Školenia

Naša spoločnosť poskytuje uzatvorené semináre pre finančných poradcov v trvaní 3 dní a pre manažérov predaja v trvaní 3 až 5 dní, na báze prvotriedneho medzinárodného know how so skúsenými lektormi, s praxou v poisťovacom obchode viac ako 15 rokov. Pre bližšie informácie kliknite na nasledovné odkazy.

Podmienky realizácie seminára

Semináru predchádza nevyhnutná konzultácia s obchodným riaditeľom alebo agentúrnym riaditeľom, zodpovedným za výsledky skupiny účastníkov výcvikového programu a s riaditeľom školiaceho oddelenia poisťovne. Program obsahuje systém dôsledne štrukturovanej spätnej väzby, na základe ktorej môžeme spoločne vyhodnotiť prínos seminára pre účastníka, čo môže byť pre Vás podkladom pre posúdenie efektívnosti programu a objednanie kurzov aj pre ďalšie skupiny poradcov.
Objednávku pošlite láskavo poštou na našu adresu alebo faxom alebo e – mailom na skolenie (zavináč) poistenie.sk.

Školenie predajných zručností pre finančných poradcov

Cieľ seminára: okamžité zvýšenie obchodnej produkcie obchodného zástupcu o minimálne 20 % a trvalé udržanie tejto zvýšenej úrovne predaja.
Účastníci: profesionálni obchodní zástupcovia s najmenej polročnou praxou a ich obchodní manažéri.
Počet účastníkov: 10, 12 alebo 14, prípadne dvojnásobok uvedeného počtu za predpokladu, že sa praktické cvičenia budú vykonávať v dvoch skupinách a lektor bude mať asistenta.
Počas 3 dní bude najmenej 80 % času venovaného praktickým cvičeniam, čas pre teóriu je obmedzený len do nevyhnutnej miery.

Predmetom seminára sú najmä vedomosti a zručnosti v nasledovných oblastiach.

Precvičované aktivity a predajné zručnosti
1 Stanovovanie cieľov
2 Plánovanie predajných aktivít
3 Time management
4 Zhromažďovanie mien potencionálnych klientov – prospecting
5 Spôsoby oslovenia klienta
6 Telefonický rozhovor za účelom dohodnutia stretnutia s klientom
7 Riešenie námietok proti stretnutiu
8 Umenie počúvať, reč tela
9 Technika kladenia otázok
10 Prvá návšteva u klienta
11 Diagnóza potrieb klienta
12 Prezentácia úžitku z poistenia
13 Riešenie námietok pri predajnom rozhovore
14 Technika ukončenia 1. návštevy klienta – dohodnutie 2. návštevy
15 Proces nákupného rozhodovania
16 Nákupné signály
17 Technika získavania súhlasu s uzavretím poistenia
18 Zvládnutie odmietnutia
19 Techniky získavania odporúčaní
20 Následné hodnotenie predajného rozhovoru
21 Odovzdávanie a prijímanie spätnej väzby

Školenie manažérskych zručností pre manažérov predaja

Cieľ seminára: okamžité zvýšenie obchodnej produkcie skupiny o minimálne 20 % a trvalé udržanie tejto zvýšenej úrovne predaja.
Účastníci: profesionálni prvostupňoví manažéri predaja
Počet účastníkov: 10, 12 alebo 14, prípadne dvojnásobok uvedeného počtu za predpokladu, že sa praktické cvičenia budú vykonávať v dvoch skupinách a lektor bude mať asistenta.
Počas 5 dní, ktoré sa dajú rozdeliť na 2 časti s časovým odstupom 2 mesiace, bude najmenej 80 % času venovaného praktickým cvičeniam, čas pre teóriu je obmedzený len do nevyhnutnej miery.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...