Zmeny poplatkov môžu tretí pilier zlikvidovať, káže Tomanová

BRATISLAVA 28. augusta (WEBNOVINY) – Zníženie poplatkov, ktoré si v treťom penzijnom pilieri účtujú doplnkové dôchodkové spoločnosti, môže podľa poslankyne Viery Tomanovej (Smer-SD) tento systém zlikvidovať.

„Bola by som opatrná pri znižovaní poplatkov,“ uviedla počas rokovania parlamentného sociálneho výboru. Argumentovala analýzou Národnej banky Slovenska, podľa ktorej môže ukončiť sporenie v treťom pilieri tretina sporiteľov.

„Môže sa tým systém stať nefunkčný,“ tvrdí. Obáva sa toho, aby systém doplnkového dôchodkového sporenia po nižších poplatkoch nezanikol.

Od začiatku budúceho roka sa majú výrazne znížiť poplatky pre sporiteľov v treťom pilieri. Ročný poplatok za správu príspevkového dôchodkového fondu má budúci rok klesnúť na maximálne 1,8 % z tohtoročných 2,34 % z čistej hodnoty majetku vo fonde.

Zmenené poplatky

Kým podľa platného zákona sa majú poplatky v tomto fonde postupne znižovať do roku 2019 na maximálne 1,98 % ročne, podľa pripravovaného návrhu by mali do roku 2020 klesnúť na 1,2 % ročne z čistej hodnoty majetku.

Poplatok za správu vo výplatných fondoch sa má znížiť z terajších 0,996 % ročne na 0,9 % v roku 2014 a postupne na 0,6 % do roku 2020. Súčasne sa má zrušiť poplatok za zhodnotenie úspor vo výplatnom fonde a poplatok za odstupné.

Poplatok za zhodnotenie úspor v príspevkovom fonde má byť najviac 10 % zo zhodnotenia, kým terajší zákon predpokladá nárast tohto poplatku na 20 % zo zhodnotenia do roku 2020. Rezort práce tiež navrhuje zaviesť bezplatný prestup sporiteľa do inej DDS po jednom roku od uzatvorenia zmluvy. V súčasnosti môže sporiteľ bezplatne zmeniť DDS po troch rokoch od uzavretia zmluvy.

Podľa návrhu novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, by sa mala zrušiť aj terajšia podmienka minimálne 10 rokov sporenia v treťom pilieri. Prísnejšie podmienky sa majú týkať aj vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku.

Sporiteľ bude musieť vykonávať rizikové práce najmenej 10 rokov namiesto súčasných 5 rokov. Dávku pritom dostane najskôr 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku, kým v súčasnosti mu stačí dovŕšiť 40 rokov.

Predčasný výber namiesto odstupného

Rezort práce a sociálnych vecí tiež navrhuje zrušiť odstupné pri sporení na dôchodok v doplnkových dôchodkových spoločnostiach, ktoré v súčasnosti dosahuje 80 % z celkovej nasporenej sumy.

Namiesto odstupného sa má od začiatku budúceho roka zaviesť tzv. predčasný výber časti nasporenej sumy. Sporiteľ si týmto spôsobom vyberie len sumu príspevkov, ktoré sám odviedol, vrátane investičných výnosov.

Príspevky, ktoré mu na jeho účet odviedol zamestnávateľ, zostanú na účte až dovtedy, kým sporiteľ nezačne poberať predčasnú penziu, resp. riadnu starobnú penziu zo Sociálnej poisťovne. Príspevky zamestnávateľa spolu s výnosmi sa mu následne vyplatia formou doplnkového dôchodku.

Predčasný výber sa však má sporiteľovi umožniť až po desiatich rokoch od uzatvorenia účastníckej zmluvy, a to len raz za desať rokov trvania zmluvy.

Od začiatku budúceho roka sa má obnoviť aj daňová úľava pre sporiteľov v doplnkových dôchodkových spoločnostiach. Sporiteľ si bude môcť svoj základ dane znížiť o zaplatené príspevky do sumy 180 eur ročne, čím bude jeho daň z príjmov nižšia o 34,2 eura.

Buď všetci alebo nikto

Poslanec Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS) upozornil na to, že takto zvýhodnený bude len jeden produkt slúžiaci na zabezpečenie v starobe a ostatné produkty, ako napríklad životné poistky, daňovo zvýhodnené nebudú.

„Správne je to tak, že buď nikto alebo všetci,“ povedal Kaník.

Čiastočne obnovenú daňovú úľavu však nebudú môcť automaticky využiť všetci terajší sporitelia, ale len tí, ktorí pristúpia na nové, sprísnené pravidlá vyplácania dávok.

Podmienkou pre výplatu doplnkového starobného dôchodku bude po novom priznanie predčasného starobného alebo riadneho starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou. K tejto dávke sa tak sporiteľ podľa nových pravidiel dostane najskôr v 60 rokoch jeho veku.

V súčasnosti je pritom možné túto dávku vyplácať po dosiahnutí 55 rokov veku sporiteľa. „Neviem, či je to rozumné. Zavádzať takéto obmedzenia nie je v súlade s mojím svetonázorom,“ reagoval poslanec Jozef Mihál (SaS).

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...