1 2

Poistenie do hôr

Typ poistenia

Jednorázová cesta
Uzatvára sa na jednorázovú cestu s maximálnym trvaním zvyčajne 90 dní. Niektoré poisťovne umožňujú aj jednorázové cesty s dlhším trvaním. Vhodné ak idete na dovolenku či jednorázovú pracovnú cestu.

Termín cesty

Začiatok cesty:
Dátum prekročenia hraníc zo Slovenska.
Koniec cesty:
Dátum prekročenia hraníc na Slovensko.

Z dátumov začiatku a konca cesty sa vypočíta počet dní poistenia, pričom sa započíta prvý aj posledný deň ako celý.

Počet poisťovaných osôb

Celkový počet cestujúcich osôb – dospelých a detí

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...