Porovnanie produktov cestovného poistenia

Porovnanie –  Európsky preukaz poistenca a komerčné zdravotné poistenie

  1. Európsky preukaz poistenca platí len v štátnych zdravotníckych zariadeniach v krajinách EÚ a vo Švajčiarsku, komerčné poistenie liečebných nákladov je možné využiť vo všetkých, aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, má územnú platnosť dohodnutú v poistnej zmluve, väčšinou územie Európy alebo celého sveta.
  2. Európsky preukaz poistenca využijete pri akomkoľvek zdravotnom probléme, vrátane chronických ochorení, komerčné zdravotné poistenie kryje len neodkladnú – akútnu zdravotnú starostlivosť. Chronické choroby sú obyčajne vylúčené v poistných podmienkach.
  3. Verejné zdravotné poistenie – Európsky preukaz poistenca hradí liečebné náklady do neobmedzenej výšky, komerčné zdravotné poistenie kryje náklady na liečenie do limitu, stanoveného v poistnej zmluve alebo môže byť bez limitu.
  4. Európsky preukaz poistenca nekryje spoluúčasť v zdravotníckom zariadení podľa pravidiel v danej krajine, klient ju musí zaplatiť. Komerčné zdravotné poistenie podľa konkrétnych poistných podmienok väčšinou kryje aj spoluúčasť u lekára alebo v nemocnici.
  5. Náklady na prevoz chorého do vlasti verejná zdravotná poisťovňa neprepláca, v prípade komerčného poistenia liečebných nákladov je repatriácia normálnou súčasťou poistného krytia.
  6. V prípade problémov v zahraničí si musí klient poradiť sám, súčasťou komerčného zdravotného poistenia je asistenčná služba s profesionálnou 24-hodinovou telefonickou pomocou.
  7. Cena za verejné zdravotné poistenie – Európsky preukaz poistenca je zahrnutá v povinných odvodoch, v prípade komerčného cestovného poistenia klient platí jednorazové poistné podľa poistnej zmluvy.
  8. Pripoistenia vo verejnom zdravotnom poistení neexistujú, komerčné poistenie liečebných nákladov je možné doplniť o celý rad pripoistení.

Liečebné náklady v zahraničí, najmä vo vyspelých krajinách západnej Európy, USA, Kanady, Austrálie, Japonska a podobne sú podstatne vyššie ako v chudobnejších štátoch. Z toho dôvodu je potrebné sa zamýšľať nad výškou limitov poistného krytia, a to najmä v prípade cesty do bohatších krajín.

Limit krytia poistenia liečebných nákladov v zahraničí – porovnanie

ProduktPoisťovňaLimit krytia
Cestovné poistenie a asistenčné službyAllianz – Slovenská poisťovňaneobmedzený
Celoročné cestovné poistenie a asistenčné službyAllianz – Slovenská poisťovňaneobmedzený
EXCELENTAXA ASSISTANCE20 000 000 €
Cestovné poistenie PLUSEurópska cestovná poisťovňa300 000 €
Komplexné cestovné poistenie PLUSEurópska cestovná poisťovňa350 000 €
Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARTEurópska cestovná poisťovňa300 000 €
KOMFORTAXA ASSISTANCE200 000 €
LWüstenrot poisťovňa350 000 €
MWüstenrot poisťovňa150 000 €
Komplexné cestovné poistenieUnion poisťovňa120 000 €
REFERENCEAXA ASSISTANCE100 000 €
ExtraUNIQA poisťovňa250 000 €
KomfortUNIQA poisťovňa250 000 €
PlusUNIQA poisťovňa250 000 €
BasicUNIQA poisťovňa250 000 €
GLOBALTRAVELKOOPERATIVA poisťovňa100 000 €

Porovnanie ukazuje veľké rozdiely v limitoch krytia za liečebné náklady medzi jednotlivými produktami cestovného poistenia. Lacné cestovné poistenie môže byť vhodné pri ceste do krajiny, kde nie sú vysoké ceny liečebných nákladov, napr. do Chorvátska vám stačí aj poistenie v Union poisťovni, ale keď cestujete do U.S.A., vyberte si radšej Allianz – Slovenskú poisťovňu, pretože má neobmedzený limit krytia.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.