Poistenie majetku

Poistenie domácnosti

Poistenie hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu alebo chaty proti požiaru, živelným pohromám, krádeži a vandalizmu.

Poistenie domácnosti

Poistenie hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu alebo chaty proti požiaru, živelným pohromám, krádeži a vandalizmu.

Poistenie domu a bytu

Byt, dom alebo chatu ako nehnuteľnosť si môžete poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, krádeži stavebných súčastí.

Poistenie domu a bytu

Byt, dom alebo chatu ako nehnuteľnosť si môžete poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, krádeži stavebných súčastí.

Poistenie bytového domu

Bytový dom je spoločným majetkom jednotlivých vlastníkov bytov, ktorí podstupujú riziká poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti a aj zodpovednosť z vlastníctva budovy.

Poistenie bytového domu

Bytový dom je spoločným majetkom jednotlivých vlastníkov bytov, ktorí podstupujú riziká poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti a aj zodpovednosť z vlastníctva budovy.

Poistenie garáže

Garáž je možné poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, prípadne vodovodným škodám, a to samostatne, alebo ako súčasť obytnej budovy.

Poistenie garáže

Garáž je možné poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, prípadne vodovodným škodám, a to samostatne, alebo ako súčasť obytnej budovy.

Poistenie psa

Poistenie psa pokrýva liečebné náklady pre prípad úrazu alebo choroby vášho psa a kryje aj zodpovednosť za škodu, spôsobenú psom na majetku alebo na zdraví.

Poistenie psa

Poistenie psa pokrýva liečebné náklady pre prípad úrazu alebo choroby vášho psa a kryje aj zodpovednosť za škodu, spôsobenú psom na majetku alebo na zdraví.

Poistenie koňa

Poistenie zodpovednosti z chovu koňa a poistenie koňa proti uhynutiu, úrazu, zmárneniu a zabitiu. Môžu sa pripoistiť aj veterinárne náklady a zodpovednosť za škodu pri chove koňa.

Poistenie koňa

Poistenie zodpovednosti z chovu koňa a poistenie koňa proti uhynutiu, úrazu, zmárneniu a zabitiu. Môžu sa pripoistiť aj veterinárne náklady a zodpovednosť za škodu pri chove koňa.

Poistenie lietadla

Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa lietadla je povinné a havarijné poistenie lietadla proti všetkým nebezpečenstvám je dobrovoľné. Pripoistiť si môžete úraz osôb prepravovaných lietadlom.

Poistenie lietadla

Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa lietadla je povinné a havarijné poistenie lietadla proti všetkým nebezpečenstvám je dobrovoľné. Pripoistiť si môžete úraz osôb prepravovaných lietadlom.

Poistenie plavidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa plavidla vás oprávňuje k získaniu modrej karty. Poistné krytie si môžete rozšíriť o havarijné poistenie plavidla.

Poistenie plavidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa plavidla vás oprávňuje k získaniu modrej karty. Poistné krytie si môžete rozšíriť o havarijné poistenie plavidla.