...

O poistení vieme všetko

Porovnanie produktov cestovného poistenia

Porovnanie –  Európsky preukaz poistenca a komerčné zdravotné poistenie

  1. Európsky preukaz poistenca platí len v štátnych zdravotníckych zariadeniach v krajinách EÚ a vo Švajčiarsku, komerčné poistenie liečebných nákladov je možné využiť vo všetkých, aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, má územnú platnosť dohodnutú v poistnej zmluve, väčšinou územie Európy alebo celého sveta.
  2. Európsky preukaz poistenca využijete pri akomkoľvek zdravotnom probléme, vrátane chronických ochorení, komerčné zdravotné poistenie kryje len neodkladnú – akútnu zdravotnú starostlivosť. Chronické choroby sú obyčajne vylúčené v poistných podmienkach.
  3. Verejné zdravotné poistenie – Európsky preukaz poistenca hradí liečebné náklady do neobmedzenej výšky, komerčné zdravotné poistenie kryje náklady na liečenie do limitu, stanoveného v poistnej zmluve alebo môže byť bez limitu.
  4. Európsky preukaz poistenca nekryje spoluúčasť v zdravotníckom zariadení podľa pravidiel v danej krajine, klient ju musí zaplatiť. Komerčné zdravotné poistenie podľa konkrétnych poistných podmienok väčšinou kryje aj spoluúčasť u lekára alebo v nemocnici.
  5. Náklady na prevoz chorého do vlasti verejná zdravotná poisťovňa neprepláca, v prípade komerčného poistenia liečebných nákladov je repatriácia normálnou súčasťou poistného krytia.
  6. V prípade problémov v zahraničí si musí klient poradiť sám, súčasťou komerčného zdravotného poistenia je asistenčná služba s profesionálnou 24-hodinovou telefonickou pomocou.
  7. Cena za verejné zdravotné poistenie – Európsky preukaz poistenca je zahrnutá v povinných odvodoch, v prípade komerčného cestovného poistenia klient platí jednorazové poistné podľa poistnej zmluvy.
  8. Pripoistenia vo verejnom zdravotnom poistení neexistujú, komerčné poistenie liečebných nákladov je možné doplniť o celý rad pripoistení.

Liečebné náklady v zahraničí, najmä vo vyspelých krajinách západnej Európy, USA, Kanady, Austrálie, Japonska a podobne sú podstatne vyššie ako v chudobnejších štátoch. Z toho dôvodu je potrebné sa zamýšľať nad výškou limitov poistného krytia, a to najmä v prípade cesty do bohatších krajín.

Limit krytia poistenia liečebných nákladov v zahraničí – porovnanie

Produkt Poisťovňa Limit krytia
Cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz – Slovenská poisťovňa neobmedzený
Celoročné cestovné poistenie a asistenčné služby Allianz – Slovenská poisťovňa neobmedzený
EXCELENT AXA ASSISTANCE neobmedzený
EURO PLUS Európska cestovná poisťovňa 200 000 €
PLUS Európska cestovná poisťovňa 200 000 €
ŠTANDART Európska cestovná poisťovňa 200 000 €
KOMFORT AXA ASSISTANCE Európa 100 000 €
svet 160 000 €
PLUS Wüstenrot poisťovňa 140 000 €
SUPERPLUS Wüstenrot poisťovňa 140 000 €
Komplexné cestovné poistenie Union poisťovňa 120 000 €
REFERENCE AXA ASSISTANCE Európa 60 000 €
svet 120 000 €
Individuálne cestovné poistenie UNIQA poisťovňa 90 000 €
Rodinné cestovné poistenie UNIQA poisťovňa 90 000 €
Ročné cestovné poistenie UNIQA poisťovňa 90 000 €
Viacročné cestovné poistenie UNIQA poisťovňa 90 000 €
EUROTRAVEL KOOPERATIVA poisťovňa 80 000 €

Porovnanie ukazuje veľké rozdiely v limitoch krytia za liečebné náklady medzi jednotlivými produktami cestovného poistenia. Lacné cestovné poistenie môže byť vhodné pri ceste do krajiny, kde nie sú vysoké ceny liečebných nákladov, napr. do Chorvátska vám stačí aj poistenie v Union poisťovni, ale keď cestujete do U.S.A., vyberte si radšej Allianz – Slovenskú poisťovňu, pretože má neobmedzený limit krytia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...