Poistenie lietadla
Načítava sa...
Poistenie lietadla

Poistenie lietadla

Poistenie lietadla môže obsahovať:
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcim
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na náklade
 • Havarijné poistenie lietadla
 • Poistenie sedadiel - úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných lietadlom
Vlastníte alebo prevádzkujete lietadlo, vrtuľník alebo balón? Poradíme vám všetko o poistení.
Poraďte sa s nami

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Každé lietadlo musí byť poistené pre prípad, že spôsobí svojou činnosťou škodu na majetku, na zdraví alebo usmrtením. Rozsah krytia a poistné sumy určuje každý štát osobitne a je závislý od maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla, účelu použitia lietadla a prevádzkovej licencie, teda či ide o lietadlo využívané len na športové účely alebo vykonáva aj letecké práce, či dokonca má prevádzkovateľ povolenie leteckého dopravcu. Podľa medzinárodného štandartu sa poistenie zodpovednosti lietadiel môže skladať z viacerých zložiek:

 1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám Third-Party Legal Liability– základná zložka
 2. Zodpovednosť za škodu voči cestujúcim na batožine, na zdraví alebo usmrtením Passenger Legal Liability
 3. Náklady spojené s vyšetrovaním poistnej udalosti
 4. Zodpovednosť za prepravovaný tovar a poštové zásielky
 5. Vojnové riziká, únos a terorizmus podľa doložky AVN 52 D/E
Povinné limity pre poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla
KategóriaMaximálna vzletová hmotnosť MTOWMinimálna poistná suma
1500 kg750 000 SDR
21 000 kg1 500 000 SDR
32 700 kg3 000 000 SDR
46 000 kg7 000 000 SDR
512 000 kg18 000 000 SDR
625 000 kg80 000 000 SDR
750 000 kg150 000 000 SDR
8200 000 kg300 000 000 SDR
9500 000 kg500 000 000 SDR
10500 000 kg700 000 000 SDR
Povinné limity pre poistenie cestujúcich, batožiny a nákladu
Poistenie prepravyPoistná suma
Zodpovednosť voči cestujúcim250000 SDR za každého cestujúceho
*Zodpovednosť voči cestujúcim v neobchodnej prevádzke pri MTOW do 2700 kg100000 SDR za každého cestujúceho
Preprava batožiny1000 SDR na 1 cestujúceho
Preprava nákladu17 SDR/ kg nákladu
* Túto možnosť musí schváliť príslušný členský štát, na ktorého území by to mohlo platiť.

Havarijné poistenie lietadla – letecké kasko

Lietadlo je možné poistiť pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty, poistné podmienky sú teda obyčajne zostavené spôsobom „proti všetkým nebezpečenstvám“ all risk.

Určenie poistnej sumy

Poistná suma predstavuje maximálnu hranicu plnenia poisťovne pri jednej poistnej udalosti a stanovuje sa ako cena nového lietadla, prípadne sa poistná suma dohodne ako všeobecná hodnota, čo sa používa najmä pri starších lietadlách. Podľa toho rozlišujeme:
 • Poistenie lietadla na novú hodnotu replacement value - poistnou sumou je fakturovaná cena nového lietadla
 • Poistenie lietadla na dohodnutú hodnotu agreed value - poistnou sumou je spravidla trhová cena lietadla v čase uzavretia poistenia

Poistenie športových lietadiel

V prípade športových lietadiel je dôležité si overiť, či poisťovňa v poistných podmienkach alebo priamo v poistnej zmluve má zahrnuté:
 • poistenie počas pretekov
 • plánovaný transport bezmotorových klzákov
 • neplánované pristátie a transport bezmotorových klzákov
 • akrobatické lietanie

Pozemné riziká

V prípade dlhodobejšieho odstavenia lietadla kvôli poruche, oprave alebo z iných dôvodov je možné uzavrieť poistenie pozemných rizík ground risks, ktoré kryje všetky riziká, ale je lacnejšie ako letecké kasko, pretože zohľadňuje nečinnosť lietadla.

Letecký úraz

Prevažná väčšina poisťovní pilotov a členov posádky na palube lietadla nepoisťuje, dokonca niektoré poisťovne majú vo všeobecných poistných podmienkach životného alebo úrazového poistenia výluku pre prípad poistnej udalosti, ktorá nastane v čase, keď poistený bol ako cestujúci v lietadle počas súkromného letu iného ako na pravidelnej linke podľa letového poriadku. Dobre si pozrite výluky vo Vašej osobnej poistke a zvážte, či kryje všetky riziká, ktorým ste pravidelne alebo niekedy vystavený(á). Na slovenskom trhu je niekoľko málo možností poistenia osôb počas lietania.

Úrazové poistenie sedadiel

Ide o úrazové poistenie pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu nemenovaných osôb na palube lietadle, pričom sa obyčajne poisťuje maximálny počet sedadiel pilotov a cestujúcich podľa dokumentácie lietadla.

Individuálne úrazové poistenie s pripoistením leteckého úrazu

Ide o klasické úrazové poistenie osôb, ktoré sa uzatvára samostatne alebo v balíku so životným poistením a jeho platnosť je rozšírená na nasledovné povolania a činnosti, ktoré sú štandartne z úrazového poistenia vylúčené.
 • súkromní piloti, leteckí inštruktori a osoby vykonávajúce výcvik na lietadlách, helikoptérach, motorových a bezmotorových klzákoch
 • obchodní a dopravní piloti, vojenskí piloti a osoby, ktoré pracujú na palube lietadla
 • piloti, leteckí inštruktori a osoby vykonávajúce výcvik na lietajúcich športových zariadeniach - balónoch, padákoch, bezmotorových a motorových padákových klzákoch (paragliding), bezmotorových a motorových závesných klzákoch (rogalách) a podobne