Zvolenská odmieta obvinenie z retroaktivity pri dividendách

BRATISLAVA 16. mája (WEBNOVINY) – Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská odmieta obvinenie predsedu SaS Richarda Sulíka z toho, že pri platení odvodov z dividend zavádza retroaktivitu.

Vláda podľa Sulíka spätne zvyšuje hornú hranicu sumy dividend, z ktorej sa majú platiť zdravotné odvody, z 36-násobku priemernej mzdy na 60-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Táto vyššia hranica sa totiž bude podľa Sulíka týkať aj dividend, ktoré vznikli v roku 2012, avšak vyplatené budú až v tomto roku.

„Žiadna retroaktivita. Keby tam to ustanovenie nebolo, výsledok je presne ten istý,“ povedala ministerka v rozprave k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení. Zmeny v platení odvodov z dividend podľa Zvolenskej vláda spresňuje v novele zákona prechodným ustanovením len pre právnu istotu. „Nič nové nezavádzame,“ zdôraznila.

Podľa tohto prechodného ustanovenia v novele zákona má povinnosť platiť zdravotné odvody aj poistenec, ktorý má príjem z dividend zo zisku dosiahnutého za roky 2011 a 2012. Vymeriavacím základom z tohto príjmu bude príjem, ktorý presiahne 50 % z priemernej mesačnej mzdy a bude najviac 60-násobkom priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období.

„Je to úplne jasná retroaktivita a nedá sa do nazvať inak ako právny suterén,“ tvrdí šéf SaS Richard Sulík. Maximálne možné zaťaženie dividend odvodmi navyše podľa Sulíka dosahuje až 2 640 eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...