Poistenie plavidla
Načítava sa...

Poistenie plavidla

Rekreačné člny, lode, plachetnice alebo jachty podliehajú registrácii a povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti z prevádzky plavidla. K tomuto poisteniu zo zákona je možné si priplatiť aj havarijné poistenie, tzv. vodné kasko.
Vlastníte motorový čln, jachtu, plachetnicu alebo iné plavidlo?
Poraďte sa s nami

Čo je malé plavidlo?

Malé plavidlo je plavidlo, ktorého dĺžka nepresahuje 20 m, resp. rekreačné plavidlo s dĺžkou lodného telesa od 2,5 m do 24 m. Počet prepravovaných osôb na palube je najviac 12. Malé plavidlá sú:
  • motorové člny
  • jachty
  • plachetnice
  • gumené člny s motorom
Plavidlá majú pridelené evidenčné číslo a sú registrované Štátnou plavebnou správou Slovenskej republiky alebo Námorným úradom Slovenskej republiky. Hovoríme, že plavidlá plávajú pod slovenskou vlajkou. Každé plavidlo má svoje lodné osvedčenie.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla

Ak spôsobíte akúkoľvek škodu inému na majetku alebo na zdraví prevádzkou plavidla, ste povinný túto nahradiť v zmysle platných predpisov. Poisťovňa túto škodu kryje na základe poistnej zmluvy s územnou platnosťou v celej Európe, o čom vystaví poistenému tzv. modrú kartu ako potvrdenie o uzavretí poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla.

Havarijné poistenie malého plavidla

Havarijné poistenie malého plavidla sa vzťahuje na náhradu škody na poistenom plavidle vrátane základnej a doplnkovej výbavy - technické a plavebné vybavenie, doplnky zabudované do plavidla, ako aj na pomocnom člne, na osobných veciach a na prívese na prepravu plavidla, ak ich poistenie bolo dojednané v poistnej zmluve. Poistením sú kryté škody v dôsledku havárie, živelnej udalosti, explózie, požiaru, odcudzenia, vandalizmu, škody spôsobené odcudzením prívesných motorov, ak ich poistenie bolo dojednané a náhrada nákladov na odvrátanie alebo zmenšenie rozsahu škody v súvislosti s poistnou udalosťou.

Stanovenie poistnej sumy

Poistná suma pre havarijné poistenie plavidla sa určuje bez zliav a poplatkov za služby, ktoré boli spojené s obstaraním plavidla. Keď si kupujete plavidlo "z druhej ruky", dajte si pozor na korektné stanovenie poistnej sumy, aby ste sa vyhli riziku podpoistenia.