Partnerské poisťovne

Poisťovňa AIG, celým názvom AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130...

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. je najväčšou komerčnou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Spoločnosť vznikla odkúpením štátnej poisťovne - Slovenská poisťovňa najväčšou nemeckou...

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu je poisťovňa, ktorá sa špecializuje na poistenie pohľadávok. Na slovenskom trhu funguje od roku...

15.10.2020 bola ukončená obchodná transakcia prevzatia spoločnosti AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Od tohto dňa sa spoločnosti AXA stali súčasťou skupiny UNIQA.  Finančná skupina...

Colonnade Insurance, predtým QBE Insurance (Europe) Limited je pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá na Slovensku predáva výlučne neživotné poistenie. Jej materská spoločnosť má...

ČSOB Poisťovňa (ČSOB Poisťovňa, a.s.) je univerzálna poisťovňa, ktorá vznikla odkúpením spoločnosti ERGO poisťovňa v roku 1995. Poisťovňa je členom belgickej finančnej skupiny KBC Group,...

D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s. je dcérska spoločnosť mníchovskej poisťovne D.A.S. Deutscher Automobil Schutz AG. Na slovenskom poistnom trhu pôsobí od roku 1997 a zaoberá sa výlučne...

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, predtým Europäische Reiseversicherung AG na Slovensku pôsobí pod názvom Európska cestovná poisťovňa. Spoločnosť...

Generali Poisťovňa, a. s. je jedna z najdlhšie pôsobiacich zahraničných poisťovní na Slovensku. Generali poisťovňa vznikla už v roku 1831.  Poisťovňa je jednou z najväčších univerzálnych...

Genertel (celým názvom Genertel poisťovňa a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu) je prvá čisto internetová poisťovňa na Slovensku. Bola založená v roku 2010 a je súčasťou...

Groupama poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu je univerzálna poisťovňa, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2009. Vznikla odkúpením maďarskej OTP Garancia poisťovňa a...

HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu je neživotná poisťovňa zaoberajúca sa prevažne poistením priemyslu. Poisťovňa HDI vznikla v roku 2009 ako pokračovateľ poisťovne...

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je jedna z 3 slovenských poisťovní, patriacich najväčšej rakúskej poisťovacej skupine Vienna Insurance Group (VIG). Na Slovenskom trhu pôsobí...

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je druhou najväčšou poisťovňou na Slovensku. Má univerzálne zameranie, ponúka životné poistenie a takmer všetky druhy neživotného poistenia....

Maxima pojišťovna, a.s. je česká poisťovňa, ktorá predáva svoje produkty na Slovensku prostredníctvom slobodného poskytovania služieb. Maxima je poisťovňa poskytujúca produkty len neživotného...

Poisťovňa Amslico (oficiálny názov je Amslico poisťovňa - Alico, a.s.) je dcérskou spoločnosťou American International Group, Inc. (AIG), jednej z najväčších amerických poisťovní. Na základe...

Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe), Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu je prvou japonskou poisťovňou na Slovensku. Špecializuje sa na poistenie dopravy, majetku, zodpovednoti a...

NN Životná poisťovňa je poisťovňa s dlhou tradíciou, pričom na Slovensku pôsobí od roku 1996, pôvodne pod názvom ING. Poisťovňa ING bola životná poisťovňa, čiže portfólio produktov má...

Union poisťovňa, a. s. bola založená v roku 1992, v tej dobe ešte pod názvom UNION, poisťovacia a.s. Union je univerzálnou poisťovňou a ponúka širokú škálu produktov. Pobočky a kontakty Union...

UNIQA poisťovňa, a.s. je treťou najstaršou poisťovňou, ktorá vznikla po nežnej revolúcii. UNIQA je univerzálna poisťovňa, ktorá ponúka produkty produkty životného a neživotného poistenia....

Wüstenrot poisťovňa, a.s. je spoločnosť pôsobiaca na Slovensku už od roku 1994, vtedy ešte prostredníctvom spoločnosti Univerzálna banková poisťovňa. Patrí do nemecko-rakúskej finančnej...

Na Slovensku pôsobilo po roku 1989 množstvo poisťovní, ktoré postupne zanikli. Niektoré zbankrotovali, niektoré boli zlúčené s inými a iné boli kúpené zahraničnými poisťovňami a následne...

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.