Zdravotné poistenie

Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu? Čas máte do 30.9.

Urobte to správne rozhodnutie pre Vaše zdravie. Porovnajte si výhody a príspevky zdravotných poisťovní. Čas na zmenu zdravotnej poisťovne máte každý rok do 30. septembra. Zmena bude platiť od 1. januára nasledujúceho roku. Vykonať samotnú zmenu môžete počas celého roku.

Uvítací bonus Uvítací bonus od 1.1.2024 x x
Vernostný program pre poistencov Vernostný program pre poistencov x x
Zuby až 120€ ročne (aj na 1 návštevu) na dentálnu hygienu a zubné ošetrenia 100€ na zubné ošetrenie a 50€ na dentálnu hygienu ročne 100€ na zubné ošetrenie a ďalších 50€ na dentálnu hygienu (aj na 1 návštevu u zubára)
Oči 100€ na okuliarový rám

100€ na okuliarové šošovky

450€ na laserovú operáciu očí
x 70€ ročne na okuliarové rámy pre deti
30€ na vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou vo vybraných očných klinikách
50€ na komplexné očné vyšetrenie vo vybraných očných klinikách
Lieky doplatky za lieky až do výšky 200€ (pre zákonných zástupcov) alebo

20€ (dospelý alebo senior) ročne
300€ na celú dobu poistného vzťahu Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti v neobmedzenej výške
Ženy a deti Bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo

450€ ročne na IVF 4.cyklus asistovanej reprodukcie

30€ na Liquid Based Cytology

450€ na neinvazívne prenatálne testovanie
x Detský balík v hodnote 240 € obsahuje:
12x 10 € príspevok na plienky Pampers
12x 10 € príspevok na vybr. produkty HiPP

Balík výhod pre bábätká, ktorý obsahuje:
40 € na novorodenecké potreby
30 € na monitor dychu alebo bezplatné zapožičanie na 6 mesiacov
30 € na kurz plávania

Služby licencovanej pôrodnej asistentky bez doplatku (až 9 návštev v domácom prostredí)

Príspevky na umelé oplodnenie až do výšky 1 200 € vo vybraných centrách na:
Predimplantačná genetická diagnostika (PGD) – príspevok vo výške 900 €.
Mikromanipulačná metóda ICSI – príspevok vo výške 200 €
Komplexné vyšetrenie spermiogramu – príspevok vo výške 100 €.

Liquid Based Cytology bez doplatku (20 € - 40 €)

Špeciálny BRCA screen test v hodnote 130 € na odhalenie predispozície rakoviny prsníka.
Očkovanie 50% z ceny vakcíny po absolvovaní každej dávky

30€ ročne na cestovateľské očkovania
50% kliešťová encefalitída

50% hepatitída A B

100% chrípka z verejného zdravotného poistenia
50%100% z ceny vakcíny
Diabetes 100€ ročne na glukózový senzor Diabetes typu 1 a 2
Dialinka pre diabetikov
x
Šport 50% z ceny športovej prehliadky do výšky 50€ ročne x x
Darcovia krvi Vitamínový balíček pre pravidelných i jednorazových darcov krvi a zľavy vo vybraných kúpeľoch Vitamínový doplnok a zľavy vo vybraných kúpeľoch Vitamínový balíček pre pre darcov krvi + zľavy vo vybraných kúpeľoch.
Poistenie 60% zľava na cestovné poistenie ČSOB 30% zľava na cestovné poistenie v Generali Zľavy až do 30% na komerčné poistenia v Union poisťovni
Mobilná aplikácia áno áno áno
Zľavy Viac ako 2500 výhod pre celú rodinu
Až 15% zľava na vybrané kúpele
zľavy v eshopoch, lekárňach, optikách, atď.
Do 13% zľava na kúpele
zľavy v e-shopoch, lekárňach
Zľavy vo vybraných kúpeľoch, v lekárňach,vo vybraných očných klinikách, na laboratórne vyšetrenia, predpôrodné a popôrodné kurzy
Iné Test na okultné krvácanie už od 40 rokov zdarma Test na okultné krvácanie už od 40 rokov pri preventívnej prehliadke raz za dva roky Test na okultné krvácanie už od 40 rokov pri preventívnej prehliadke raz za dva roky
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva, vrátane biometrie plodu x x
Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG) x Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG)
Iniciálne a kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením x Iniciálne a kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením
Cielené vyšetrenie poistenca s akútnym hypertenzným stavom x Cielené vyšetrenie poistenca s akútnym hypertenzným stavom
x x Príspevok 70 € na vyšetrenie potravinovej intolerancie
Uvítací bonus Uvítací bonus od 1.1.2024 x x
Vernostný program pre poistencov Vernostný program pre poistencov x x
Zuby 120€ ročne (aj na 1 návštevu) na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu

