Budova, v ktorej sídli spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting s.r.o.

O nás

Poskytujeme bezplatné poistné poradenstvo

Portál Poistenie.sk

Poistenie.sk je informačný portál pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Prinášame informácie o novinkách, produktoch, spôsoboch uzatvárania poistenia, ale aj vybavovania likvidácie poistnej udalosti. Uvádzame všetky kontakty, vysvetľujeme terminológiu, nájdete tu príslušné zákony. Máte k dispozícii kalkulačky výpočtu poistného, poistné podmienky a online predaj niektorých poistných produktov. Naša činnosť je založená na dlhoročných skúsenostiach v oblasti poisťovacieho obchodu, disponujeme prvotriednym medzinárodným know how.

Naše priority

Uspokojovať potreby klientov profesionálnym finančným poradenstvom na vysokej úrovni
Byť efektívnou organizáciou pri udržaní navyššej kvality marketingovej a sprostredkovateľskej činnosti pre zmluvných partnerov
Zabezpečiť zmysluplnú kariéru pre svojich zamestnancov, finančných agentov a manažérov
Podporovať dobročinnosť a humanitu
Byť internetovým poradenským centrom pre súkromných a firemných klientov
Poskytovať poradenstvo a školenia pre poisťovne, poistných poradcov a manažérov

O spoločnosti

Táto internetová stránka je spravovaná v Martine, v sídle našej spoločnosti Poistenie.sk s. r. o., ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu, je zapísaná v registri finančných sprostredkovateľov v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, v podregistri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom 120128. Sesterská spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., vykonáva činnosť poisťovacieho agenta aj poisťovacieho makléra v Českej republike, pričom na Slovensku je registrovaná Národnou bankou Slovenska ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pod číslom 23094. Našou silnou stránkou je univerzálnosť. Zaoberáme sa životným a neživotným poistením, ale aj dôchodkovým sporením, stavebným sporením, investíciami a leasingom. Našimi zmluvnými partnermi sú takmer všetky poisťovne, stavebné sporiteľne, banky, dôchodkové spoločnosti, niektoré správcovské spoločnosti podielových fondov, leasingové spoločnosti a banky v Českej republike a na Slovensku.

Naša redakcia

Daniela Petlušová, autor článkov portálu poistenie.sk
Daniela Petlušová

Autorka článku pracuje ako upisovateľ pre cestovné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, stavebného a montážneho poistenia v slovenskej pobočke poisťovacej spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited.

Zobraziť články >
Dušan Smoleňák, autor článkov portálu poistenie.sk
Dušan Smoleňák

Autor pracuje v poisťovníctve od roku 1991, prevažne v oblasti poistenia priemyselných rizík, v súčasnosti je generálnym riaditeľom pobočky japonskej poisťovne Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd. v Bratislave. Miluje slovenské prívlastkové vína a za dobrým hokejom je ochotný cestovať aj na kraj sveta.

Zobraziť články >
František Gilian, autor článkov portálu poistenie.sk
František Gilian

Autor okrem hrania obľúbenej country hudby a fandeniu hokeju v podstate nerobí nič. Niekedy ho však môžete prichytiť ako špecialistu požiarnej ochrany zameraného na oblasť požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií, autora národnej koncepcie STN v tejto oblasti, experta SÚTN v CENELEC TC20/WG10 a prezidenta Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Uchýli sa aj k manažovaniu stratégie rozvoja v spoločnosti ELKOND HHK a.s.

Zobraziť články >
Ivan Loula, autor článkov portálu poistenie.sk
Ivan Loula

Autor je riaditeľ poistenia finančných rizík poisťovne AIG Europe Limited v Bratislave, voľný čas trávi najradšej na mori alebo so psami.

Zobraziť články >
Juraj Valko, autor článkov portálu poistenie.sk
Juraj Valko

Autor článkov je historik a novinár. Jeho odborným zameraním sú hospodárske a politické dejiny 1. Československej republiky so zreteľom na slovenské autonomistické hnutie. Zaujíma sa o bicyklovanie, in-line korčuľovanie a americkú literatúru.

Zobraziť články >
Katarína Janáková, autor článkov portálu poistenie.sk
Katarína Janáková

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti ako riaditeľka v oblasti metodiky a obchodu poistenia privátneho majetku a cestovného poistenia v Slovenskej poisťovni, neskôr v Allianz - Slovenskej poisťovni, kde sa významne podieľa na vývoji poistných produktov.

Zobraziť články >
Lívia Uzsáková, autor článkov portálu poistenie.sk
Lívia Uzsáková

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd. Okrem spracovania účtovníctva a miezd sa zaoberá aj zakladaním živností a spoločností s ručením obmedzeným.

Zobraziť články >
Ľubomíra Ivanková, autor článkov portálu poistenie.sk
Ľubomíra Ivanková

Autorka je študentkou masmediálnych štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa písaniu článkov rôzneho druhu pre portál poistenie.sk, a aj pre iné portály, blogy či periodiká.

Zobraziť články >
Lucia Kianicová, autor článkov portálu poistenie.sk
Lucia Kianicová

Autorka je manažér pre sociálne siete. Na portáli Poistenie.sk má na starosti hlavne správu Facebooku a cestovné poistenie.

Zobraziť články >
Marcel Adamčík, autor článkov portálu poistenie.sk
Marcel Adamčík

Autor podniká od roku 1994, je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Snowparadise a.s. Bratislava. Má rád zimné športy, lyžovanie, snowboarding, bežky, skialpinizmus, no vie sa vyšantiť aj v lete na bicykli alebo kolieskových korčuliach. Miluje turistiku, lieta na lietadle a rád sa potápa so žralokmi.

Zobraziť články >
Marián Bátovský, autor článkov portálu poistenie.sk
Marián Bátovský

Autor článku je riaditeľ úseku firemných klientov a senior underwriter v poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku.

Zobraziť články >
Martin Milo, autor článkov portálu poistenie.sk
Martin Milo

Autor pracuje ako aktuár v Allianz - Slovenskej poisťovni. Rád sa hrá s číslami v Exceli, a popri tom sa venuje humanistickej psychológii.

Zobraziť články >
Martin Šimko, autor článkov portálu poistenie.sk
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >
Miloš Kmety, autor článkov portálu poistenie.sk
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >
Patrícia Papcunová, autor článkov portálu poistenie.sk
Patrícia Papcunová

Autorka je študentka žurnalistiky a nádejná novinárka.

Zobraziť články >
Peter Šimko, autor článkov portálu poistenie.sk
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >
Tatiana Kvočková, autor článkov portálu poistenie.sk
Tatiana Kvočková

Zobraziť články >
Viktor Tegelhoff, autor článkov portálu poistenie.sk
Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Zobraziť články >