Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je jednou z najväčších komerčných univerzálnych poisťovní na Slovensku. Spoločnosť vznikla odkúpením štátnej poisťovne – Slovenská poisťovňa najväčšou nemeckou poisťovňou Allianz, ktorá na Slovensku (pôvodne v Československu) pôsobila od roku 1993. V súčasnosti poisťovňa spravuje okolo 7 miliónov zmlúv. Za rok 2010 dosiahla Allianz poisťovňa objem predpísaného poistného viac ako 520 miliónov eur.

Allianz kontakty a pobočky

Allianz Bratislava
Sídlo spoločnosti
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Hlásenie poistnej udalosti: 0850 122 222
Internetové stránky: www.allianzsp.sk

SŤAŽNOSTI A KOMUNIKÁCIA S KLIENTMI

email: dialog@allianz.sk

POBOČKAULICA A ČÍSLOTELEFÓNNE ČÍSLO
Allianz BratislavaDostojevského rad 4+421 2 50 122 222
Allianz Banská BystricaDolná 62
Allianz KošiceŠtúrova 7

Euler Hermes

Euler Hermes je francúzska poisťovňa pohľadávok, ktorej väčšinovým vlastníkom je Allianz. Euler Hermes má 36% – ný podiel na svetovom trhu v poistení pohľadávok, pričom Allianz vlastní 68% akcií. Spoločnosť predáva poistenie pohľadávok aj na Slovensku, a to prostredníctvom Allianz – Slovenská poisťovňa.

Allianz produkty

Allianz – nahlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený, mal by vám pomôcť, alebo aspoň poradiť ako postupovať v prípade poistnej udalosti. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie škôd – Podrobný návod na oficiálnych stránkach poisťovne. Linka pre hlásenie poistných udalostí zo Slovenska – +421 2 50 122 222. Linka pre hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia -+421 2 50 122 222. Allianz má linku funkčnú 24 hodín denne.

Asistenčná služba Allianz Assistance – V prípade, že je súčasťou vášho poistenia aj asistenčná služba, môžete ju kontaktovať na linke – +421.2.529 33 112.

Zistenie stavu poistnej udalosti – V akom štádiu riešenia sa vaša poistná udalosť nachádza viete zistiť na základe čisla PU na tejto stránke.

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Dejiny Allianz poisťovne

Dejiny Allianz poisťovne na Slovensku

Allianz poisťovňa, a. s., obchodné zastupiteľstvo Bratislava, vznikla ako pobočka českej Allianz pojišťovna, a. s. so sídlom v Prahe v roku 1992, pričom 26.1.1993 dostala prvé povolenie na poisťovaciu činnosť od Ministerstva financií Slovenskej republiky. Nemecká centrála Allianz AG z Mníchova mala v tom čase obavy z politického vývoja na Slovensku po rozdelení Československa, preto dr. Milan Kadnár, splnomocnený zástupca Allianz pre Slovensko a člen predstavenstva českej Allianz pojišťovna (okrem iného bývalý veľvyslanec v Nemecku a v Rakúsku) presvedčil Nemcov z najvyššieho vedenia spoločnosti, aby súhlasili s vytvorením pobočky českej Allianz pojišťovna na Slovensku, čím sa vyhnú investovaniu kapitálu priamo na Slovensko.

Vznikla samostatná Slovenská republika, začal sa mečiarizmus a priamy vstup Allianz na slovenský trh by v tom čase nikto v Mníchove neschválil. Bola zvolená stratégia „regulovaného rozvoja“, v polovici roka 1993 boli prijatí prví dvaja zamestnanci, oblastní riaditelia – Ing. Marián Spišiak z Bratislavy a Ing. Peter Šimko z Martina, aby začali na zelenej lúke budovať obchodnú sieť reprezentantov (poisťovacích agentov).

Boli zriadené 2 oblastné riaditeľstvá, a to v Bratislave pre hlavné mesto a západné Slovensko a v Martine pre stredné Slovensko. V rekordne krátkom čase, už od 1.12.1993, začalo predávať 6 produktov životného poistenia prvých 12 reprezentantov, a to 4 reprezentanti z Bratislavy a západného Slovenska a 8 reprezentanti zo stredného Slovenska. Rýchly začiatok predaja bol možný vďaka podpore predstavenstva a celého tímu odborníkov v Prahe, ktorí zabezpečovali všetky funkcie, nevyhnutné pre riadne fungovanie poisťovne – právnici, marketing, poistní matematici, taxácia a správa poistných zmlúv, likvidácia poistných udalostí, financie, atď.

