Poistenie majetku

Poistenie domácnosti
Poistenie hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu, domu alebo chaty proti požiaru, živelným pohromám, krádeži a vandalizmu.

Poistenie domu a bytu
Byt, dom alebo chatu ako nehnuteľnosť si môžete poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, krádeži stavebných súčastí.

Poistenie garáže
Garáž je možné poistiť proti požiaru, živelným udalostiam, prípadne vodovodným škodám, a to samostatne, alebo ako súčasť obytnej budovy.

Poistenie psa
Poistenie psa pokrýva liečebné náklady pre prípad úrazu alebo choroby vášho psa a kryje aj zodpovednosť za škodu, spôsobenú psom na majetku alebo na zdraví.

Poistenie koňa
Poistenie zodpovednosti z chovu koňa a poistenie koňa proti uhynutiu, úrazu, zmárneniu a zabitiu. Môžu sa pripoistiť aj veterinárne náklady a zodpovednosť za škodu pri chove koňa.

Poistenie lietadla
Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa lietadla je povinné a havarijné poistenie lietadla proti všetkým nebezpečenstvám je dobrovoľné. Pripoistiť si môžete úraz osôb prepravovaných lietadlom.

Poistenie plavidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa plavidla vás oprávňuje k získaniu modrej karty. Poistné krytie si môžete rozšíriť o havarijné poistenie plavidla.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...