...

O poistení vieme všetko

Porovnanie produktov cestovného poistenia

Porovnanie –  Európsky preukaz poistenca a komerčné zdravotné poistenie

  1. Európsky preukaz poistenca platí len v štátnych zdravotníckych zariadeniach v krajinách EÚ a vo Švajčiarsku, komerčné poistenie liečebných nákladov je možné využiť vo všetkých, aj súkromných zdravotníckych zariadeniach, má územnú platnosť dohodnutú v poistnej zmluve, väčšinou územie Európy alebo celého sveta.
  2. Európsky preukaz poistenca využijete pri akomkoľvek zdravotnom probléme, vrátane chronických ochorení, komerčné zdravotné poistenie kryje len neodkladnú – akútnu zdravotnú starostlivosť. Chronické choroby sú obyčajne vylúčené v poistných podmienkach.
  3. Verejné zdravotné poistenie – Európsky preukaz poistenca hradí liečebné náklady do neobmedzenej výšky, komerčné zdravotné poistenie kryje náklady na liečenie do limitu, stanoveného v poistnej zmluve alebo môže byť bez limitu.
  4. Európsky preukaz poistenca nekryje spoluúčasť v zdravotníckom zariadení podľa pravidiel v danej krajine, klient ju musí zaplatiť. Komerčné zdravotné poistenie podľa konkrétnych poistných podmienok väčšinou kryje aj spoluúčasť u lekára alebo v nemocnici.
  5. Náklady na prevoz chorého do vlasti verejná zdravotná poisťovňa neprepláca, v prípade komerčného poistenia liečebných nákladov je repatriácia normálnou súčasťou poistného krytia.
  6. V prípade problémov v zahraničí si musí klient poradiť sám, súčasťou komerčného zdravotného poistenia je asistenčná služba s profesionálnou 24-hodinovou telefonickou pomocou.
  7. Cena za verejné zdravotné poistenie – Európsky preukaz poistenca je zahrnutá v povinných odvodoch, v prípade komerčného cestovného poistenia klient platí jednorazové poistné podľa poistnej zmluvy.
  8. Pripoistenia vo verejnom zdravotnom poistení neexistujú, komerčné poistenie liečebných nákladov je možné doplniť o celý rad pripoistení.

Liečebné náklady v zahraničí, najmä vo vyspelých krajinách západnej Európy, USA, Kanady, Austrálie, Japonska a podobne sú podstatne vyššie ako v chudobnejších štátoch. Z toho dôvodu je potrebné sa zamýšľať nad výškou limitov poistného krytia, a to najmä v prípade cesty do bohatších krajín.

Limit krytia poistenia liečebných nákladov v zahraničí – porovnanie

ProduktPoisťovňaLimit krytia
Cestovné poistenie a asistenčné službyAllianz – Slovenská poisťovňaneobmedzený
Celoročné cestovné poistenie a asistenčné službyAllianz – Slovenská poisťovňaneobmedzený
EXCELENTAXA ASSISTANCEneobmedzený
EURO PLUSEurópska cestovná poisťovňa200 000 €
PLUSEurópska cestovná poisťovňa200 000 €
ŠTANDARTEurópska cestovná poisťovňa200 000 €
KOMFORTAXA ASSISTANCEEurópa 100 000 €
svet 160 000 €
PLUSWüstenrot poisťovňa140 000 €
SUPERPLUSWüstenrot poisťovňa140 000 €
Komplexné cestovné poistenieUnion poisťovňa120 000 €
REFERENCEAXA ASSISTANCEEurópa 60 000 €
svet 120 000 €
Individuálne cestovné poistenieUNIQA poisťovňa90 000 €
Rodinné cestovné poistenieUNIQA poisťovňa90 000 €
Ročné cestovné poistenieUNIQA poisťovňa90 000 €
Viacročné cestovné poistenieUNIQA poisťovňa90 000 €
EUROTRAVELKOOPERATIVA poisťovňa80 000 €

Porovnanie ukazuje veľké rozdiely v limitoch krytia za liečebné náklady medzi jednotlivými produktami cestovného poistenia. Lacné cestovné poistenie môže byť vhodné pri ceste do krajiny, kde nie sú vysoké ceny liečebných nákladov, napr. do Chorvátska vám stačí aj poistenie v Union poisťovni, ale keď cestujete do U.S.A., vyberte si radšej Allianz – Slovenskú poisťovňu, pretože má neobmedzený limit krytia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...