Predstavenstvo tvorili dr. Milan Kadnár, Gregor U. Linhof a Thomas Münkel, neskôr pribudol štvrtý člen predstavenstva Jiří Charypar. V roku 1994 vzniklo a začalo svoju činnosť Oblastné riaditeľstvo v Košiciach pre región východného Slovenska.

Po životnom poistení bolo postupne uvedené na trh úrazové poistenie, poistenie majetku občanov, poistenie podnikateľov a priemyslu. Od 1.6.1995 začal mimoriadne úspešný predaj havarijného poistenia motorových vozidiel, ktorým Allianz poisťovňa vniesla na trh skutočnú kvalitu. Poistenie na celom území Európy ponúkala len za 10%-nú prirážku, pričom dovtedy mala konkurencia 50 alebo 100%-né navýšenia. Bola vybudovaná sieť zmluvných značkových opravovní a precízna metodika likvidácie poistných udalostí. Boli zavedené dovtedy nevídané krycie listy, kedy klient po oprave nemusel platiť za opravu, ale poisťovňa preúčtovala plnenie priamo do opravovne. V roku 1996 Allianz poisťovňa poistila na Slovensku každé tretie vozidlo.

Od roku 1996 mala poisťovňa na Slovensku už viac ako 200 reprezentantov. Od 1.1.1997 bola zapísaná do obchodného registra samostatná Allianz poisťovňa, a. s. ako 100%-ná dcérska spoločnosť Allianz AG Mníchov so základným kapitálom 100 000 000 Sk, v roku 1997 bolo základné imanie navýšené na 370 000 000 Sk.

V roku 1997 nastúpil do funkcie výkonného riaditeľa pre Slovensko Ing. Peter Frankl (dovtedy riaditeľ oddelenia školenia Allianz pojišťovna v Prahe). Postupne vybudoval a personálne obsadil celú organizačnú štruktúru poisťovne. Predstavenstvo bolo naďalej v Prahe. V roku 1998 prišiel už do samostatnej slovenskej poisťovacej spoločnosti Manuel Bauer, ktorý sa stal predsedom predstavenstva Allianz poisťovne. Ďalšími členmi predstavenstva sa stali v roku 1999 dr. Johannes Elchner a v roku 2000 Ing. Eva Štefániková a Ing. Ondrej Mičáň. Na Slovenskom trhu mala dcérska spoločnosť Allianz problém získať väčší podiel na trhu, ktorý by zabezpečil koncernovú stratégiu mať v každom štáte pozíciu do 3 miesta na trhu.

V roku 2001 odkúpila Allianz AG väčšinový podiel vo vtedajšej štátnej poisťovni. Slovenská poisťovňa mala v tom čase nadpolovičný podiel na trhu a tak Allianz AG v privatizácii súperila s poisťovňami Wiener Städtische, Fondiaria a Aegon. Fúziou  vznikla nová spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa, nástupkyňa Slovenskej poisťovne, pričom Allianz poisťovňa, a.s. k 1.1.2003 formálne zanikla.

Dejiny poisťovne Allianz vo svete

Založenie poisťovne Allianz

Odborník na poisťovníctvo Carl von Thieme (1844 – 1924) a bankár Wilhelm von Finck (1848 – 1924) spolu založili spoločnosť Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft (Allianz poisťovacia akciová spoločnosť), ktorá bola zapísaná 5. februára 1890 do obchodného registra na obvodnom súde v Berlíne. Thieme a Finck založili desať rokov predtým zaisťovňu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v Mníchove, ktorá bola nazývaná aj ako Münchener Rück alebo neskôr Munich Re. Spolu so zástupcami dvoch bánk, s dvomi priemyselníkmi, advokátom, bankárom, politikom a poisťovacím expertom zložili Thieme a Finck základný kapitál vo výške 4 milióny nemeckých mariek.
akcia-allianz

Poisťovňa Allianz v tomto roku začínala s úrazovým poistením a dopravným poistením.

Po trojročnom úspešnom podnikaní v Nemecku bol rok 1893 označený ako začiatok medzinárodnej obchodnej činnosti spoločnosti Allianz, kedy bola v Londýne založená prvá filiálka tejto spoločnosti. Londýnsky úrad patril pod riadenie Carla Schreinera. Tento úrad sa staral o záujmy nemeckých zákazníkov Allianz a ich cestovné poistenie v zahraničí.

