Zmeniť zdravotnú poisťovňu sa už nedá

1.10.2012

BRATISLAVA 1. októbra (WEBNOVINY) – Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu k 1. januáru budúceho roka skončila spolu s posledným septembrovým dňom.

Koľko poistencov využilo príležitosť prepoistiť sa, bude známe najskôr budúci týždeň. Podľa analytika Health Policy Institute Tomáša Szalaya možno očakávať, že v nadchádzajúcej kampani zdravotných poisťovní sa odrazí nový parameter prerozdeľovania poistného – prediktor chorobnosti (PCG).

„Zmena prerozdelenia poistného, pri ktorom sa začína zohľadňovať chorobnosť poistencov, zvyšuje motiváciu poisťovní mať vo svojom kmeni chronicky chorých poistencov a zabezpečiť im lepší manažment ich chronického ochorenia,“ povedal Szalay.

Predpokladá, že zdravotné poisťovne vypracujú programy pre tieto cieľové skupiny pacientov a budú ich propagovať už pri najbližšej prestupnej kampani za predpokladu, že sa zachová pluralitný systém verejného zdravotného poistenia.

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) avizuje, že už teraz má najchorobnejší poistný kmeň a teda najnákladnejších poistencov.

„Poistenci VšZP totiž vedia, že najväčšia zdravotná poisťovňa má k dispozícii najväčší objem finančných prostriedkov a teda že sa dokáže postarať aj o najvážnejšie chorých pacientov,“ povedala hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková. Ako dodala, benefity nad rámec verejného zdravotného poistenia pravidelne prehodnocujú, pričom sa zameriavajú na všetkých poistencov.

Podľa PR špecialistky zdravotnej poisťovne Dôvera Moniky Šimunovej, začali do prípravy programov, ktoré sa orientujú na manažment chronicky chorých pacientov investovať ešte pred zavedením PCG. „Chceme našim poistencom prinášať vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti. O presnejších detailoch týchto programov budeme verejnosť informovať v krátkom čase,“ uviedla Šimunová.

Union zdravotná poisťovňa podľa hovorkyne Judity Smatanovej pri príprave programov pre svojich poistencov zameraných hlavne na prevenciu vychádza z potrieb poisteného kmeňa, ktoré sa menia v závislosti od jeho zloženia.