Home

Nachádzate sa tu

O nás

Poistenie.sk je informačný portál pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Prinášame informácie o novinkách, produktoch, spôsoboch uzatvárania poistenia, ale aj vybavovania likvidácie poistnej udalosti. Uvádzame všetky kontakty, vysvetľujeme terminológiu, nájdete tu príslušné zákony. Máte k dispozícii kalkulačky výpočtu poistného, poistné podmienky a postupne chceme zavádzať online predaj niektorých poistných produktov. Naša činnosť je založená na dlhoročných skúsenostiach v oblasti poisťovacieho obchodu, disponujeme prvotriednym medzinárodným know how. 
Sidlo-Poistenie-sk
Táto internetová stránka je spravovaná v Martine, v sídle našej spoločnosti HEUREKA, s. r. o., ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu, je zapísaná v registri finančných sprostredkovateľov v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, v podregistri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom 120128. Sesterská spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., vykonáva činnosť poisťovacieho agenta aj poisťovacieho makléra v Českej republike, pričom na Slovensku je registrovaná Národnou bankou Slovenska ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pod číslom EUP023094. Našou silnou stránkou je univerzálnosť. Zaoberáme sa životným a neživotným poistením, ale aj dôchodkovým sporením, stavebným sporením, investíciami a leasingom. Našimi zmluvnými partnermi sú takmer všetky poisťovne, stavebné sporiteľne, banky, dôchodkové spoločnosti, niektoré správcovské spoločnosti podielových fondov, leasingové spoločnosti a banky v Českej republike a na Slovensku.

Naše poslanie - misia

1. Uspokojovať potreby klientov profesionálnym finančným poradenstvom na vysokej úrovni
2. Byť efektívnou organizáciou pri udržaní navyššej kvality marketingovej a sprostredkovateľskej činnosti pre zmluvných partnerov
3. Zabezpečiť zmysluplnú kariéru pre svojich zamestnancov, finančných agentov a manažérov
4. Podporovať dobročinnosť a humanitu
5. Vytvoriť internetové poradenské centrum pre súkromných a firemných klientov
6. Poskytovať poradenstvo a školenia pre poisťovne, poistných poradcov a manažérov