O nás

Poskytujeme bezplatné poistné poradenstvo

Portál Poistenie.sk

Poistenie.sk je informačný portál pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Prinášame informácie o novinkách, produktoch, spôsoboch uzatvárania poistenia, ale aj vybavovania likvidácie poistnej udalosti. Uvádzame všetky kontakty, vysvetľujeme terminológiu, nájdete tu príslušné zákony. Máte k dispozícii kalkulačky výpočtu poistného, poistné podmienky a online predaj niektorých poistných produktov. Naša činnosť je založená na dlhoročných skúsenostiach v oblasti poisťovacieho obchodu, disponujeme prvotriednym medzinárodným know how.

Naše priority

Uspokojovať potreby klientov profesionálnym finančným poradenstvom na vysokej úrovni
Byť efektívnou organizáciou pri udržaní navyššej kvality marketingovej a sprostredkovateľskej činnosti pre zmluvných partnerov
Zabezpečiť zmysluplnú kariéru pre svojich zamestnancov, finančných agentov a manažérov
Podporovať dobročinnosť a humanitu
Byť internetovým poradenským centrom pre súkromných a firemných klientov
Poskytovať poradenstvo a školenia pre poisťovne, poistných poradcov a manažérov

O spoločnosti

Táto internetová stránka je spravovaná v Martine, v sídle našej spoločnosti Poistenie.sk s. r. o., ktorá má povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu, je zapísaná v registri finančných sprostredkovateľov v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, v podregistri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom 120128. Sesterská spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., vykonáva činnosť poisťovacieho agenta aj poisťovacieho makléra v Českej republike, pričom na Slovensku je registrovaná Národnou bankou Slovenska ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia pod číslom 23094. Našou silnou stránkou je univerzálnosť. Zaoberáme sa životným a neživotným poistením, ale aj dôchodkovým sporením, stavebným sporením, investíciami a leasingom. Našimi zmluvnými partnermi sú takmer všetky poisťovne, stavebné sporiteľne, banky, dôchodkové spoločnosti, niektoré správcovské spoločnosti podielových fondov, leasingové spoločnosti a banky v Českej republike a na Slovensku.

Naša redakcia

Avatar autora
Daniela Petlušová

Autorka článku pracuje ako upisovateľ pre cestovné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, stavebného a montážneho poistenia v slovenskej pobočke poisťovacej spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited.

Zobraziť články >
Avatar autora
Dušan Smoleňák

Autor pracuje v poisťovníctve od roku 1991, prevažne v oblasti poistenia priemyselných rizík, v súčasnosti je generálnym riaditeľom pobočky japonskej poisťovne Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd. v Bratislave. Miluje slovenské prívlastkové vína a za dobrým hokejom je ochotný cestovať aj na kraj sveta.

Zobraziť články >
Avatar autora
František Gilian

Autor okrem hrania obľúbenej country hudby a fandeniu hokeju v podstate nerobí nič. Niekedy ho však môžete prichytiť ako špecialistu požiarnej ochrany zameraného na oblasť požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií, autora národnej koncepcie STN v tejto oblasti, experta SÚTN v CENELEC TC20/WG10 a prezidenta Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Uchýli sa aj k manažovaniu stratégie rozvoja v spoločnosti ELKOND HHK a.s.

Zobraziť články >
Avatar autora
Ivan Loula

Autor je riaditeľ poistenia finančných rizík poisťovne AIG Europe Limited v Bratislave, voľný čas trávi najradšej na mori alebo so psami.

Zobraziť články >
Avatar autora
Juraj Valko

Autor článkov je historik a novinár. Jeho odborným zameraním sú hospodárske a politické dejiny 1. Československej republiky so zreteľom na slovenské autonomistické hnutie. Zaujíma sa o bicyklovanie, in-line korčuľovanie a americkú literatúru.

Zobraziť články >
Avatar autora
Katarína Janáková

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti ako riaditeľka v oblasti metodiky a obchodu poistenia privátneho majetku a cestovného poistenia v Slovenskej poisťovni, neskôr v Allianz - Slovenskej poisťovni, kde sa významne podieľa na vývoji poistných produktov.

Zobraziť články >
Avatar autora
Lívia Uzsáková

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd. Okrem spracovania účtovníctva a miezd sa zaoberá aj zakladaním živností a spoločností s ručením obmedzeným.

Zobraziť články >
Avatar autora
Ľubomíra Ivanková

Autorka je študentkou masmediálnych štúdií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa písaniu článkov rôzneho druhu pre portál poistenie.sk, a aj pre iné portály, blogy či periodiká.

Zobraziť články >
Avatar autora
Lucia Kianicová

Autorka je manažér pre sociálne siete. Na portáli Poistenie.sk má na starosti hlavne správu Facebooku a cestovné poistenie.

Zobraziť články >
Avatar autora
Marcel Adamčík

Autor podniká od roku 1994, je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Snowparadise a.s. Bratislava. Má rád zimné športy, lyžovanie, snowboarding, bežky, skialpinizmus, no vie sa vyšantiť aj v lete na bicykli alebo kolieskových korčuliach. Miluje turistiku, lieta na lietadle a rád sa potápa so žralokmi.

Zobraziť články >
Avatar autora
Marián Bátovský

Autor článku je riaditeľ úseku firemných klientov a senior underwriter v poisťovni QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka pre Slovenskú republiku.

Zobraziť články >
Avatar autora
Martin Milo

Autor pracuje ako aktuár v Allianz - Slovenskej poisťovni. Rád sa hrá s číslami v Exceli, a popri tom sa venuje humanistickej psychológii.

Zobraziť články >
Avatar autora
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >
Avatar autora
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >
Avatar autora
Patrícia Papcunová

Autorka je študentka žurnalistiky a nádejná novinárka.

Zobraziť články >
Avatar autora
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >
Avatar autora
Tatiana Kvočková

Zobraziť články >
Avatar autora
Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Zobraziť články >
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.