Rýchla expanzia spoločnosti mala za následok, že 12. decembra 1895 boli prvýkrát obchodované akcie tejto spoločnosti na berlínskej burze. Menovitá hodnota jednej akcie bola v tomto čase 250 mariek, pri začatí obchodovania sa táto suma vyšplhala až na 750 mariek.

18. apríla 1906 prešla spoločnosť prvou zaťažkávajúcou skúškou, a to zemetrasením v San Franciscu s následným veľkým požiarom. Pre poisťovňu to bola katastrofa s globálnymi následkami: 3000 ľudí zomrelo, 250 000 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou, materiálne škody sa vyšplhali približne na 350 miliónov dolárov. Poisťovne z celého sveta (napr. Fireman´s Fund, Allianz, Münchener Rück) museli celkovo zaplatiť 250 miliónov dolárov poškodeným.
san-francisco_zemetrasenie_1906
O pár rokov neskôr prišla ďalšia katastrofa, a to potopenie lode Titanic v noci zo 14. na 15. apríla 1912, kedy znovu musela spoločnosť vyplatiť obrovské sumy na odškodnom.
titanic
Do začiatku prvej svetovej vojny spoločnosť rozšírila svoje obchodné činnosti do USA, Holandska, Škandinávie, Talianska, Belgicka, Francúzska a aj na Balkán.

Prvá svetová vojna (1914 – 1918)

Začatím prvej svetovej vojny sa pre spoločnosť Allianz skončil zatiaľ nepretržitý pozitívny rozvoj. Do roku 1915 klesli príjmy z poistného o takmer 20 percent. Nasledovali vojnové roky stagnácie.

Počas prvej svetovej vojny zamestnala spoločnosť prvýkrát „nežné pohlavie“, pretože muži narukovali do armády. Ženské pracovníčky pracovali predovšetkým ako stenografky a ako pisárky. Kvôli vtedajšej prudérnej dobe museli ženy svoje pracovné miesta opustiť o desať minút skôr pred skončením pracovnej doby, aby sa na ceste domov nestretávali so svojimi mužskými kolegami.

Nemecká prehra vo vojne priviedla krajinu do hlbokej krízy. Podobne aj poisťovňa Allianz prechádzala finančnou krízou, pretože mnoho jej zákazníkov stratilo príjem kvôli nezamestnanosti, invalidite a poklesla aj celková hodnota peňazí. Poisťovňa Allianz stratila týmto časť svojich podnikateľských aktivít.

Medzivojnové roky

allianz-logo-do-roku-1923Napriek vysokej inflácii a svetovej hospodárskej kríze sa spoločnosť Allianz sľubne rozvíjala a dosahovala status najväčšej nemeckej poisťovne. V roku 1918, kedy abdikoval cisár Wilhelm II., Allianz spolu so zaisťovacou spoločnosťou Münchener Rück a cisárskym automobilovým klubom založila poisťovaciu spoločnosť automobilov.

Začiatkom 20-tych rokov 20. storočia začala poisťovňa prevádzkovať poistenie majetku.

V roku 1922 založila spoločnosť Allianz svoju prvú dcérsku spoločnosť s názvom Allianz Lebensversicherungs AG zameranú na životné poistenie.

V roku 1921 založil vtedajší generálny riaditeľ, právnik Kurt Schmitt (1886 – 1950), Allianz Leben a v roku 1923 sfúzovala s nemeckou bankou zameranou na životné poistenie Arminia. V tomto istom roku bolo nahradené logo spoločnosti (orol, ktorý má pod krídlami erby miest Mníchova a Berlína) novým. Navrhnuté bolo grafickým dizajnérom Karlom Schulpigom a znamenalo dospelého orla, ktorý má pod svojimi krídlami tri mláďatá symbolizujúce tri dcérske spoločnosti poisťovne Allianz.

