Uzatvorte online cestovné poistenie krátkodobé a dlhodobé
Cestovné poistenie

Cestovné poistenie

 • online poistenie na dovolenku, pracovnú cestu, alebo poistenie na študijný pobyt
 • porovnanie cestovného poistenie spomedzi najlepších produktov na trhu
 • online poistenie aj so zaplatením do 5 minút

Poistenie liečebných nákladov, ako aj množstvo pripoistení vás chránia na cestách, či už za oddychom, alebo za prácou. Poistite sa online z pohodlia vlastnej obývačky alebo odkiaľkoľvek - stačí vám k tomu počítač, tablet alebo mobilný telefón.

Spoľahlivé poistenie na dovolenku

Užite si dovolenku naplno a ušetrite čas vďaka poisteniu online. Ak sa neviete zorientovať v množstve produktov, ktoré sú súčasťou cestovného poistenia, ponúkame vám tento prehľad:

Uzavrite poistenie on-line
Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku a uzavrite poistenie pohodlne z domu.
Porovnanie cien 23 poisťovní
Poistenie.sk spolupracuje s najväčším počtom poisťovní na Slovensku.
Dokumenty
Dokumenty dostanete okamžite do mailu alebo do aplikácie.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Ide o najdôležitejšiu zložku cestovného poistenia, pričom pred uzavretím poistnej zmluvy je rozumné zohľadňovať výšku liečebných nákladov v krajine, do ktorej cestujete. Pri ceste do okolitých (bývalých komunistických) štátov bude stačiť aj krytie na bežný limit poistného plnenia, napr. 100 000 EUR. Keď však cestujete do ekonomicky najvyspelejších štátov západnej Európy, ďalej do Japonska, Austrálie, Kanady a USA, odporúčame si dojednať poistenie liečebných nákladov bez limitu - na neobmedzenú výšku poistného plnenia.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Ak cestujete do krajín Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, je rozumné nosiť so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý dostanete vo svojej verejnej zdravotnej poisťovni (Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa). Po jeho predložení vás ošetria v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Napr. v Českej republike, kde sú takmer všetky nemocnice štátne a ošetrenie vám poskytnú ako keby ste boli občan Českej republiky. Naopak v Chorvátsku pri pobreží mora sú takmer všetky zdravotnícke zariadenia súkromné, preto s Európskym preukazom zďaleka nevystačíte. Je rozumné mať vždy aj komerčné cestovné poistenie, ktoré naviac oproti Európskemu preukazu poskytuje:
 • Asistenčnú službu - zorganizovanie pomoci, preplatenie nákladov na vycestovanie blízkej osoby, tlmočnícke služby, právna pomoc, atď.
 • Prevoz chorého späť do vlasti - repatriácia.
 • Prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti.
 • Preplatenie spoluúčasti v zdravotníckom zariadení - v niektorých krajinách ide aj o stovky eur.
 • Ošetrenie aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach.

Poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí

Keď spôsobíte neúmyselnú škodu inému na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci, poisťovňa túto škodu preplatí priamo poškodenému, pokiaľ uzná jeho nárok za oprávnený, Poisťovňa vás chráni aj proti neoprávneným nárokom, keď si niekto na vás vymyslí, že ste mu škodu spôsobili a vy musíte dokázať, že to nie je pravda. Poistné krytie obsahuje aj ušlý zisk a právne náklady, niekedy aj zaplatenie kaucie. Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci cestovného poistenia sa spravidla nevzťahuje na škody spôsobené v súvislosti s vedením motorového vozidla, ani škody spôsobené pri výkone povolania.

