Havarijné poistenie
Načítava sa...

Havarijné poistenie

  • Poraďte sa s našmi odborníkmi - vyplňte nám kontaktný formulár
  • Nechajte si spraviť výpočet havarijnej poistky
  • Porovnáme vám poistenie vo všetkých poisťovniach na trhu
Havarijné poistenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla, nazývané aj kasko (alebo casco), je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.
Poraďte sa s nami
Ozveme sa vám čím skôr

Havarijné poistenie vozidiel - rozsah krytia

Komplexné havarijné poistenie auta (plné kasko) sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu nárazu vozidla do pevnej prekážky, stretu s iným vozidlom, poškodenia stojaceho vozidla iným vozidlom, poškodenia alebo zničenia požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo pre prípad krádeže celého vozidla, či škody spôsobenej vlámaním do vozidla. Štandardne sa dojednáva územná platnosť Európa. Vozidlo je obyčajne poistené s percentuálnou spoluúčasťou, kombinovanou s minimálnou sumou, ktorá sa odráta od poistného plnenia, napr. 5%, min. 165 €.

Havarijné poistenie vozidla - ako sa určuje poistná suma

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla u autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla. Niektoré poisťovne umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla, potom však treba rátať s vyššou poistnou sadzbou, pomocou ktorej sa vypočíta cena poistenia jednoduchým vynásobením percentuálnej sadzby a poistnej sumy.

Havarijné poistenie motorových vozidiel - poistné plnenie

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z nových cien náhradných dielov a práca sa prepláca do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve. V prípade, že likvidátor zistí, že je už neekonomické vozidlo opravovať, prehlási, že došlo k totálnej škode. Je to prípad, keď cena opravy by prevýšila tzv. časovú alebo všeobecnú alebo znovuobstarávaciu cenu vozidla. Ide o cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou, pričom nie je zohľadnený len vek, ale aj opotrebenie vozidla, najmä podľa počtu najazdených kilometrov. Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti. Z uvedených zásad vyplýva, že poistné plnenie je vždy obmedzené ustavične sa znižujúcou „trhovou“ cenou vozidla, ale poistné sa platí väčšinou z novej ceny alebo z časovej ceny v čase dojednávania poistnej zmluvy, preto by si mal každý motorista, ktorý vlastní staršie vozidlo, zvážiť, či sa mu ho ešte oplatí poisťovať. Ak si dojednávate poistenie nového vozidla a chcete sa vyvarovať takejto strate pri totálnej škode, dojednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla GAP.

Havarijné poistenie vybraných rizík - čiastočné kasko

Havarijné poistenie pre prípad vybraných rizík kryje živelné riziká, odcudzenie, rozbitie skliel, stret so srstnatou zverou a poškodenie káblov. Káble sa poisťujú kvôli niektorým hlodavcom, ktoré vlezú pod kapotu auta a zožerú káble (najčastejšie kuna). Poisťujú sa ojazdené vozidlá, kedy si majiteľ verí, že je dobrý vodič, nenajazdí veľa kilometrov a chce ušetriť na poistnom, pretože tento typ havarijného poistenia je lacnejší ako "plné" kasko.

Havarijné poistenie s obmedzeným plnením

Havarijné poistenie s obmedzeným plnením - obmedzená havária je vhodné pre staršie vozidlá, kedy klient kalkuluje s tým, že si bude po havárii auto opravovať v neznačkovej opravovni (u garážového majstra) alebo svojpomocne, kde je predpoklad nižších nákladov na prácu ako v značkovej opravovni. Cena práce sa určuje maximálnou sadzbou za normohodinu podľa značky vozidla a typu práce (mechanické práce, lakovanie, atď.)

Havarijné poistene a PZP

Rozdiel medzi havarijným poistením a PZP je v osobe, ktorej je v prípade poistnej udalosti vynahradená škoda. Pri niektorých produktoch PZP je možné dojednať aj čiastočné krytia havarijného poistenia. Samotná havarijná poistka na auto tak kryje len škody, ktoré sú spôsobené na aute poisteného.

Poistenie vozidla proti odcudzeniu

Motorové vozidlo najmenej 3 roky staré, väčšinou po skončení leasingu, je možné poistiť len proti krádeži vlámaním, krádeži celého vozidla, vandalizmu, prípadne živelnej udalosti. Poistník si zváži rozdiel v cene plného havarijného poistenia a poistenia proti odcudzeniu a podľa toho sa rozhodne.