Zuzana Zvolenská je proti Dňu so sestrami, komora sa vzdala

24.10.2012

BRATISLAVA 24. októbra (WEBNOVINY) – Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská síce ocenila náročnú a rizikovú prácu sestier, ale akcii „Deň so sestrami“, počas ktorej by sa s neľahkou službou týchto zdravotníkov oboznámili aj jej kolegovia z vlády a poslanci NR SR, naklonená nie je.

Zvolenská napriek presvedčeniu, že akcia bola mienená s tým najlepším úmyslom, naďalej trvá na tom, že má stále veľa kritických miest. „Riaditelia nemocníc, ktorí majú plnú zodpovednosť za chod zariadení, vidia veľký problém v manažmente akcie, najmä v získavaní plných súhlasov pacientov na dané podujatie,“ uviedla Zvolenská v liste zaslanom Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorá je iniciátorom akcie.

SKSaPA sa bráni, že jej cieľom nebolo ohroziť ani ponížiť pacientov. V komore sú naďalej presvedčení, že ide o dobrú akciu, napriek tomu sa rozhodli od nej upustiť, aby neeskalovali napätie.

„Vzdávame sa Dňa so sestrami, aby sme vytvorili priestor na otvorené a férové rokovanie s ministerkou zdravotníctva, ktorá síce nepochopila zmysel našej akcie, no veríme, že sa stotožní s našimi požiadavkami, ktoré sú základom dlhodobého snaženia komory,“ uvádza sa vo vyhlásení SKSaPA.

Komora bude so Zvolenskou diskutovať naďalej

So šéfkou rezortu zdravotníctva chcú diskutovať o novom právnom predpise, ktorý bude riešiť mzdové požiadavky sestier a pôrodných asistentiek a nahradí tak súčasne platnú právnu úpravu, ktorá je aktuálne na ústavnom súde.

Do času prijatia novej legislatívy požadujú memorandum, v ktorom sa vláda zaviaže vyplatiť mzdy sestrám podľa stále platného zákona, a to vo všetkých zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa. Rovnako tak bude komora žiadať prijatie právnych predpisov upravujúcich mzdové požiadavky všetkých pracovníkov v zdravotníctve.

Témou diskusie by mali byť aj komorou dlhodobo kritizované delenia úväzkov, ktoré so sestier urobili administratívne pracovníčky. Žiadajú, aby sa legislatívne zakázali a aby všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti boli povinní vrátiť pracovné zmluvy do stavu spred 1. apríla tohto roka pri zachovaní súčasnej výšky mzdy.

Jednu aktivitu SKSaPA pozastavila

SKSaPA zároveň chce, aby ministerstvo kontrolovalo personálne normatívy ako vo svojich tak i v ostatných zdravotníckych zariadeniach. Medzi požiadavkami komory je aj platba za poistencov štátu na úrovni 5 % pre budúci rok, či transparentný a efektívny systém zdravotného poistenia.

Rovnako tak žiadajú postihovanie korupcie a vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti manažmentov nemocníc, ak sa preukáže nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov z ich strany.

„Jednu z aktivít sme pozastavili, ale náš zápas za spravodlivé ohodnotenie a primerané podmienky výkonu profesie sestry a pôrodnej asistentky stále pokračuje a bude ešte intenzívnejší,“ dodala komora.