Kariéra

Kariéra

Poistenie.sk s. r. o. je samostatný finančný agent s povolením Národnej banky Slovenska na činnosť vo všetkých šiestich sektoroch finančného sprostredkovania:
 • Poistenie a zaistenie - všetky druhy životného poistenia a neživotného poistenia.
 • Kapitálový trh - podielové fondy, akcie, dlhopisy, zmenky, atď.
 • Doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier dôchodkového zabezpečenia.
 • Prijímanie vkladov - stavebné sporenie, bankové účty.
 • Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov - hypotéky, stavebné úvery, kreditné karty, atď.
 • Starobné dôchodkové sporenie - 2. pilier dôchodkového zabezpečenia.
Spolupracujeme s takmer všetkými poisťovňami, stavebnými sporiteľňami, dôchodkovými spoločnosťami a bankami. Každý si nájde svoju oblasť činnosti, v ktorej chce pôsobiť.

Finančný agent

Finančný agent je sprostredkovateľ, ktorého úlohou je predávať produkty našich zmluvných partnerov - poisťovní, stavebných sporiteľní, bánk a ďalších finančných ústavov. Pracuje najmenej 4 hodiny denne, po povinnom školení a následných tréningoch dobre ovláda produkty a predajné zručnosti.

Náplň práce finančného agenta

Finančný agent dosahuje svoje ciele najmä vykonávaním nasledovných činností.
 1. zhromažďovanie mien potencionálnych klientov;
 2. každodenné systematické oslovovanie dostatočného počtu klientov za účelom dohodnutia obchodného stretnutia;
 3. dôsledná príprava a následná realizácia osobného stretnutia s klientom, počas ktorého kladie dôraz na zisťovanie potrieb klienta a hľadanie správneho riešenia poistenia klienta a zabezpečenia jeho blízkych;
 4. uzatváranie poistných zmlúv a následný servis;
 5. získavanie odporúčaní – nových mien potencionálnych klientov.
Okrem týchto hlavných činností vykonáva agent aj pomocné činnosti, napr. rôzne administratívne úkony, súvisiace s kompletizovaním a odovzdávaním poistných zmlúv, pomáha klientovi pri likvidácii poistných udalostí a podobne.

Požadujeme 

 • vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prijímame aj stredoškolských študentov
 • bezúhonnosť - čistý trestný register
 • ochota vzdelávať sa
 • komunikatívnosť
 • príjemný vzhľad
 • chuť pracovať a zarábať peniaze

Ponúkame

 • bezplatné zaškolenie a všetky študijné materiály
 • tvorivú prácu pod profesionálnym dohľadom
 • každý si sám určuje miesto práce a pracovný čas
 • finančné ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov
 • perspektíva kariérneho postupu
Ak spĺňate uvedené požiadavky a zaujíma vás naša ponuka kariéry, vyplňte vstupný dotazník vpravo alebo sa prihláste u nás telefonicky, písomne alebo osobne:

Manažér obchodnej skupiny finančných agentov

Manažér je sprostredkovateľ, ktorého úlohou je vybudovať a riadiť skupinu 10 finančných agentov. Svoju funkciu vykonáva s plným profesionálnym nasadením ako svoju hlavnú pracovnú činnosť.

Náplň práce manažéra

Manažér obchodnej skupiny finančných poradcov dosahuje svoje ciele prostredníctvom svojich agentov. Jeho hlavnými činnosťami sú:
 1. nábor – oslovovanie vhodných kandidátov pre prácu poradcu;
 2. výber uskutočňovaný metódou čo najväčšieho počtu krokov;
 3. školenie a výcvik nových poradcov;
 4. priame riadenie, poradenstvo a dohľad nad činnosťou poradcov;
 5. kontrola a plánovanie.
Okrem týchto hlavných činností vykonáva manažér aj pomocné činnosti, napr. prieskum trhu, rôzne administratívne úkony, súvisiace s kompletizovaním a odovzdávaním obchodnej produkcie, pomáha pri zabezpečovaní tlačív a ostatných pomôcok potrebných k práci agentov a podobne.

Požadujeme

 • vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • skúsenosti úspešného finančného poradcu
 • schopnosť získavať ľudí pre nové myšlienky
 • komunikatívnosť, trpezlivosť, disciplinovanosť
 • ochota neustále sa vzdelávať
 • chuť pracovať a zarábať peniaze
 • bezúhonnosť - čistý trestný register

Ponúkame

 • tvorivú prácu pod profesionálnym dohľadom
 • bezplatné zaškolenie a všetky študijné materiály
 • každý si sám určuje miesto práce kdekoľvek na Slovensku a pracovný čas
 • finančné ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov
 • perspektíva odborného, osobnostného a kariérneho rastu
Ak spĺňate uvedené požiadavky a zaujíma vás naša ponuka kariéry, vyplňte vstupný dotazník alebo sa prihláste u nás telefonicky, písomne alebo osobne:

Asistent prieskumu trhu

Naša maklérska spoločnosť organizuje sieť asistentov prieskumu finančného trhu. Jeho úlohou je aktívne vyhľadávať potencionálnych klientov, vykonávať analýzu potrieb finančných produktov - dôchodkové sporenie, pôžičky, poistenie, investície do podielových fondov a predkladať výsledky svojho prieskumu formou štruktúrovaného dotazníka na ďalšie spracovanie.

Požiadavky na asistenta

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, berieme aj študentov stredných škôl
 • vek najmenej 16 rokov
 • bezúhonnosť - čistý trestný register
 • ochota vzdelávať sa
 • komunikatívnosť
 • príjemný vzhľad
 • chuť pracovať a zarábať peniaze

Ponúkame

 • bezplatné zaškolenie
 • vysoké finančné ohodnotenie najvyššie na trhu
 • každý asistent si sám určuje miesto práce v rámci Slovenska, pracovný čas a výšku platu
 • perspektíva kariérneho postupu na pozíciu finančného poradcu
 • poskytneme všetky študijné materiály

Spojte sa s nami čo najskôr !

Naša kontaktná adresa: Poistenie.sk s. r. o. P. O. BOX 9 036 01 Martin 1 Telefón: +421 43 4301951 Telefax: +421 43 4301956 GSM: +421 902 851200 E – mail: kariera@poistenie.sk