V roku 1926 Allianz zaviedla tzv. drobné životné poistenie (mohla si ho dovoliť široká verejnosť, nielen bohaté obyvateľstvo) s mesačnými poplatkami od 2 do 4 ríšskych mariek za hospodárne spracovanie poistky.

allianz-logo-po-roku-1923Vplyvom rozširovania produktového portfólia v poisťovni, sa muselo dbať aj na vývoj. V roku 1932 bola založená skúšobňa materiálov v Berlíne, kde rôzni chemici, fyzici a inžinieri skúmali, bádali a posudzovali technické a prírodovedecké aspekty strojného poistenia. Tento inštitút sa neskôr venoval výskumu škôd a prevencii proti riziku. V čase po druhej svetovej vojne bol tento inštitút preložený do mesta Ismaning pri Mníchove a bol rozšírený o oddelenie pre automobilovú techniku a následne premenovaný na Allianz centrum pre techniku.

Druhá svetová vojna (1939 – 1945)

Poisťovňa Allianz sa stala súčasťou hospodárskeho systému nacistickej diktatúry v roku 1933. Vo veľmi krátkom čase sa všetky dôležité pozície v štáte a hospodárstve dostali pod kontrolu Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP). Všetky ekonomické procesy mali primárne slúžiť totalitnej štátnej moci. Od roku 1933 do roku 1945 poisťovala Allianz všetky „podorganizácie“ (NSDAP) a tým sa otvorili nové obchodné činnosti v nadväznosti na rozšírenie Tretej Ríše. Generálny riaditeľ spoločnosti Kurt Schmitt bol silným sympatizantom NSDAP. V júni 1933 bol vymenovaný do funkcie ministra hospodárstva. Neskôr sa vrátil k poradnej funkcii v Allianz a v roku 1938 sa stal generálnym riaditeľom zaisťovne Munich Re.

V noci z 9. na 10. novembra 1938 sa začala tzv. „krištáľová noc“, ktorou sa začal protižidovský pogram. Poisťovňa Allianz priamo profitovala z deportácií Židov do koncentračných táborov. Okrem toho, že poisťovala budovy a personál v Osvienčime a Dachau, prevzala aj majetok židovských klientov,  deportovaných do koncentračných táborov.

Najdôležitejšími poisťovacími produktami počas druhej svetovej vojny boli cestovné poistenie, stavebné poistenie, priemyselné (živnostenské), požiarne a životné poistenie.

Čím dlhšie trvala vojna, tým ťažšie bolo pre Allianz udržať svoje obchodné činnosti. Škody rapídne stúpali. Nedostatok pracovných síl a bombardovanie ochromili pracovné procesy. Na konci druhej svetovej vojny stála Allianz na pokraji hospodárskeho zrútenia. Všetky finančné prostriedky vložené do štátnych dlhopisov sa stali bezcennými. Z účtovného hľadiska Allianz v princípe zbankrotovala v máji roku 1945.

8. mája 1945 definitívne skončila druhá svetová vojna. Po pár dňoch uzavretia mieru sa poisťovňa Allianz pokúsila znova postaviť na nohy. Riaditeľ Gerd Müller, neskôr šéf Allianz Leben, zvolal berlínskych spolupracovníkov ručne napísaným odkazom pripevneným na vstupe zničeného ústredia Allianz, aby sa tu zhromaždili 18. mája 1945. Po udelení dočasnej koncesie 22. mája 1945 sa začali upratovacie práce a obnova spoločnosti.

Poisťovňa Allianz – povojnové roky 1945 až 1970

Po skončení druhej svetovej vojny a po blokáde Berlína v roku 1949 boli centrály poisťovne Allianz preložené do Mníchova (Allianz Versicherungs-AG) a do Stuttgartu (Allianz Lebensversicherungs-AG). V Mníchove sa usadili niektoré oddelenia z Berlína. Začala sa obnova spoločnosti po materiálnej stránke, ale aj z hľadiska obchodných činností.

V roku 1954 bolo otvorené nové generálne riaditeľstvo poisťovne Allianz v Mníchove, kde sa Allianz presťahovala po rozdelení Nemecka v roku 1949.

V 50-tych rokoch ako jeden z prvých podnikov v Nemecku zaviedla Allianz poisťovňa elektronické spracovanie dát svojho poistného kmeňa.  Použila pritom počítač od spoločnosti IBM s bankovým systémom ELIAS, ktorý bol ako veľká strojovňa. Údaje boli zaznačované na stĺpcové dierne štítky. Ročne tento počítač spracoval viac ako 10 miliónov diernych štítkov pre analýzy a štatistiky. Jedna hodina práce počítača nahradila 1500 hodín manuálnej práce. Počítač najprv obsluhovali dvaja, neskôr štyria a nakoniec šiesti zamestnanci.

