Načítava sa...

Zrušenie dôchodkového sporenia

Dôchodkové sporenie poznáme na Slovensku ako druhý a tretí pilier. Ten prvý financujete z povinných odvodov, do tretieho piliera si prospievate dobrovolne sami, prípadne prispieva aj zamestnávateľ.

Zrušenie starobného dôchodkového sporenia – 2. pilier

Zánik starobného dôchodkového sporenia

Starobné dôchodkové sporenie môže zaniknúť len z týchto dôvodov:
 • Smrť sporiteľa
 • Prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Skončenie vyplácania dôchodku
Starobné dôchodkové sporenie nemôže zaniknúť výpoveďou, odstúpením od zmluvy, ani dohodou.

Vystúpenie z 2. dôchodkového piliera

Z 2. dôchodkového piliera sa nedá v súčasnosti vystúpiť, preto starobné dôchodkové sporenie nie je možné zrušiť. Vystúpiť z 2. piliera bolo možné len počas 4 období, kedy bol zo zákona otvorený:
 • Prvé otvorenie 2. piliera od 1.1.2008 do 30.6.2008 – každý mohol vystúpiť alebo vstúpiť. Vystúpilo viac ako 106 000 sporiteľov a vstúpilo 23 000 nových sporiteľov.
 • Druhé otvorenie 2. piliera od 15.11.2008 do 30.6.2009 – vystúpilo 66 000 ľudí a vstúpilo približne 23 500 ľudí.
 • Tretie otvorenie 2. piliera od 1.9.2012 do 31.1.2013 - vystúpilo viac ako 80 000 ľudí, vstúpilo 11 000 nových sporiteľov. Po tomto otvorení zostalo v 2. pilieri stále viac ako 1,4 milióna sporiteľov.
 • Štvrté otvorenie 2. piliera od 15.3.2015 do 15.6.2015 – 158 310 ľudí vystúpilo a 19 288 nových sporiteľov vstúpilo.

Zrušenie doplnkového dôchodkového sporenia – 3. pilier

Podmienky zániku doplnkového dôchodkového sporenia sa odvíjajú od obdobia, v ktorom bola zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení (pred 1.1.2005 doplnkové dôchodkové poistenie) uzavretá alebo zmenená dodatkom. V rôznych časových obdobiach platili rôzne pravidlá podľa toho, v akej podobe platil príslušný zákon. Preto je z praktického hľadiska najrozumnejšie kontaktovať svoju doplnkovú dôchodkovú sporiteľňu a informovať sa na možnosti zrušenia svojej zmluvy. Tu sú kontakty: 02 2929 2929 AXA DDS 0800 001 100 DDS Tatra banky 0850 111 464 NN Tatry – Sympatia DDS 0800 117 676 STABILITA DDS Do konca roka 2013 sa každá účastnícka zmluva riadila dávkovým plánom, od 1.1.2014 boli dávkové plány zrušené a platia len pravidlá, ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 650/2004 Z. z.

Spôsoby zániku účastníckej zmluvy v doplnkovom dôchodkovom sporení

Účastnícka zmluva podľa súčasných podmienok nemôže byť zrušená výpoveďou alebo dohodou. Zmluva o DDS môže zaniknúť len z týchto príčin, pričom prvé 3 body sa nevzťahujú na zamestnancov v 3. a 4. pracovnej kategórii, tanečníkov a hudobníkov - hráčov na dychový nástroj:
 • Vyplatenie poslednej splátky doplnkového dôchodku;
 • Vyplatenie jednorazového vyrovnania;
 • Prevod prostriedkov z dôchodkového účtu sporiteľa do poisťovne v prípade, že sporiteľ požiada o vyplácanie doživotného dôchodku;
 • Rozhodnutím súdu;
 • Zrušenie osobného dôchodkového účtu účastníka v deň prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti;
 • Odstúpenie od účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku;
 • Uplynutie 2 rokov od uzavretia účastníckej zmluvy, ak nebol zaplatený žiadny príspevok
 • Uplynutie obdobia 2 rokov, počas ktorých bola hodnota dôchodkového účtu nulová.