Znepokojení živnostníci posielajú vláde desať zlepšovákov

BRATISLAVA 26. apríla (WEBNOVINY) – Slovenskí živnostníci sú vážne znepokojení stavom podnikateľského prostredia na Slovensku a vyzývajú vládu a parlament, aby prijali účinné opatrenia vedúce k náprave deformovaného podnikateľského prostredia.

Vo výzve najvyššiemu zákonodarnému zboru a výkonnej moci to uvádzajú delegáti takmer 50 živnostenských spoločenstiev a cechov, ktorí sa v piatok v Bratislave zúčastnili snemu Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ).

Zástupcovia živnostníkov zároveň predstavili desať opatrení, ktoré by pomohli napraviť podľa nich zdeformované podnikateľské prostredie. „Povznieslo by to rozvoj celého hospodárstva Slovenska. Bez ich realizácie však nijako nemôže dôjsť k náprave silne deformovaného podnikateľského prostredia,“ uvádza sa vo výzve zo snemu SZŽ.

Zástupcovia živnostníkov navrhujú, aby bolo nezaplatenie faktúr podnikateľskými subjektmi v zákone definované ako trestný čin. Rovnako požadujú určiť limit pre podiel malých podnikov na zákazkách hradených z verejných financií na 30 %, či zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť nepoctivých podnikateľov tak, ako ju majú vo väčšine krajín Európy. Živnostníci taktiež navrhujú zaviesť splatnosť faktúr do 14 dní, keďže dlhodobé splatnosti faktúr sú zničujúce najmä pre malé podniky.

Zástupcovia malých podnikateľov zároveň upozorňujú, že požiadavka na najnižšiu cenu pri obstarávaní vytvára priestor pre nepoctivé podnikanie. „Treba odstrániť všetky formy čiernej práce, ktorá značne deformuje podnikateľské prostredie,“ uvádzajú ďalšie z opatrení živnostníci. Okrem toho je podľa nich potrebné výrazne skrátiť lehoty súdnych procesov a zaviesť platenie DPH po zaplatení faktúry. „Toto opatrenie by mimoriadne ozdravilo podnikateľské prostredie,“ uvádza sa vo výzve SŽZ.

Ako ôsme opatrenie požadujú živnostníci odstrániť zákonnými opatreniami podvodné prepisy spoločností na nemajetné nastrčené osoby. „Pri súťažiach zaviesť pravidlo, že najlacnejšia a najdrahšia ponuka sa zo súťaže vyraďujú,“ uzatvárajú zoznam navrhovaných opatrení živnostníci.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...