Poistenie garáže

Poistenie garáže

Garáž je nehnuteľnosť - uzavretý priestor určený na úschovu motorového vozidla. Garáž je možné poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, prípadne vodovodným škodám.
Obrázok cena
Vlastníte garáž v rodinnom dome alebo stojacu samostatne?
Poraďte sa s nami
Prípady poistenia garáže
  • Garáž vstavaná v pôdoryse obytnej budovy alebo rekreačnej budovy - poisťuje sa ako súčasť obytnej budovy alebo chaty
  • Garážové státie v bytovom dome - poisťuje sa ako príslušenstvo bytu.
  • Garáž je samostatne stojaca vedľajšia budova na rovnakej adrese ako hlavná budova (dom alebo chata) - garáž sa pripoisťuje ako vedľajšia stavba v rámci poistnej zmluvy pre poistenie obytnej budovy. Niektoré poisťovne nevyžadujú uvádzať v poistnej zmluve vedľajšie stavby na pozemku (adrese) poisťovaného rodinného domu, napriek tomu sú vedľajšie stavby, vrátane garáže automaticky zahrnuté v poistnej zmluve.
  • Garáž je na inej adrese ako obytná budova (samostatne stojaca budova alebo ako súčasť radovej zástavby) - poisťuje sa samostatnou poistnou zmluvou alebo ako pripoistenie k poisteniu hlavnej obytnej budovy. Dôležité je jednoznačne určiť adresu garáže, a to najlepšie uvedením súpisného čísla alebo číslom parcely.
Poistenie vecí v garáži
Hnuteľné veci v garáži je možné poistiť ako súčasť vecí v domácnosti. Motorové vozidlo je z poistenia vecí v garáži vylúčené, pretože je predmetom havarijného poistenia auta. Rovnako autosúčiastky a príslušenstvo motorového vozidla a náhradné pneumatiky väčšina poisťovní nekryje. V prípade, že je garáž samostatne stojaca, je potrebné ju riadne zabezpečiť proti vlámaniu. V opačnom prípade neodporúčame do garáže uskladňovať cenné veci alebo drahé športové potreby (lyže, drahé bicykle, atď.).
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...