450€ ročne na zubný strojček
5x30€

30€ dentálny balíček na
pečatenie zubov do 14 rokov nie na mliečne zuby
100€ ročne na zubné ošetrenie

50€ ročne na dentálnu hygienu
Oči 100€ na okuliarový rám a šošovky 50€ ročne na sériové okuliarové rámy a sklá, resp. očné pomôcky s doplatkom pacienta 30€ vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou - OCT 30€

50€ komplexné vyšetrenie očí vo vybraných očných klinikách

70€ na okuliarové rámy alebo šošovky pre deti
Lieky 200€ ročne 300€ na celú dobu poistného vzťahu Neobmedzený príspevok pre deti do dovŕšenia 18 rokov
Ženy a deti Bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo

Monitor dychu pre bábätko - príspevok vo výške výpožičného 48€

Babybox pre každého

15% zľava na kurzy plávania pre bábätká
15% zľava na nákup výbavičky pre bábätko

Zapožičanie monitoru zdarma len s potvrdením od lekára

70€ babybox pre novorodencov
Bezplatné zapožičanie a príspevok 30€ na zakúpenie monitoru dychu

30€ príspevok na kurzy plávania pre bábätká

Darčeková poukážka v hodnote 40€ - v eshope Mimulo
Očkovanie 50% z ceny vakcíny po absolvovaní každej dávky

30€ ročne na cestovateľské očkovania
50% kliešťová encefalitída

50% hepatitída A B
13 - 18 rok HPV 70% max 130€

100% chrípka z verejného zdravotného poistenia
50% až 100% z ceny vakcíny

30€ ročne na cestovateľské očkovania
Šport 50% z ceny športovej prehliadky až do výšky 100€ ročne 50% z ceny športovej prehliadky 50% z ceny jednotlivých výkonov raz ročne
Diabetes 100€ ročne na glukózový senzor x x
Mobilná aplikácia áno x x
Zľavy a výhody Viac ako 2 500 výhod pre celú rodinu.
Až 15% zľavy na vybrané kúpele,
zľavy v rôznych eshopoch a lekárňach
Do 13% zľava na kúpele
zľavy v e-shopoch a
lekárňach
Zľavy na kúpele,
v e-shopoch a
lekárňach
Iné Intenzifikovaná zdravotná starostlivosť pre rizikových poistencov s obezitou x x
Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení x Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení

Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky … – hovorí Ústava Slovenskej republiky v § 40. Obyčajne to, čo sa deklaruje ako bezplatné, býva v skutočnosti trikrát drahšie. Podmienky tejto „bezplatnej“ zdravotnej starostlivosti určuje Zákon o zdravotnom poistení, ktorý rozlišuje:

 • Verejné zdravotné poistenie
 • Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie na Slovensku je financované prerozdeľovaním verejných zdrojov na základe poistného, plateného účastníkmi systému, prostredníctvom zdravotných poisťovní. Podľa súčasných pravidiel sa posudzujú osoby z hľadiska povinnosti platiť zdravotné poistenie, hovoríme o osobnom rozsahu zdravotného poistenia.

Chcete viac informácií o zmene zdravotnej poisťovne?

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená osoba je každá osoba, ktorá:

 1. Má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne nie je účastníkom v inom štáte z dôvodu zamestnania, podnikania alebo dlhodobého pobytu (nad 6 mesiacov)
 2. Nemá trvalý pobyt na úzení SR a súčasne je:
  1. zamestnaná alebo podniká na území SR
  2. azylant
  3. zahraničný študent
  4. cudzinec, zadržaný alebo uväznený na území SR
  5. nezaopatrený rodinný príslušník poistenca, ktorý sa narodil v inom členskom štáte EÚ
  6. maloletý cudzinec bez zákonného zástupcu, ktorému súd určil umiestnenie do zariadenia, v ktorom sa mu poskytuje starostlivosť

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

Dobrovoľne verejne zdravotne poistená osoba je osoba dobrovoľne nezamestnaná, čiže osoba, ktorá po skončení pracovného pomeru alebo podnikateľskej činnosti sa neprihlási na úrade práce. Taká osoba je povinná si platiť zdravotné odvody.

