...

O poistení vieme všetko

Ukradli vám batožinu z auta a všetky doklady, peniaze a platobné karty

Pri poškodení, zničení alebo strate batožiny by ste mali urobiť niektoré základné úkony, vedúce k riešeniu a likvidácii poistnej udalosti:

 1. Krádež batožiny okamžite ohláste na najbližšej policajnej stanici,
 2. Od polície si vyžiadajte potvrdenie, že ste krádež ohlásili,
 3. Dbajte, aby Vám polícia potvrdila:
  • aké veci Vám boli odcudzené,
  • kedy približne ku krádeži došlo,
  • kde presne bola batožina uložená,
  • či bolo auto uzamknuté a uzavreté,
 4. Ak dôjde ku škode na batožine v ubytovacom zariadení, požiadajte písomne prevádzkovateľa zariadenia o náhradu škody a prevzatie žiadosti si nechajte potvrdiť,
 5. Ak dôjde k strate batožiny pri doprave, vyžiadajte si u zodpovedného zástupcu dopravcu vystavenie zápisu o škode,
 6. Okolnosti vzniku škody sa usilujte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať,
 7. Poškodenú batožinu alebo jej zvyšky uchovajte,
 8. Poistnú udalosť ohláste telefonicky poisťovni alebo asistenčnej službe
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...