodujúcou mierou podieľal na najväčšej modelovej ofenzíve v dejinách značky ŠKODA. Za jeho pôsobenia bola okrem iného výrazne rozšírená modelová paleta o nové vozidlá ŠKODA Rapid a ŠKODA Citigo. Začiatkom budúceho roka bude nasledovať ďalší míľnik v histórii značky – predstavenie novej generácie modelu ŠKODA Octavia. ŠKODA pri modelovej ofenzíve vsádza na nový dizajn a zavádza nové meradlá z hľadiska priestrannosti, funkcionality a pomeru ceny a hodnoty svojich vozidiel. V najbližších rokoch bude ŠKODA predstavovať každých šesť mesiacov nový model.

Werner Eichhorn viedol v poslednom období oblasť predaja a marketingu značky Volkswagen v Nemecku. Tento odborník v oblasti odbytu začal svoju profesijnú dráhu pred 31 rokmi v oblasti predaja koncernu Volkswagen. Zastával rôzne pozície v oblasti odbytu značiek Volkswagen a Audi, okrem iného pôsobil aj ako výkonný riaditeľ divízie Audi v podniku FAW-VW v Číne. Oblasť preberá od Jürgena Stackmanna, ktorý sa v spoločnosti ŠKODA rozhodujúcou mierou podieľal na vypracovaní a realizácii Rastovej stratégie ŠKODA. Pod vedením Jürgena Stackmanna bola okrem iného zásadne prepracovaná vizuálna prezentácia značky, a to od nového firemného loga až po vzhľad predajných miest.

Predseda predstavenstva, Prof. Winfried Vahland, ďakuje obom členom predstavenstva za ich úspešné pracovné pôsobenie v spoločnosti ŠKODA AUTO: „Eckhard Scholz a Jürgen Stackmann sú nerozlučne spojení s Rastovou stratégiou ŠKODA. Úspešné rozšírenie modelovej palety a posilnenie predajných aktivít sú dva základné piliere stratégie spoločnosti ŠKODA do budúcnosti. S Wernerom Eichhornom a Frankom Welschom budeme týmto smerom dôsledne pokračovať.“