KOMUNÁLNA poisťovňa

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je jedna z 3 slovenských poisťovní, patriacich najväčšej rakúskej poisťovacej skupine Vienna Insurance Group (VIG). Na Slovenskom trhu pôsobí Komunálna poisťovňa od roku 1994 a v súčasnosti je štvrtou najväčšou poisťovňou podľa výšky hrubého predpísaného poistného.

Pobočky a kontakty Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa Bratislava
Sídlo spoločnosti
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Infolinka: 0800 112 222
Centrálny dispečing škôd: 0850 111 566
Asistenčné služby: 18118

Komunálna poisťovňa – nahlásenie pooistnej udalosti

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti vám poradia na jednotlivých infolinkách.

Bratislava (pre západné Slovensko)

Tel. 1: 02/48210571
Tel. 2: 02/48210572

Banská Bystrica (pre stredné Slovensko)

Tel. 1: 048/4125836
Tel. 2: 048/4125837
Tel. 3: 048/4315331

Košice (pre východné Slovensko)

Tel. 1: 055/6822501
Tel. 2: 055/6822500

POBOČKAULICA A ČÍSLOTEL. ČÍSLO
Komunálna poisťovňa BratislavaKošická 4002/50 10 09 54
Komunálna poisťovňa TrenčínPalackého 11032/74 42 013
Komunálna poisťovňa NitraFarská 7037/65 15 882
Komunálna poisťovňa Banská BystricaHorná 25048/41 53 954
Komunálna poisťovňa ŽilinaJ. Milca 6041/56 24 133
Komunálna poisťovňa PrešovLevočská 1051/77 21 620
Komunálna poisťovňa KošiceHlavná 62055/61 17 161

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Produkty Komunálnej poisťovne

KOMUNÁLNA poisťovňa – história

Komunálna poisťovňa a. s. bola založená 26.11.1993 so základným kapitálom 10 miliónov Sk a so sídlom v Žiline. Zakladateľom bola PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA, a.s. (neskôr DEXIA, dnes Prima banka). Na konci roka 1994 sa poisťovňa presťahovala do Banskej Bystrice. Od roku 1994 začala vykonávať poisťovaciu činnosť, najskôr sa zameriavala na poistenie majetku miest a obcí, neskôr začala fungovať ako univerzálna poisťovňa s celým sortimentom všetkých bežných poistných produktov životného a neživotného poistenia. Prvým generálnym riaditeľom bol dr. Ján Kašiar.

KOMUNÁLNA poisťovňa od začiatku budovala sieť pobočiek, poistenie ponúkala prostredníctvom vlastných zamestnancov, vlastných finančných agentov a pomocou maklérskych spoločností. Dnes disponuje viac ako 50-imi obchodnými miestami. Od začiatku sa presadzovala poistením majetku a zodpovednosti právnických osôb a živnostníkov a v havarijnom poistení motorových vozidiel.

Na prelome rokov 2001 a 2002 sa poisťovňa zúčastnila súťaže o trhové podiely pri páde monopolu Slovenskej poisťovne na zákonné poistenie motorových vozidiel. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla prinieslo poisťovni predpísané poistné v roku 2002 v PZP vo výške 88 632 Sk, čo bolo 1,5% na trhu. Produkty PZP GARANT a EUROGARANT sa najskôr uzatvárali na kalendárny rok, neskôr poisťovňa prešla na poistné obdobie technický rok. PZP KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka pre všetky druhy motorových a prípojných vozidiel.

V roku 2001 ovládla poisťovňu najväčšia rakúska poisťovňa Wiener Städtische Versicherung (dnes Vienna Insurance Group), čím sa naštartoval vývoj poisťovne k významnejšiemu postaveniu na poistnom trhu. V roku 2002 vznikla znalecká spoločnosť Slovexperta, s. r. o., ktorá zabezpečuje dodnes pre poisťovňu obhliadky a oceňovanie motorových a prípojných vozidiel pred uzavretím havarijného poistenia a po poistnej udalosti. V roku 2004 bolo sídlo poisťovne presťahované do Bratislavy. V roku 2010 sa zlúčila KOMUNÁLNA poisťovňa so životnou poisťovňou KONTINUITA, pričom KONTINUITA ako posledná akvizícia materskej VIG formálne zanikla.

Rozumnou obchodnou politikou a prevzatím životnej poisťovne KONTINUITA sa KOMUNÁLNA poisťovňa prepracovala na 4. miesto na slovenskom poistnom trhu. V roku 2011 dosiahla predpísané poistné 159 091 000 € s trhovým podielom 7,54%, zisk bol 7 245 000 €.

Vienna Insurance Group na Slovensku

Najväčší podiel na slovenskom poistnom trhu 30,69% v súčasnosti ovláda rakúska univerzálna skupina VIG. Vlastní poisťovňu KOOPERATIVA a menšinový podiel v KOMUNÁLNA poisťovňa, pričom zvyšok vlastní KOOPERATIVA. Okrem toho jej patrí priamo alebo nepriamo Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a znalecká spoločnosť Slovevexperta, s. r. o. VIG pôsobí najmä v krajinách strednej a východnej Európy, má 25 000 zamestnancov a dosiahla predpísané poistné 9 miliárd €.