...
Kariéra

Poistenie.sk s. r. o. je samostatný finančný agent s povolením Národnej banky Slovenska na činnosť vo všetkých šiestich sektoroch finančného sprostredkovania:

Spolupracujeme s takmer všetkými poisťovňami, stavebnými sporiteľňami, dôchodkovými spoločnosťami a bankami. Každý si nájde svoju oblasť činnosti, v ktorej chce pôsobiť.

Finančný agent

Finančný agent je sprostredkovateľ, ktorého úlohou je predávať produkty našich zmluvných partnerov – poisťovní, stavebných sporiteľní, bánk a ďalších finančných ústavov. Pracuje najmenej 4 hodiny denne, po povinnom školení a následných tréningoch dobre ovláda produkty a predajné zručnosti.

Náplň práce finančného agenta

Finančný agent dosahuje svoje ciele najmä vykonávaním nasledovných činností.

1. zhromažďovanie mien potencionálnych klientov;
2. každodenné systematické oslovovanie dostatočného počtu klientov za účelom dohodnutia obchodného stretnutia;
3. dôsledná príprava a následná realizácia osobného stretnutia s klientom, počas ktorého kladie dôraz na zisťovanie potrieb klienta a hľadanie správneho riešenia poistenia klienta a zabezpečenia jeho blízkych;
4. uzatváranie poistných zmlúv a následný servis;
5. získavanie odporúčaní – nových mien potencionálnych klientov.

Okrem týchto hlavných činností vykonáva agent aj pomocné činnosti, napr. rôzne administratívne úkony, súvisiace s kompletizovaním a odovzdávaním poistných zmlúv, pomáha klientovi pri likvidácii poistných udalostí a podobne.

Požadujeme 

– vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, prijímame aj stredoškolských študentov
– bezúhonnosť – čistý trestný register
– ochota vzdelávať sa
– komunikatívnosť
– príjemný vzhľad
– chuť pracovať a zarábať peniaze

Ponúkame

– bezplatné zaškolenie a všetky študijné materiály
– tvorivú prácu pod profesionálnym dohľadom
– každý si sám určuje miesto práce a pracovný čas
– finančné ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov
– perspektíva kariérneho postupu

Ak spĺňate uvedené požiadavky a zaujíma vás naša ponuka kariéry, vyplňte vstupný dotazník vpravo alebo sa prihláste u nás telefonicky, písomne alebo osobne:

Manažér obchodnej skupiny finančných agentov

Manažér je sprostredkovateľ, ktorého úlohou je vybudovať a riadiť skupinu 10 finančných agentov. Svoju funkciu vykonáva s plným profesionálnym nasadením ako svoju hlavnú pracovnú činnosť.

Náplň práce manažéra

Manažér obchodnej skupiny finančných poradcov dosahuje svoje ciele prostredníctvom svojich agentov. Jeho hlavnými činnosťami sú:

1. nábor – oslovovanie vhodných kandidátov pre prácu poradcu;
2. výber uskutočňovaný metódou čo najväčšieho počtu krokov;
3. školenie a výcvik nových poradcov;
4. priame riadenie, poradenstvo a dohľad nad činnosťou poradcov;
5. kontrola a plánovanie.

Okrem týchto hlavných činností vykonáva manažér aj pomocné činnosti, napr. prieskum trhu, rôzne administratívne úkony, súvisiace s kompletizovaním a odovzdávaním obchodnej produkcie, pomáha pri zabezpečovaní tlačív a ostatných pomôcok potrebných k práci agentov a podobne.

Požadujeme

– vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
– skúsenosti úspešného finančného poradcu
– schopnosť získavať ľudí pre nové myšlienky
– komunikatívnosť, trpezlivosť, disciplinovanosť
– ochota neustále sa vzdelávať
– chuť pracovať a zarábať peniaze
– bezúhonnosť – čistý trestný register

Ponúkame

– tvorivú prácu pod profesionálnym dohľadom
– bezplatné zaškolenie a všetky študijné materiály
– každý si sám určuje miesto práce kdekoľvek na Slovensku a pracovný čas
– finančné ohodnotenie v závislosti od dosiahnutých výsledkov
– perspektíva odborného, osobnostného a kariérneho rastu

Ak spĺňate uvedené požiadavky a zaujíma vás naša ponuka kariéry, vyplňte vstupný dotazník alebo sa prihláste u nás telefonicky, písomne alebo osobne:

Asistent prieskumu trhu

Naša maklérska spoločnosť organizuje sieť asistentov prieskumu finančného trhu. Jeho úlohou je aktívne vyhľadávať potencionálnych klientov, vykonávať analýzu potrieb finančných produktov – dôchodkové sporenie, pôžičky, poistenie, investície do podielových fondov a predkladať výsledky svojho prieskumu formou štruktúrovaného dotazníka na ďalšie spracovanie.

Požiadavky na asistenta

– minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, berieme aj študentov stredných škôl
– vek najmenej 16 rokov
– bezúhonnosť – čistý trestný register
– ochota vzdelávať sa
– komunikatívnosť
– príjemný vzhľad
– chuť pracovať a zarábať peniaze

Ponúkame

– bezplatné zaškolenie
– vysoké finančné ohodnotenie najvyššie na trhu
– každý asistent si sám určuje miesto práce v rámci Slovenska, pracovný čas a výšku platu
– perspektíva kariérneho postupu na pozíciu finančného poradcu
– poskytneme všetky študijné materiály

Spojte sa s nami čo najskôr !

Naša kontaktná adresa:

Poistenie.sk s. r. o.
P. O. BOX 9
036 01 Martin 1

Telefón: +421 43 4301951
Telefax: +421 43 4301956
GSM: +421 902 851200
E – mail: kariera@poistenie.sk

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...