...

O poistení vieme všetko

Európska cestovná poisťovňa

Rakúska poisťovňa Europäische Reiseversicherung AG na Slovensku pôsobí pod názvom Európska cestovná poisťovňa. Spoločnosť existuje od roku 2006 a zameriava sa výlučne na poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie storno poplatkov a na ostatné pripoistenia týkajúce sa cestovného poistenia.

Pobočky a kontakty Európskej cestovnej poisťovne

Sídlo spoločnosti

Európska cestovná poisťovňa Bratislava

Europäische Reiseversicherung AG
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Infolinka:  02/544 177 04
Núdzová linka: +421 2 544 177 11

Riešenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie poistnej udalosti

Dokumenty súvisiace s jednotlivými prípadmi poistných udalostí sú k dispozícii na oficiálnej stránke poisťovne.

Asistenčná služba

24 – hodinová linka asistencie pri poistných udalostiach – +421 2 544 177 11, alebo +421 2 544 177 12.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...