Kariéra

Kariéra

Poistenie.sk s. r. o. je samostatný finančný agent s povolením Národnej banky Slovenska na činnosť vo všetkých šiestich sektoroch finančného sprostredkovania:
  • Poistenie a zaistenie - všetky druhy životného poistenia a neživotného poistenia.
  • Kapitálový trh - podielové fondy, akcie, dlhopisy, zmenky, atď.
  • Doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier dôchodkového zabezpečenia.
  • Prijímanie vkladov - stavebné sporenie, bankové účty.
  • Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov - hypotéky, stavebné úvery, kreditné karty, atď.
  • Starobné dôchodkové sporenie - 2. pilier dôchodkového zabezpečenia.
Spolupracujeme s takmer všetkými poisťovňami, stavebnými sporiteľňami, dôchodkovými spoločnosťami a bankami. Každý si nájde svoju oblasť činnosti, v ktorej chce pôsobiť.

Finančný agent

Finančný agent je sprostredkovateľ, ktorého úlohou je predávať produkty našich zmluvných partnerov - poisťovní, stavebných sporiteľní, bánk a ďalších finančných ústavov. Pracuje najmenej 4 hodiny denne, po povinnom školení a následných tréningoch dobre ovláda produkty a predajné zručnosti.

Náplň práce finančného agenta

Finančný agent dosahuje svoje ciele najmä vykonávaním nasledovných činností. 1. zhromažďovanie mien potencionálnych klientov; 2. každodenné systematické oslovovanie dostatočného počtu klientov za účelom dohodnutia obchodného stretnutia; 3. dôsledná príprava a následná realizácia osobného stretnutia s klientom, počas ktorého kladie dôraz na zisťovanie potrieb klienta a hľadanie správneho riešenia poistenia klienta a zabezpečenia jeho blízkych; 4. uzatváranie poistných zmlúv a následný servis; 5. získavanie odporúčaní – nových mien potencionálnych klientov. Okrem týchto hlavných činností vykonáva agent aj pomocné činnosti, napr. rôzne administratívne úkony, súvisiace s kompletizovaním a odovzdávaním poistných zmlúv, pomáha klientovi pri likvidácii poistných udalostí a podobne.

Požadujeme 

- vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prijímame aj stredoškolských študentov - bezúhonnosť - čistý trestný register - ochota vzdelávať sa - komunikatívnosť - príjemný vzhľad - chuť pracovať a zarábať peniaze

Ponúkame

- bezplatné zaškolenie a všetky študijné materiály - tvorivú prácu pod profesionálnym dohľadom - každý si sám určuje miesto práce a pracovný čas - finančné ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov - perspektíva kariérneho postupu Ak spĺňate uvedené požiadavky a zaujíma vás naša ponuka kariéry, vyplňte vstupný dotazník vpravo alebo sa prihláste u nás telefonicky, písomne alebo osobne:

Manažér obchodnej skupiny finančných agentov

Manažér je sprostredkovateľ, ktorého úlohou je vybudovať a riadiť skupinu 10 finančných agentov. Svoju funkciu vykonáva s plným profesionálnym nasadením ako svoju hlavnú pracovnú činnosť.

Náplň práce manažéra

Manažér obchodnej skupiny finančných poradcov dosahuje svoje ciele prostredníctvom svojich agentov. Jeho hlavnými činnosťami sú: 1. nábor – oslovovanie vhodných kandidátov pre prácu poradcu; 2. výber uskutočňovaný metódou čo najväčšieho počtu krokov; 3. školenie a výcvik nových poradcov; 4. priame riadenie, poradenstvo a dohľad nad činnosťou poradcov; 5. kontrola a plánovanie. Okrem týchto hlavných činností vykonáva manažér aj pomocné činnosti, napr. prieskum trhu, rôzne administratívne úkony, súvisiace s kompletizovaním a odovzdávaním obchodnej produkcie, pomáha pri zabezpečovaní tlačív a ostatných pomôcok potrebných k práci agentov a podobne.

Požadujeme

- vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou - skúsenosti úspešného finančného poradcu - schopnosť získavať ľudí pre nové myšlienky - komunikatívnosť, trpezlivosť, disciplinovanosť - ochota neustále sa vzdelávať - chuť pracovať a zarábať peniaze - bezúhonnosť - čistý trestný register

Ponúkame

- tvorivú prácu pod profesionálnym dohľadom - bezplatné zaškolenie a všetky študijné materiály - každý si sám určuje miesto práce kdekoľvek na Slovensku a pracovný čas - finančné ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov - perspektíva odborného, osobnostného a kariérneho rastu Ak spĺňate uvedené požiadavky a zaujíma vás naša ponuka kariéry, vyplňte vstupný dotazník alebo sa prihláste u nás telefonicky, písomne alebo osobne:

Asistent prieskumu trhu

Naša maklérska spoločnosť organizuje sieť asistentov prieskumu finančného trhu. Jeho úlohou je aktívne vyhľadávať potencionálnych klientov, vykonávať analýzu potrieb finančných produktov - dôchodkové sporenie, pôžičky, poistenie, investície do podielových fondov a predkladať výsledky svojho prieskumu formou štruktúrovaného dotazníka na ďalšie spracovanie.

Požiadavky na asistenta

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, berieme aj študentov stredných škôl - vek najmenej 16 rokov - bezúhonnosť - čistý trestný register - ochota vzdelávať sa - komunikatívnosť - príjemný vzhľad - chuť pracovať a zarábať peniaze

Ponúkame

- bezplatné zaškolenie - vysoké finančné ohodnotenie najvyššie na trhu - každý asistent si sám určuje miesto práce v rámci Slovenska, pracovný čas a výšku platu - perspektíva kariérneho postupu na pozíciu finančného poradcu - poskytneme všetky študijné materiály

Spojte sa s nami čo najskôr !

Naša kontaktná adresa: Poistenie.sk s. r. o. P. O. BOX 9 036 01 Martin 1 Telefón: +421 43 4301951 Telefax: +421 43 4301956 GSM: +421 902 851200 E – mail: kariera@poistenie.sk