Úrazové poistenie v cestovnom poistení

Úrazové poistenie si často ľudia zamieňajú s poistením liečebných nákladov, pritom ide o pripoistenie. V prípade úrazu ošetrenie v zdravotníckom zariadení, lieky, hospitalizácia a operácie budú preplatené z poistenia liečebných nákladov a peniaze dostane zdravotnícke zariadenie. Úrazové poistenie rieši v prípade úrazu odškodné pre poisteného za trvalé následky úrazu alebo bolestné, prípadne poistné plnenie v prípade smrti úrazom dostávajú pozostalí. Ak vykonávate niektorý rizikový šport, napríklad vysokohorskú turistiku, horolezectvo alebo rafting, rátajte v konkrétnej poisťovni s prirážkou alebo dokonca s výlukou z poistenia úrazu pri vašom športe. V tomto prípade sa budete musieť spoľahnúť na pripoistenie

Poistenie batožiny v cestovnom poistení

Batožina je súbor osobných vecí poisteného, ktoré si obvykle nosí so sebou na cestách - šatstvo, obuv, hygienické potreby, cennosti, elektronické zariadenia, športové náradie a náčinie, ortopedické a zdravotné pomôcky a podobne. Batožina sa poisťuje v cestovnom poistení pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže vlámaním, lúpeže alebo straty. V každej poisťovni sú stanovené limity poistného plnenia pre jednotlivé položky osobných vecí, najmä sa limitujú cennosti, elektronické a optické prístroje alebo športové náradie. Dobre si preštudujte poistné podmienky, aby ste presne vedeli, čo máte kryté a aké sú vaše nároky po vzniku škody. Prečítajte si, čo robiť pri poškodení, zničení alebo krádeži batožiny?

Poistenie storna a poistenie letenky

Poistenie stornovacích poplatkov rieši náhradu zaplatených nákladov na cestu - cestovné lístky, letenky, hotelové účty, zaplatený zájazd v cestovnej kancelárii, a to pri zrušení cesty z dôvodov, presne vymenovaných v poistnej zmluve, najmä pri vážnom ochorení alebo úraze alebo smrti poisteného alebo blízkej osoby alebo spolucestujúceho, v prípade straty alebo zničenia cestovných dokladov, prípadne pri povolaní na vojenské cvičenie. Každá poisťovňa má trochu iné podmienky, kedy je možné uzavrieť poistenie storna vzhľadom k dátumu zaplatenia poistených cestovných výdavkov, resp. určitý počet dní pred plánovaným začiatkom cesty. Toto riešia poistné podmienky, ktoré odporúčame preštudovať skôr ako sa rozhodnete za tento typ poistenia alebo pripoistenia zaplatiť. Storno je možné pripoistiť súčasne s dojednaním cestovného poistenia, resp. poistenia liečebných nákladov, ale je možné poistiť stornovacie poplatky aj samostatne. Napr. si platíte celoročné cestovné poistenie a kupujete si drahú letenku, pri kúpe letenky si môžete samostatne poistiť storno.

Asistenčné služby v cestovnom poistení

V prípade problémov na cestách je nesmierne dôležité, aby ste sa mohli obrátiť na profesionálnu asistenčnú službu. Zavoláte na telefónne číslo, ktoré máte na kartičke cestovného poistenia a poviete 3 veci: číslo vašej poistky, kde sa nachádzate a aký máte problém. Asistenčná služby vám odporučí zdravotnícke zariadenie, zorganizuje pomoc, zoženie právnika alebo pošle odťahovú službu pre vaše auto. Riaďte sa pokynmi, ktoré vám operátor oznámi do telefónu.

Celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie je pre ľudí, ktorí cestujú často do zahraničia na dovolenku ako turisti alebo služobne za účelom pracovnej cesty, prípadne sa dlhodobo zdržiavajú v cudzine - študenti, au pair, pracovný pobyt, turisti. Na tento účel poisťovne ponúkajú vhodné produkty celoročného cestovného poistenia - celoročné karty. Podľa potrieb klienta sú zostavené typy produktov, zohľadňujúce účel pracovnej cesty a dôležitý je najmä spôsob cestovania, poisťovne zohľadňujú, či ide o viacnásobný výjazd alebo súvislý dlhodobý pobyt. Z tohto hľadiska sa vyskytujú na trhu tieto typy produktov:
 1. Celoročné cestovné poistenie pre viacnásobný výjazd počas roka (Multiple Trip), kedy jeden pobyt v zahraničí nepresahuje 90 dní (v niektorých poisťovniach len 45 dní alebo 30 dní)
 2. Celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu do vlasti počas roka - vhodné pre študentov, au pair, podnikateľov, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, atď.
 3. Viacročné cestovné poistenie individuálne alebo ako rodinný variant
 4. Celoročné poistenie do hôr, ktoré kryje náklady na zásah Horskej záchrannej služby

Ako si vybrať najvhodnejšie celoročné cestovné poistenie?

Pred uzatvorením celoročnej karty si ujasnite niekoľko otázok, ktoré ovplyvňujú výber správneho variantu krytia.
 1. Cestujete len súkromne alebo niekedy aj pracovne? Ak občas chodíte aj na služobnú cestu, mali by ste mať dojednanú vhodnú tarifu.
 2. Vykonávate rizikové povolanie alebo rizikové športy v zahraničí? V prípade, že si tieto rizikové činnosti nepripoistíte, poistná udalosť - úraz pri takej činnosti nebude poisťovňou uznaná a preplatená.
 3. Do ktorých štátov cestujete? Keď cestujete len po Európe, nemusíte si uzatvárať poistenie na celý svet. Naopak, keď cestujete často po Európe a jedenkrát za rok letíte na týždeň do USA, môžete si uzavrieť celoročnú kartu s územnou platnosťou v Európe, a okrem toho osobitné jednorazové poistenie pre jednorazový pobyt v USA.
Dajte veľký pozor na poistnú sumu (limit krytia) pre liečebné náklady v zahraničí. V chudobnejších štátoch vám stačí krytie okolo 100 000 €, v prípade ciest do vyspelých štátov západnej Európy, Japonska, Austrálie, Kanady, a najmä USA si vyberte radšej produkt s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, pretože v týchto krajinách sú ceny lekárskych zákrokov, hospitalizácie, operácií a ostatných zdravotných služieb vysoké. - Koľko bude trvať váš súvislý pobyt v zahraničí? V prípade častejších kratších ciest do zahraničia je vhodnejšie si uzatvoriť finančne výhodnejšie ročné cestovné poistenie pre prípad viacnásobných výjazdov do 90 dní.

Ako vybaviť cestovné poistenie online

 1. Napíšte do formulára kam cestujete, za akým účelom, na ako dlho, odkedy a dokedy cestujete, a počet cestujúcich osôb.
 2. Doplňte dátumy narodenia všetkých poisťovaných osôb, uveďte ich prípadné rizikové činnosti, napr. športy, formulujte požiadavky na jednotlivé pripoistenia.
 3. Vyberte zo zobrazenej porovnávacej tabuľky najvýhodnejšiu kombináciu rozsahu poistného krytia a ceny.
 4. Napíšte do formulára osobné údaje poistníka, ktorý uzatvára poistnú zmluvu a údaje o poistených.
 5. Skontrolujte správnosť údajov v návrhu poistnej zmluvy a potvrďte súhlas s poistnými podmienkami a ďalšími povinnými dokumentmi.
 6. Vyberte platobnú metódu a zaplaťte jednorazové poistné. Okamžité online zaplatenie poistného je podmienkou platnosti poistnej zmluvy. Vysvetlenie k jednotlivým otázkam vo formulári

Cestovné poistenie na Slovensku

Pri poistení len na Slovensku nie je možné poistiť liečebné náklady, len úrazové poistenie, batožinu, zodpovednosť za škodu, atď. Na Slovensku je dôležité poistenie nákladov na zásah horskej služby, tzv. poistenie do hôr.

