Zmena zákona o sociálnych službách by vytvorila 30 tis.miest

10.2.2012

BRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) – Poskytovanie príspevku pre sociálne odkázaných vo forme štátnej dávky by mohlo podľa Martina Halása z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív vytvoriť na Slovensku 30 tisíc pracovných miest.

„V sociálnych službách je v súčasnosti 14 tis. prijímateľov, ktorí sú síce sociálne odkázaní, ale nie sú umiestnení v zariadeniach. Ak by dostávali príspevok na starostlivosť ako štátnu dávku, tak by mohli požiadať svojich rodinných príslušníkov o opatrovanie, čím by sme prirodzene vytvorili 14 tis. pracovných miest,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii Halás.

Ďalšie pracovné miesta by podľa neho vznikli presunom tých ľudí, ktorí sú momentálne v sociálnych zariadeniach, do domácej opatery. „Skúsenosti zo zahraničia nám hovoria, že práve pri systéme štátnej dávky vyše 80 % sa rozhodne pre domáce prostredie,“ vysvetlil Halás. Dostanú totiž finančné prostriedky na to, aby si vedeli platiť ošetrovanie prostredníctvom rodinných príslušníkov alebo niekoho známeho.

Na realizáciu tohto návrhu by stačilo podľa Halása novelizovať zákon o sociálnych službách. „Dá sa doňho jedno ustanovenie, ktoré bude hovoriť o tom, že príspevok nebudú dostávať poskytovatelia, ale prijímatelia,“ dodal Halás.

Požiadavku podporuje aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorej prezidentka Mária Lévyová v piatok uviedla, že na Slovensku chýbajú podmienky na domácu starostlivosť o sociálne odkázaných. „Dlhodobo poukazujeme na to, že 80 % obyvateľov EÚ chce zostarnúť doma, žiť doma a poviem to otvorene, aj zomrieť doma, ale potrebujú mať k tomu vytvorené podmienky, ktoré my nemáme,“ povedal Lévyová. Zdravotné sestry dnes totiž poskytujú okrem zdravotnej aj opatrovateľskú starostlivosť, no väčšina odchádza za prácou do Rakúska.

Novelou zákona o sociálnych službách, ktorú v piatok podpísal prezident Ivan Gašparovič, sa stanovuje minimálna výška úhrady od klienta za sociálne služby dlhodobej starostlivosti, a to v sume najmenej 50 % ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu určených obcami a vyššími územnými celkami.

Podľa novely sa bude všetkým obecným zariadeniam a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb poskytovať rovnaká výška finančného príspevku na zabezpečenie prevádzky podľa jednotlivých druhov služieb zo zdrojov štátneho rozpočtu.