Patrícia Papcunová

Autorka je študentka žurnalistiky a nádejná novinárka.