V roku 1958 zaviedla Allianz známy slogan „…hoffentlich Allianz versichert“, ktorý bol často používaný v reklamách a v preklade znamená „dúfajme, že ste poistený v Allianz“.

V roku 1937 mala poisťovňa Allianz licenciu v dvadsiatich krajinách sveta. Po skončení druhej svetovej vojny bola táto obchodná činnosť úplne zastavená. Zahraničný majetok Allianz bol skonfiškovaný a obchodné vzťahy zanikli. V prvých povojnových rokoch sa Allianz koncentrovala len na nemecký trh, kým začiatkom 50-tych rokov začala skupovať akcie vtedajších dcérskych spoločností v Taliansku a Rakúsku. Až v roku 1959 otvorila Allianz novú pobočku v Paríži. Od tohto roku Allianz postupne buduje pobočky nielen v Paríži, ale aj v Miláne a vo Viedni a prekonáva tak prerušenie svojich medzinárodných vzťahov po skončení druhej svetovej vojny.

Po menovej reforme na začiatku 60-tych rokov zaznamenala spoločnosť Allianz rýchly ekonomický rast. V roku 1951 sa Allianz dostala s majetkovým poistením na predvojnovú úroveň, so životným poistením dosiahla túto úroveň v roku 1956. V roku 1962 prekročila Allianz Versicherungs-AG hranicu miliardy mariek predpísaného poistného. Na konci 60-tych rokov pochádzala viac ako polovica príjmov Allianz z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti motorových vozidiel.

Poisťovňa Allianz od roku 1970 do roku 1990

Začiatkom 70-tych rokov Allianz poisťovňa dočasne prešla k tomu, že na vybraných trhoch, ako napr. v USA, etablovala svoje vlastné novozaložené spoločnosti. Stredobodom pozornosti Allianz sa stali oblasti priemyslu a dopravy. V roku 1972 dosiahla spoločnosť predpísané poistné z medzinárodných transakcií vo výške 120 miliónov nemeckých mariek.

V roku 1973 dosiahol celkový objem predpísaného poistného v Allianz Versicherung a Allianz Leben približne 6 miliárd nemeckých mariek. Týmto sa spoločnosť zaradila na prvé miesto medzi poisťovňami v Európe a do prvej desiatky najväčších poisťovacích spoločností sveta. Usilovným budovaním medzinárodných obchodných činností bola táto pozícia dlhodobo zaistená.

V roku 1974 bola obnovená pobočka v Londýne, kedy Allianz založila Allianz International Insurance Company Ltd.

allianz-logo-po-roku-1977V roku 1977 bolo zmodernizované logo spoločnosti Allianz. Dizajnér Hansjörg Dorschel postavil orla s mláďatami do kruhu a zjemnil hrany celého loga. Farba loga sa zmenila z čiernej na modrú. Modrá farba sa stala farbou Allianz a symbolizuje dodnes serióznosť, spoľahlivosť, diskrétnosť, rozvahu a eleganciu. Okrem modrých odtieňov časom používala spoločnosť aj striebornú a zelenú farbu.

Kvôli lepšiemu riadeniu investícii prešla Allianz k novej organizačnej štruktúre a 1. januára 1985 založila holdingovú spoločnosť Allianz AG Holding. Allianz AG funguje aj ako zaisťovateľ tejto skupiny. Okrem iného Allianz úzko spolupracuje s Mníchovskou zaisťovňou – Münchener Rückversicherung alebo Munich Re.

V 80-tych rokoch získala Allianz podiel v talianskom poisťovacom koncerne Riunione Adriatica di Sicurtà so sídlom v Miláne. V roku 1986 kúpila Allianz anglickú spoločnosť Cornhill Insurance PLC (v roku 2007 bola premenovaná na Allianz plc).

Poisťovňa Allianz od roku 1990 po súčasnosť

V roku 1990 Allianz prevzala podnik dovtedajšej štátnej východonemeckej poisťovne Staatliche Versicherung der DDR so sídlom v Berlíne, ktorý bol jediným poisťovateľom súkromných zákazníkov v Nemeckej demokratickej republike. Zo štátneho poskytovateľa služieb sformovala poisťovňa Allianz moderný podnik. V tomto roku pracovalo na miestach v Berlíne a Lipsku takmer 5000 zamestnancov.

