Zmeny prinesú podnikateľom jednoduchší prístup k stimulom

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) – Mikropodnikatelia a malí podnikatelia budú mať jednoduchší prístup k poskytovaniu stimulov z prostriedkov štátneho rozpočtu v kapitole rezortu školstva.

Vláda schválila novelu zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, podľa ktorej sa vypúšťa obmedzenie spočívajúce v ustanovení minimálnej výšky celkových oprávnených nákladov pre projekt.

„Doterajšia prax preukázala, že mikropodnikatelia a malí podnikatelia nemali možnosť získať stimuly pre problém investovania určenej výšky vlastných prostriedkov do projektu,“ argumentuje rezort školstva.

Podnetom pre vypracovanie návrhu zákona sú podľa hovorcu ministra školstva Michala Kaliňáka predovšetkým praktické skúsenosti pri poskytovaní stimulov. Tie preukázali potrebu upraviť niektoré ustanovenia zákona tak, aby mikropodnikatelia a malí podnikatelia neboli znevýhodnení pri podávaní žiadostí oproti ostatným potenciálnym žiadateľom o stimuly.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...