Školenia

Naša spoločnosť poskytuje uzatvorené semináre pre finančných poradcov v trvaní 3 dní a pre manažérov predaja v trvaní 3 až 5 dní, na báze prvotriedneho medzinárodného know how so skúsenými lektormi, s praxou v poisťovacom obchode viac ako 15 rokov. Pre bližšie informácie kliknite na nasledovné odkazy.

Podmienky realizácie seminára

Semináru predchádza nevyhnutná konzultácia s obchodným riaditeľom alebo agentúrnym riaditeľom, zodpovedným za výsledky skupiny účastníkov výcvikového programu a s riaditeľom školiaceho oddelenia poisťovne. Program obsahuje systém dôsledne štrukturovanej spätnej väzby, na základe ktorej môžeme spoločne vyhodnotiť prínos seminára pre účastníka, čo môže byť pre Vás podkladom pre posúdenie efektívnosti programu a objednanie kurzov aj pre ďalšie skupiny poradcov. Objednávku pošlite láskavo poštou na našu adresu alebo faxom alebo e – mailom na skolenie (zavináč) poistenie.sk.

Školenie predajných zručností pre finančných poradcov

Cieľ seminára: okamžité zvýšenie obchodnej produkcie obchodného zástupcu o minimálne 20 % a trvalé udržanie tejto zvýšenej úrovne predaja. Účastníci: profesionálni obchodní zástupcovia s najmenej polročnou praxou a ich obchodní manažéri. Počet účastníkov: 10, 12 alebo 14, prípadne dvojnásobok uvedeného počtu za predpokladu, že sa praktické cvičenia budú vykonávať v dvoch skupinách a lektor bude mať asistenta. Počas 3 dní bude najmenej 80 % času venovaného praktickým cvičeniam, čas pre teóriu je obmedzený len do nevyhnutnej miery. Predmetom seminára sú najmä vedomosti a zručnosti v nasledovných oblastiach.
Precvičované aktivity a predajné zručnosti
1Stanovovanie cieľov
2Plánovanie predajných aktivít
3Time management
4Zhromažďovanie mien potencionálnych klientov - prospecting
5Spôsoby oslovenia klienta
6Telefonický rozhovor za účelom dohodnutia stretnutia s klientom
7Riešenie námietok proti stretnutiu
8Umenie počúvať, reč tela
9Technika kladenia otázok
10Prvá návšteva u klienta
11Diagnóza potrieb klienta
12Prezentácia úžitku z poistenia
13Riešenie námietok pri predajnom rozhovore
14Technika ukončenia 1. návštevy klienta – dohodnutie 2. návštevy
15Proces nákupného rozhodovania
16Nákupné signály
17Technika získavania súhlasu s uzavretím poistenia
18Zvládnutie odmietnutia
19Techniky získavania odporúčaní
20Následné hodnotenie predajného rozhovoru
21Odovzdávanie a prijímanie spätnej väzby

Školenie manažérskych zručností pre manažérov predaja

Cieľ seminára: okamžité zvýšenie obchodnej produkcie skupiny o minimálne 20 % a trvalé udržanie tejto zvýšenej úrovne predaja. Účastníci: profesionálni prvostupňoví manažéri predaja Počet účastníkov: 10, 12 alebo 14, prípadne dvojnásobok uvedeného počtu za predpokladu, že sa praktické cvičenia budú vykonávať v dvoch skupinách a lektor bude mať asistenta. Počas 5 dní, ktoré sa dajú rozdeliť na 2 časti s časovým odstupom 2 mesiace, bude najmenej 80 % času venovaného praktickým cvičeniam, čas pre teóriu je obmedzený len do nevyhnutnej miery.