Poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a pripojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.

Povinné zmluvné poistenie vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a pripojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.

Havarijné poistenie

Havarijné postenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla, nazývané aj kasko (alebo casco), je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.

Havarijné poistenie

Havarijné postenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla, nazývané aj kasko (alebo casco), je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.

Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, aj menšie úrazy.

Úrazové poistenie sedadiel vo vozidle

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom (poistenie sedadiel) kryje riziká smrti následkom havárie, trvalého telesného poškodenia, aj menšie úrazy.

Poistenie finančnej straty pri totálnej škody na vozidle GAP

Poistenie finančnej straty GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia v prípade úplneho zničenia alebo krádeže motorového vozidla.

Poistenie finančnej straty pri totálnej škody na vozidle GAP

Poistenie finančnej straty GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a poistným plnením z havarijného poistenia v prípade úplneho zničenia alebo krádeže motorového vozidla.