...

O nás

Poskytujeme bezplatné poistné poradenstvo

Portál Poistenie.sk

Poistenie.sk je informačný portál pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Prinášame informácie o novinkách, produktoch, spôsoboch uzatvárania poistenia, ale aj vybavovania likvidácie poistnej udalosti. Uvádzame všetky kontakty, vysvetľujeme terminológiu, nájdete tu príslušné zákony. Máte k dispozícii kalkulačky výpočtu poistného, poistné podmienky a online predaj niektorých poistných produktov. Naša činnosť je založená na dlhoročných skúsenostiach v oblasti poisťovacieho obchodu, disponujeme prvotriednym medzinárodným know how.

Naše priority


Uspokojovať potreby klientov profesionálnym finančným poradenstvom na vysokej úrovni

Byť efektívnou organizáciou pri udržaní navyššej kvality marketingovej a sprostredkovateľskej činnosti pre zmluvných partnerov

Zabezpečiť zmysluplnú kariéru pre svojich zamestnancov, finančných agentov a manažérov

Podporovať dobročinnosť a humanitu

Byť internetovým poradenským centrom pre súkromných a firemných klientov

Poskytovať poradenstvo a školenia pre poisťovne, poistných poradcov a manažérov

O spoločnosti

Táto internetová stránka je spravovaná v Martine, v sídle našej spoločnosti Poistenie.sk s. r. o., ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu, je zapísaná v registri finančných sprostredkovateľov v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, v podregistri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom 120128. Sesterská spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., vykonáva činnosť poisťovacieho agenta aj poisťovacieho makléra v Českej republike, pričom na Slovensku je registrovaná Národnou bankou Slovenska ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pod číslom 23094. Našou silnou stránkou je univerzálnosť. Zaoberáme sa životným a neživotným poistením, ale aj dôchodkovým sporením, stavebným sporením, investíciami a leasingom. Našimi zmluvnými partnermi sú takmer všetky poisťovne, stavebné sporiteľne, banky, dôchodkové spoločnosti, niektoré správcovské spoločnosti podielových fondov, leasingové spoločnosti a banky v Českej republike a na Slovensku.

Naša redakcia

Avatar

Daniela Petlušová

Autorka článku pracuje ako upisovateľ pre cestovné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, stavebného a montážneho poistenia v slovenskej pobočke poisťovacej spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited.

Avatar

Dušan Smoleňák

Autor pracuje v poisťovníctve od roku 1991, prevažne v oblasti poistenia priemyselných rizík, v súčasnosti je generálnym riaditeľom pobočky japonskej poisťovne Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd. v Bratislave. Miluje slovenské prívlastkové vína a za dobrým hokejom je ochotný cestovať aj na kraj sveta.

Avatar

František Gilian

Autor okrem hrania obľúbenej country hudby a fandeniu hokeju v podstate nerobí nič. Niekedy ho však môžete prichytiť ako špecialistu požiarnej ochrany zameraného na oblasť požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií, autora národnej koncepcie STN v tejto oblasti, experta SÚTN v CENELEC TC20/WG10 a prezidenta Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Uchýli sa aj k manažovaniu stratégie rozvoja v spoločnosti ELKOND HHK a.s.

Avatar

Ivan Loula

Autor je riaditeľ poistenia finančných rizík poisťovne AIG Europe Limited v Bratislave, voľný čas trávi najradšej na mori alebo so psami.

Avatar

Juraj Valko

Autor článkov je historik a novinár. Jeho odborným zameraním sú hospodárske a politické dejiny 1. Československej republiky so zreteľom na slovenské autonomistické hnutie. Zaujíma sa o bicyklovanie, in-line korčuľovanie a americkú literatúru.

Avatar

Katarína Janáková

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti ako riaditeľka v oblasti metodiky a obchodu poistenia privátneho majetku a cestovného poistenia v Slovenskej poisťovni, neskôr v Allianz - Slovenskej poisťovni, kde sa významne podieľa na vývoji poistných produktov.

Avatar

Lívia Uzsáková

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd. Okrem spracovania účtovníctva a miezd sa zaoberá aj zakladaním živností a spoločností s ručením obmedzeným.

Avatar

Ľubomíra Ivanková

Autorka je študentkou masmediálnych štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa písaniu článkov rôzneho druhu pre portál poistenie.sk, a aj pre iné portály, blogy či periodiká.

Avatar

Lucia Kianicová

Autorka je manažér pre sociálne siete. Na portáli Poistenie.sk má na starosti hlavne správu Facebooku a cestovné poistenie.

Avatar

Marcel Adamčík

Autor podniká od roku 1994, je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Snowparadise a.s. Bratislava. Má rád zimné športy, lyžovanie, snowboarding, bežky, skialpinizmus, no vie sa vyšantiť aj v lete na bicykli alebo kolieskových korčuliach. Miluje turistiku, lieta na lietadle a rád sa potápa so žralokmi.

Avatar

Marián Bátovský

Autor článku je riaditeľ úseku firemných klientov a senior underwriter v poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku.

Avatar

Martin Milo

Autor pracuje ako aktuár v Allianz - Slovenskej poisťovni. Rád sa hrá s číslami v Exceli, a popri tom sa venuje humanistickej psychológii.

Avatar

Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Miloš Kmety

Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Peter Šimko

Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Avatar

Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...