Poistenie do zahraničia

Je dôležité správne určiť cieľ cesty alebo tranzitné krajiny, buď formou konkrétneho štátu, napr. Taliansko, alebo celej zóny, napr. Európa. Aj pri určení štátu Taliansko je poistenie platné v celej Európe alebo dokonca v Európe a stredomorí, a to v závislosti od konkrétných poistných podmienok vybranej poisťovne. Osobitnú pozornosť z hľadiska územnej platnosti upriamte na niektoré vybrané krajiny, ktoré sa nachádzajú na 2 kontinentoch - Turecko, Rusko, alebo kde sú extrémne vysoké liečebné náklady - USA, Kanada, Japonsko, Austrália.

Produkty

Účel cesty

Ľudia cestujú ako turisti alebo za prácou, ako au pair, prípadne na štúdiá alebo študijnú cestu. Dĺžka cesty, začiatok a koniec cesty

Krátkodobé cestovné poistenie

Ak jeden súvislý pobyt alebo cesta v zahraničí nepresiahne poistnými podmienkami stanovený počet dní, ide o krátkodobé cestovné poistenie. Každá poisťovňa má inak nastavenú maximálnu hranicu dĺžky pobytu, napr. 30, 45, alebo 90 dní. Kalkulačka vám po uvedení požiadavky automaticky ponúkne možnosti. Celoročné cestovné poistenie Ak požadovaný počet dní jednej cesty prekročí maximálnu poistnú dobu pre krátkodobé poistenie alebo cestujete často, bude vhodné uzavrieť celoročné cestovné poistenie. Celoročné poistenie s opakovaným výjazdom Ak cestujete často na kratší čas - dovolenky alebo súkromné pobyty v zahraničí, kratšie a zároveň časté služobné cesty, je pre vás vhodná celoročná karta pre cestovné poistenie opakovaných ciest počas roka. Ak sa zdržiavate dlhšie v cudzej krajine, ale vraciate sa pravidelne aspoň raz za 3 mesiace, rovnako vám bude stačiť tento typ poistenia Celoročné cestovné poistenie s dlhodobým pobytom Ak sa dlhodobo zdržujete v zahraničí, napr. z dôvodu štúdia alebo odbornej stáže, prípadne pracujete ako au pair, či cestujete okolo sveta, uzavrite si celoročné cestovné poistenie na dlhodobý pobyt, bez priebežných návratov na Slovensko. Také poistenie je drahšie ako predchádzajúci typ s opakovanými cestami, ale je to aj väčšie riziko pre poisťovňu.

Začiatok a koniec cestovného poistenia

Začiatok cestovného poistenia Štandardne podľa zákona poistenie začína plynúť nultou hodinou nasledujúceho dňa, čiže najskôr od najbližšej polnoci, ak nie je dohodnuté inak - odložený začiatok poistenia. Niektoré poisťovne umožňujú poistenie aj od rovnakého dňa, kedy bolo uzavreté, čiže od dnešného dňa. Táto možnosť je stanovená v poistných podmienkach, vy to však nemusíte riešiť, lebo náš porovnávač vám všetko ukáže. Pri jednorazovej ceste do zahraničia ako začiatok cesty uveďte dátum, kedy prekročíte hranicu Slovenskej republiky smerom do zahraničia. V prípade celoročnej karty je začiatok poistenia určený ako deň prekročenia slovenskej hranice pri prvej ceste do zahraničia. Začiatok cestovného poistenia len na Slovensku je poistenie platné od dátumu vyznačeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Koniec cestovného poistenia Pri krátkodobom cestovnom poistení do zahraničia je koniec cesty stanovený ako deň, kedy prekročíte hranice Slovenska smerom domov. Poistenie obyčajne končí aj dňom predčasného návratu do vlasti. Pri celoročnom poistení do zahraničia poistné krytie zaniká dátumom, vyznačeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia. Pri cestovnom poistení len na Slovensku poistenie zaniká dňom vyznačeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Cestujúce osoby