Zdravotné poisťovne na Slovensku

Zdravotné poistenie na Slovensku poskytujú tri spoločnosti. Okrem štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne aj Union zdravtná poisťovňa a Zdravotná poisťovňa Dôvera.

Prevažne súkromné zdravotné poisťovne sa predbiehajú v poskytvaní výhod pre poistiteľov.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.0850 003 333Zmeniť poisťovňu na Union
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.0850 850 850Zmeniť poisťovňu na Dôveru
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.0850 003 003Zmeniť poisťovňu na VSZP

Individuálne zdravotné poistenie

Individuálne zdravotné poistenie je neživotné poistenie, jeho rozah sa riadi poistnými podmienkami v poistnej zmluve, uzavretej medzi poistencom a poisťovňou. Individuálne zdravotné poistenie môže mať dve základné formy,

Poistenie zdravotnej starostlivosti

Poistenie zdravotnej starostlivosti zabezpečuje v prípade ochorenia, úrazu alebo tehotenstva krytie liečebných nákladov. Poistenie zdravotnej starostlivosti môže zahŕňať tieto varianty a formy:

 • poistenie (častejších) preventívnych prehliadok
 • poistenie nákladov na zdravotnícke pomôcky – okuliare, zubné protézy, ortézy a podobne
 • nadštandartná starostlivosť pri hospitalizácii – samostatná nemocničná izba s vyšším komfortom
 • zmluvné zdravotné poistenie pre cudzincov, ktorí nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia
 • poistenie nákladov na stomatologickú starostlivosť
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • asistenčné služby pri dohadovaní termínov ošetrení alebo preventívnych prehliadok v zdravotníckych zariadeniach
Hľadáte komerčné zdravotné poistenie?
Cestovné poistenie

Zdravotné poistenie s výplatou poistnej sumy

Zdravotné poistenie v komerčnej poisťovni sa môže dojednať samostatnou poistnou zmluvou alebo ako pripoistenie k životnému poisteniu. Poistné plnenie nerieši v prípade choroby alebo úrazu priamo kompenzáciu liečebných nákladov, ale slúži ako bolestné alebo nepriamo zmierňuje finančnú náročnosť na liečenie. Na poistnom trhu sa vyskytujú tieto možnosti:

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici následkom choroby alebo úrazu

Za každý deň z lekárskeho hľadiska nutného pobytu v nemocnici zo zdravotných dôvodov poskytne poisťovňa odškodné, dohodnuté v poistnej zmluve, a to bez ohľadu na diagnózu.

Poistenie chirurgického zákroku

V prípade operácie v dôsledku choroby alebo úrazu vyplatí poisťovňa príslušné % z poistnej sumy podľa závažnosti úrazu, Každá diagnóza je bodovaná v oceňovacích tabuľkách poisťovne.

Pripoistenie kritických chorôb

V prípade diagnostikovania závažnej choroby alebo operácie, ktoré sú vymenované v poistnej zmluve, poisťovňa vyplatí poistnú sumu. Ide väčšinou o civilizačné choroby, ako srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, rakovina, atď. Kritické choroby sa pripoisťujú výhradne k životnému poisteniu, nikdy sa nepoisťujú samostatne.

Poistenie dennej dávky počas PN

Poistenie dennej dávky počas práceneschopnosti zo zdravotných dôvodov je pripoistenie k nemocenským dávkam od Sociálnej poisťovne. Platí pravidlo, že súčet dennej dávky od Sociálnej poisťovne a denného odškodného od komerčnej poisťovne by nemal presiahnuť čistý denný príjem poisteného.

Pripoistenie invalidného dôchodku

V prípade, že poistenému bude priznaný plný invalidný dôchodok, poisťovňa mu začne vyplácať mesačný alebo ročný dôchodok ako „prilepšenie“ k dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Pripoistenie lekárskej konzultácie

V prípade vybraných diagnóz má poistený možnosť získania druhého – nezávislého lekárskeho názoru na danú diagnózu. Konzultovať je možné telefonicky, konzultačné hodiny sú nonstop.