Cestovné poistenie

Cestovné poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie krátkodobé a celoročné, na dovolenku, služobne alebo za iným účelom. Porovnanie produktov poisťovní a uzavretie poistnej zmluvy do 5 minút.

Cestovné poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie krátkodobé a celoročné, na dovolenku, služobne alebo za iným účelom. Porovnanie produktov poisťovní a uzavretie poistnej zmluvy do 5 minút.

Poistenie do hôr

Každý dospelý človek musí zaplatiť náklady na zásah Horskej záchrannej služby, keď sa stratí v slovenských horách.

Poistenie do hôr

Každý dospelý človek musí zaplatiť náklady na zásah Horskej záchrannej služby, keď sa stratí v slovenských horách.

Poistenie storna

Poistenie stornovacích poplatkov kryje zbytočne vynaložené cestovné náklady v prípade zrušenia cesty z dôvodu vážnej choroby, smrti blízkej osoby, straty cestovných dokladov, živelnej pohromy a podobne.

Poistenie storna

Poistenie stornovacích poplatkov kryje zbytočne vynaložené cestovné náklady v prípade zrušenia cesty z dôvodu vážnej choroby, smrti blízkej osoby, straty cestovných dokladov, živelnej pohromy a podobne.