Poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie vozidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a pripojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.

Havarijné poistenie
Havarijné postenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla, nazývané aj kasko (alebo casco), je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.

Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle
Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, aj menšie úrazy.

Poistenie finančnej straty pri totálnej škode
na vozidle GAP
Poistenie finančnej straty GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia v prípade úplneho zničenia alebo krádeže motorového vozidla.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...