Počet, vek a rizikové zaradenie poistených osôb je v cestovnom poistení rozhodujúce pre správne určenie rozsahu poistného krytia a výšky poistného - ceny cestovného poistenia. Podľa toho rozlišujeme:
 • Individuálne cestovné poistenie - jednou poistnou zmluvou sa poisťuje 1 alebo viac osôb, ktorí netvoria skupinu ani rodinu. Podľa veku rozlišujeme deti (do 15, do 16 alebo do 18 rokov veku, podľa konkrétnych poistných podmienok poisťovne), dospelých (nad 60 alebo 65 rokov) a seniorov (nad 60 alebo 65 rokov). Deti sú cenovo zvýhodnené, seniori majú naopak poistenie najdrahšie alebo sú v niektorých poisťovniach nepoistiteľní.
 • Rodinné cestovné poistenie - rodinu podľa konkrétnych poistných podmienok tvoria 1 až 2 rodičia a 1 až 7 detí. Výhodou býva rodinná zľava.
 • Skupinové cestovné poistenie - jednou poistnou zmluvou sa poisťuje väčší počet ľudí - skupina, napr. členovia športového klubu, školská trieda, zamestnanci jedného zamestnávateľa, a podobne.
 • Prenosné cestovné poistenie - spravidla zamestnávateľ si dojedná poistenie na nemenovaných zamestnancov, pričom prenosné karty cestovného poistenia používa osoba, ktorá je aktuálne v zahraničí na pracovnej ceste.

Rizikové povolania a rizikové športy

Ak budete počas pobyt v zahraničí vykonávať niektoré rizikové povolanie - práce vo výškach, profesionálny športovec, obchodný pilot, stavebné práce a niektoré ďalšie manuálne práce, poisťovňa vám môže zvýšiť poistné o prirážku. Niektoré práce sú dokonca nepoistiteľné. Rovnako pri rizikových športoch - letecké športy, potápanie, horolezectvo, skialpinizmus a podobne, poistený je v konkrétnej poisťovni nepoistiteľný alebo bude ocenený prirážkou k poistnému. Naopak väčšina športov, vykonávaných rekreačne - futbal, hokej, lyžovanie, plávanie, cyklistika, beh, sú za normálne sadzby. Sú na trhu možnosti, keď aj rekreačné potápanie je v turistickej sadzbe.

Ktoré cestovné poistenie je najlepšie? Porovnanie cestovného poistenia

Skôr ako sa pustíte do porovnávania ponúk poisťovní, premyslite si svoje priority. Chystáte sa na lyžovačku v Alpách alebo cestujete za prácou? Odpoveď na otázku, ktoré cestovné poistenie je najlepšie závisí od toho, aké máte cestovateľské priority. Porovnajte si jednotlivé ponuky poisťovní a zvážte prípadné pripoistenie pri rizikových aktivitách. Rozhodujúca je aj dĺžka pobytu, prípadne otázka ako často cestujete do zahraničia. Ak cestujete autom zvážte pripoistenie vozidla.
ProduktPoisťovňaLimit Krytia
Cestovné poistenie a asistenčné službyAllianz – Slovenská poisťovňaneobmedzený
Celoročné cestovné poistenie a asistenčné službyAllianz – Slovenská poisťovňaneobmedzený
EXCELENTAXA ASSISTANCE20 000 000 €
Cestovné poistenie PLUSEurópska cestovná poisťovňa300 000 €
Komplexné cestovné poistenie PLUSEurópska cestovná poisťovňa350 000 €
Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARTEurópska cestovná poisťovňa300 000 €
KOMFORTAXA ASSISTANCE200 000 €
Podrobnejšie porovnanie produktov cestovného poistenia nájdete na samostatnej stránke Porovnanie produktov cestovného poistenia.