Home
Poistenie domácnosti online
Poistite si domov cez internet
Uzatvorte najlepšie poistenie za 10 minút
Ak máte otázky, volajte na infolinku
Zaplaťte za poistenie kartou
0948 117 707Infolinka

Nachádzate sa tu

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnostiDomácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby (§ 115 Občianskeho zákonníka).
 


Poraďte sa s nami o poistení domácnosti!

infolinka 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu majetkove@poistenie.sk


Obsah stránky:

Čo je predmetom poistenia domácnosti?
Stanovenie novej hodnoty domácnosti a riziko podpoistenia
Proti čomu sa poisťuje domácnosť?
Pripoistenie a nadštandartné krytie v poistení domácnosti
Zabezpečenie domácnosti proti krádeži vlámaním

Čo je predmetom poistenia domácnosti?

Domácnosť je súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo domu. Ide najmä o

- nábytok, svietidlá
- koberce, dekoračný textil
- veci osobnej potreby – šatstvo a obuv
- cennosti - drahé kovy a kamene, perly a skvosty
- umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
- peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
- domáce elektrospotrebiče – biela technika
- výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoapárty, filmovacie a optické prístroje
- športové potreby, hobby náradie a zariadenia
- ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, atď.

Predmetom poistenia domácnosti môžu byť aj náklady, vynaložené na stavebné úpravy v nájomnom byte.

Domácnosť by mala byť poistená na takú sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poistnou udalosťou poškodenej alebo zničenej veci. V prípade, že si stanovíte poistnú sumu výrazne nižšiu ako je skutočná nová hodnota zariadenia domácnosti, vystavujete sa riziku podpoistenia, čo môže mať za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti.

Inými slovami povedané, podpoistenie je nevýhodné pre poisťovňu, pretože znáša určité riziko za podhodnotenú cenu, ale rovnako je podpoistenie nevýhodné pre klienta, ktorý na jednej strane platí menšie poistné ako by mal platiť pri určitom riziku, v prípade poistnej udalosti však môže primerane stratiť, v zmysle nižšie uvedeného príkladu.

Opačným javom je nadpoistenie, kedy si poistník nadhodnotí majetok, čo tiež nie je v poriadku, pretože poisťovňa by mala v prípade poistnej udalosti zaplatiť len skutočné náklady na opravu alebo obstaranie poškodenej alebo zničenej veci. Platí zásada: Majetok by ste mali radšej mierne nadpoistiť ako podpoistiť !

Príklad 50 % - ného podpoistenia domácnosti

Príklad podpoistenia
Poistná hodnota – skutočná hodnota zariadenia domácnosti 30 000 €
Poistná suma uvedená v poistnej zmluve 15 000 €
Výška škody vzniknutá poistnou udalosťou 5 000 €
Poistné plnenie 2 500 €

Z toho vyplýva, že poistné plnenie bude krátené v takom pomere k výške škody, v akom pomere je poistná suma k poistnej hodnote.

Proti čomu sa poisťuje domácnosť?

Všetky poisťovne poisťujú domácnosť združenou formou, kde taxatívne vymenované základné riziká sú poskladané v „balíčku“, v ktorom by nemali chýbať tieto zložky:
- požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
- voda z vodovodného potrubia
- víchrica, krupobitie (ľadovec)
- tiaž (ťarcha) snehu, lavína
- povodeň, záplava
- zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov
- zadymenie
- náraz vozidla, aerodynamický tresk
- zemetrasenie, výbuch sopky
- odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež, vandalizmus

Pripoistenie a nadštandartné krytie v poistení domácnosti

Okrem základných rizík býva obvyklá možnosť pripoistení, najmä:

- poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
- skrat elektromotora – škoda spôsobená elektrickým skratom, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch
- poistenie automatickej práčky – „pokazenie“ automatickej práčky z akýchkoľvek príčin
- poistenie bicyklov mimo bytu.

Niektoré poisťovne ponúkajú naviac nadštandartné krytie:

- nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
- voda z akvária – škoda spôsobená vodou, unikajúcou z akvária
- výpadok elektrickej energie – znehodnotenie obsahu chladničky alebo mrazničky nepredvídaným výpadkom prúdu
- atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
- lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.

Poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu

S ochranou bežného chodu domácnosti úzko súvisí aj poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu spôsobenú inému na veci, na zdraví alebo usmrtením ktorýmkoľvek členom domácnosti. V praxi sa toto na prvý pohľad do úplne iného odvetvia patriace poistné krytie uzatvára spolu s poistením súkromného majetku. Okrem škôd spôsobených vytopením suseda alebo vypadnutím predmetu z okna bytu s následkom zranenia okoloidúceho alebo rozbitia zaparkovaného auta pod oknom rieši aj škody kdekoľvek a kedykoľvek pri bežnej činnosti v občianskom živote.

Zabezpečenie domácnosti proti krádeži vlámaním

Ak máte domácnosť v bytovom dome na poschodí, vaša domácnosť by mala byť chránená najmenej bezpečnostným uzamykacím systémom na vstupných dverách. Vstupné dvere a bezpečnostný štít má byť odolný proti odvŕtaniu, prerazeniu, rozlomeniu a vyhmataniu.

Ak je byt na prízemí v bytovom dome alebo v rodinnom dome, mali by ste sa  zaujímať aj o zabezpečenie okien a ďalších tzv. kritických otvorov, napr. balkónových dverí, svetlíkov, atď. Ďalšie informácie o konkrétnych zámkoch, štítoch a zabezpečovacích prvkoch čítajte v článku Zabezpečenie majetku proti krádeži.

V prípade väčších hodnôt v domácnosti odporúčame inštalovať elektronický zabezpečovací systém (EZS), ktorý pozostáva z priestorových snímačov, umiestnených v každej miestnosti, ústredne a vysielačky, prípadne sirény a majáku. Vývod signálu môže byť riešený tromi základnými spôsobmi, ktoré je možné aj kombinovať:

- Lokálny vývod signálu so zvukovou a svetelnou signalizáciou na sirénu a maják;
- Automatický telefónny volič (ATV), kedy pri vniknutí páchateľa do objektu systém vytáča niekoľko telefónnych čísiel so správou o narušení objektu;
- Signál odchádza na pult centralizovanej ochrany (PCO) polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) s výjazdovou skupinou, pričom na základe zmluvného vzťahu je výjazdová skupina povinná do časového limitu fyzicky zasiahnuť v narušenom objekte.

KALKULAČKA - Zjednodušený výpočet hodnoty domácnosti
Úžitková plocha bytu v m2 Poistná suma na m2 úžitkovej plochy v € Poistná suma v €
Náročnosť vybavenia domácnosti - Štandardná
Náročnosť vybavenia domácnosti - Nadštandardná
Náročnosť vybavenia domácnosti - Luxusná
KALKULAČKA - Podrobný výpočet hodnoty domácnosti