Poistenie storna
Poistenie storna zájazdu momentálne neponúkame online. V prípade záujmu o poistenie nás prosím kontaktujte.
Načítava sa...

Poistenie storna

Poistenie storna zájazdu, alebo cestovného lístka. Väčšinou zo zdravotných, alebo osobných dôvodov.
Uzavrite poistenie on-line
Poistenie online za 5 minút
Porovnanie cien 23 poisťovní
Výber z viacerých poisťovní
Dokumenty
Dokumenty ihneď u seba

Poistenie storno poplatkov

Poistenie storno poplatkov Vás kryje v prípade neočakávaných udalostí, kvôli ktorým je nutné zrušiť zájazd, letenku, cestovný lístok, ubytovanie a podobne. Poistenie oceníte ak už máte uzatvorené cestovné poistenie, ale dodatočne sa chcete poistiť voči riziku, že budete musieť zájazd či cestovný lístok stornovať alebo cestovné poistenie nechcete z iných dôvodov. Storno poplatky za dovolenku je možné poistiť aj v podobe pripoistenia cestovného poistenia liečebných nákladov.

Poistná udalosť z poistenia storna

Poistná udalosť v prípade poistenia storna zájazdu nastáva a finančná škoda je hradená predovšetkým v nasledovných prípadoch:
 • Vážneho ochorenia, alebo úrazu, kvôli ktorému nie je možné cestu podniknúť
 • Úmrtia cestujúceho
 • Úmrtia blízkej osoby cestujúceho
 • Straty cestovných dokladov
 • Povolania na vojenské cvičenie
 • Rovnako je možné toto poistenie uplatniť v prípade predčasného návratu z horeuvedených príčin. Poisťovňa v takomto prípade preplatí nespotrebovanú časť nákladov na cestu.

Na čo sa poistenie storna vzťahuje?

Poistenie storno poplatkov sa vzťahuje na tieto služby:
 • Storno zájazdu, dovolenky
 • Cestovný lístok - storno letenky
 • Cestovný lístok - autobus
 • Cestovný lístok - loď/trajekt
 • Cestovný lístok - vlak
 • Ubytovanie
 • Študijný pobyt