Zrušenie kolkových známok asi posunú, hľadajú sa riešenia

24.5.2012

BRATISLAVA 24. mája (WEBNOVINY) – Kolkové známky, ktoré mali byť zrušené k začiatku budúceho roka, sa zrejme budú používať dlhšie.

Ministerstvo financií totiž prichádza so snahou riešiť situáciu v oblasti platenia správnych a súdnych poplatkov komplexne, a aj preto je podľa rezortu nevyhnutné posunúť konečný termín zrušenia používania kolkových známok.

Rezort financií predložil do pripomienkového konania zámer ako jedným balíkom riešení zabezpečiť nové formy platenia správnych a súdnych poplatkov na centrálnej úrovni pre všetky orgány verejnej správy.

Rovnako chce ministerstvo zaviesť centrálnu evidenciu správnych a súdnych poplatkov a ich centrálne zúčtovanie. Tento zámer rezortu financií si podľa materiálu vyžaduje ešte rozsiahlu diskusiu, analyzovanie a nakoniec výber prijatia „najefektívnejšieho modelu“.

Pribudnúť majú nové formy platenia

V súčasnosti existujúce formy platenia, ako je platba v hotovosti do pokladnice príslušného orgánu, poštovým poukazom či prevodom z účtu v banke majú byť odo dňa zrušenia kolkových známok podľa platného zákona doplnené o nové formy.

A to o platbu prostredníctvom platobnej karty, krátkou textovou správou (SMS) a internetom za predpokladu, že na zabezpečenie týchto nových foriem platenia budú vytvorené technické predpoklady. Rezort financií však tvrdí, že tieto možnosti boli zavedené len formálne.

„Zákon o zrušení kolkových známok síce doplnil nové, modernejšie formy platenia správnych a súdnych poplatkov, ako náhradu za zrušené kolkové známky, ide však len o formálne – legislatívne riešenie,“ konštatuje ministerstvo financií.

Rezort zároveň navrhuje dve alternatívy, ako by štát mohol riešiť platby po zrušení kolkových známok. Prvou možnosťou je „individuálne riešenie výberu a zúčtovania poplatkov v réžii každého príslušného orgánu“. Druhou alternatívou je centrálne riešenie výberu a zúčtovania poplatkov.

Zrušenie kolkov odsúhlasila bývalá vláda

Podstatou tejto možnosti je centrálne riešenie zúčtovania a evidencie poplatkov, ktoré bude poskytnuté na používanie príslušným orgánom, ktoré uskutočňujú platené služby žiadateľom.

„Vzhľadom na aktuálne dostupné informácie a skutkový stav, odporúča sa prijatie alternatívy Centrálne riešenie výberu a zúčtovania poplatkov,“ uvádza ministerstvo financií.

Zrušenie používania kolkových známok presadilo ministerstvo financií pod vedením bývalého ministra Ivana Mikloša. Poslanci NR SR odsúhlasili tento zámer v druhej polovici októbra 2011.

Rezort financií v zákone o zrušení kolkových známok taktiež zaviedol možnosť použiť známky do konca septembra 2013, ak ich poplatník zakúpil pred zrušením, ako aj vrátenie neplatných kolkových známok.

Ministerstvo odôvodňovalo zrušenie kolkov aj tým, že používanie kolkových známok v praxi stráca svoj pôvodný význam, ktorým bola jednoduchosť platieb, všeobecná a ľahká dostupnosť a nízke náklady na ich výrobu.