Poistenie majetku

Poistenie domácnosti
Poistenie hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu alebo chaty proti požiaru, živelným pohromám, krádeži a vandalizmu.

Poistenie domu a bytu
Byt, dom alebo chatu ako nehnuteľnosť si môžete poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, krádeži stavebných súčastí.

Poistenie bytového domu
Bytový dom je spoločným majetkom jednotlivých vlastníkov bytov, ktorí podstupujú riziká poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti a aj zodpovednosť z vlastníctva budovy.

Poistenie garáže
Garáž je možné poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, prípadne vodovodným škodám, a to samostatne, alebo ako súčasť obytnej budovy.

Poistenie psa
Poistenie psa pokrýva liečebné náklady pre prípad úrazu alebo choroby vášho psa a kryje aj zodpovednosť za škodu, spôsobenú psom na majetku alebo na zdraví.

Poistenie koňa
Poistenie zodpovednosti z chovu koňa a poistenie koňa proti uhynutiu, úrazu, zmárneniu a zabitiu. Môžu sa pripoistiť aj veterinárne náklady a zodpovednosť za škodu pri chove koňa.

Poistenie lietadla
Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa lietadla je povinné a havarijné poistenie lietadla proti všetkým nebezpečenstvám je dobrovoľné. Pripoistiť si môžete úraz osôb prepravovaných lietadlom.

Poistenie plavidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa plavidla vás oprávňuje k získaniu modrej karty. Poistné krytie si môžete rozšíriť o havarijné poistenie plavidla.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...