Zníženie cien nehnuteľností nie je pre banky veľkým rizikom

30.9.2012

BRATISLAVA 30. septembra (WEBNOVINY) – Samotný pokles cien nehnuteľností, pri nezmenenej úrovni zlyhaných úverov, nepredstavuje pre banky významné riziko. Skonštatovala to Národná banka Slovenska vo svojej analýze finančného sektora, ktorá mapovala citlivosť bánk na zmeny cien nehnuteľností.

Dôvodom relatívne nízkej citlivosti je podľa centrálnej banky skutočnosť, že priemerný pomer výšky úveru k hodnote jeho zabezpečenia sa od roku 2009 pohybuje medzi 63 % a 73 %, čo v priemere vytvára ochranný vankúš pre prípadný pokles cien nehnuteľností o približne 30 %.

Pozitívom podľa banky je aj to, že od obdobia, keď sa poskytovali úvery s priemerným pomerom blízko 100 %, uplynuli už štyri roky a istina týchto úverov postupne klesla, čím zlepšila svoj aktuálny pomer k hodnote zabezpečenia a teda kleslo aj celkové chýbajúce zabezpečenie.

No z hľadiska chýbajúceho zabezpečenia v prípade poklesu cien nehnuteľností predstavujú najväčšie riziko úvery poskytnuté v prvej polovici roka 2008, ktorých priemerný pomer v súčasnosti ostáva nad hodnotou 100 %. Na druhej strane, ich podiel na celkovom portfóliu nie je významný.

Vyšším rizikom pre bankový sektor je podľa národnej banky kombinácia poklesu cien nehnuteľností s nárastom zlyhaných úverov. Aj pri kombinácii poklesu cien nehnuteľností o 50 % a nárastu podielu zlyhaných úverov na 50 % na celkových úveroch by si bankový sektor ako celok udržal primeranosť základných vlastných zdrojov na úrovni 10 %.

Slovenský bankový sektor má podľa centrálnej banky podstatne silnejšiu kapitálovú pozíciu, ktorá určuje jeho celkovú odolnosť voči prípadným negatívnym šokom. Zároveň však platí, že relatívne dobrá odolnosť pre priemerný pomer výšky úveru k hodnote jeho zabezpečenia na agregovanej úrovni neplatí pre banky, ktoré poskytovali viac úverov s relatívne vyšším priemerným pomerom.

Úvery na bývanie patria podľa Národnej banky Slovenska už dlhodobo k najperspektívnejším a najrýchlejšie rastúcim produktom v domácom bankovom sektore. Vystavenie bánk voči úverom na nehnuteľnosti v posledných piatich rokoch vzrástlo z 11 % na 21 % celkových aktív.