Ukradli vám batožinu z auta a všetky doklady, peniaze a platobné karty

Pri poškodení, zničení alebo strate batožiny by ste mali urobiť niektoré základné úkony, vedúce k riešeniu a likvidácii poistnej udalosti:

 1. Krádež batožiny okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici,
 2. Od polície si vyžiadajte potvrdenie, že ste krádež ohlásili,
 3. Dbajte, aby Vám polícia potvrdila:
  • aké veci Vám boli odcudzené,
  • kedy približne ku krádeži došlo,
  • kde presne bola batožina uložená,
  • či bolo auto uzamknuté a uzavreté,
 4. Ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť,
 5. Ak dôjde k strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu dopravcu vystavenie zápisu o škode,
 6. Okolnosti vzniku škody sa usilujte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať,
 7. Poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uchovajte,
 8. Poistnú udalosť ohláste telefonicky poisťovni alebo asistenčnej službe
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.