Kúpou maďarskej štátnej poisťovacej spoločnosti Hungária Biztosító sa Allianz prvýkrát angažovala v krajine za bývalou železnou oponou. Nasledovalo zakladanie nových dcérskych spoločností a finančné podiely v poisťovacích spoločnostiach v strednej a východnej Európe, a to v Rusku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku a v Poľsku.

Na začiatku 90-tych rokov Allianz expandovala aj na ázijské trhy cez zakladanie dcérskych spoločností v Japonsku, Indonézii a Číne. V Austrálii založila Allianz ďalšiu veľkú dcérsku spoločnosť.

V januári 1991 získala spoločnosť Allianz americkú poisťovaciu skupinu Fireman´s Fund Insurance Company so sídlom v Kalifornii v meste Novato. S touto spoločnosťou s bohatou tradíciou (založená bola v roku 1863 v San Franciscu) a zameranou prevažne na majetkové poistenie, dosiahla poisťovňa Allianz výhodnú pozíciu na nejväčšom poistnom trhu sveta. Fireman´s Fund je známa poistením filmov. Zo 79 filmov, ktoré boli do roku 2009 nominované na prestížne ocenenie Oscar, bolo 46 poistených práve vo Fireman´s Fund. Filmy sa poisťujú proti všetkým nebezpečenstvám. V jednom z dielov slávneho filmu Dobrodružstvá Indianu Jonesa, bola scéna s 12000 potkanmi, ktoré Allianz poistila so spoluúčasťou 6000 potkanov.

V roku 1997 kúpila Allianz 51 percent akcií druhej najväčšej francúzskej poisťovne Assurances Générales de France (AGF) sídliacej v Paríži v hodnote viac ako 9 miliárd nemeckých mariek. AGF hrá významnú úlohu v priemyselnom poistení a poistení úverov. AGF bola v roku 2009 premenovaná na Allianz a týmto činom sa spoločnosť zaradila do holdingu Allianz.

allianz-logo-od-roku-1999V roku 1999 bolo tretíkrát modernizované logo spoločnosti. V logu sa použil jemnejší odtieň modrej farby a v kruhu sa nachádzajú tri stĺpce, ktoré majú charakterizovať tri hlavné obchodné činnosti skupiny Allianz, a to poistenie, opatrenia a schopnosti.

Od 3. novembra 2000 sa obchoduje s akciami spoločnosti Allianz na burze v New Yorku. Vstúpením na New York Stock Exchange, najväčší finančný trh sveta, sa mala zvýšiť atraktivita Allianz pre medzinárodných investorov. V septembri 2009 sa Allianz stala známou tým, že skončilo kótovanie jej akcií na burzách v New Yorku, Londýne, Miláne, Paríži a vo Švajčiarsku. Posledným dňom obchodovania s akciami Allianz sa stal 23. október 2009.

V roku 2001 kúpila Allianz veľkobanku Dresdner Bank so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Dresdner Bank bola treťou najväčšou bankou v Nemecku. Prevzatie tejto banky bol nešťastný krok, ktorý spôsobil prvý negatívny výsledok v histórii spoločnosti. Spolu s prírodnými katastrofami v strednej Európe, teroristickým útokom na známe „dvojičky“ v New Yorku a krízou na finančných trhoch vykázala Allianz stratu vo výške približne 1,2 miliardy eur. Zároveň zaisťovňa Munich Re zredukovala svoj podiel v Allianz na 20 percent. Allianz stratila najvyšší možný rating AAA podľa Standard & Poors a dlhoročný najvyšší šéf Allianz dr. Henning Schulte Nelle musel odstúpiť z funkcie.

V roku 2008 sa rozhodla dozorná rada predať Dresdner Bank. Predaj sa uskutočnil 12. januára 2009 v hodnote 9,8 miliardy eur a kupcom sa stala Commerzbank AG, druhá najväčšia banka v Nemecku.

Švajčiarski architekti Jacques Herzog a Pierre de Meuron navrhli pre mníchovské futbalové kluby TSV 1860 a FC Bayern moderný štadión, nazvaný ako Allianz Arena. Allianz sa podieľala na výstavbe ako hlavný finančný sponzor. Je špecificky osvetlený farbami oboch klubov: modrou pri zápasoch TSV 1860 a červenou pri zápasoch FC Bayern.
allianz-arena-mnichov
V roku 2006 Allianz AG zmenila právnu formu na európsku spoločnosť a začala podnikať pod novým názvom Allianz Societas Europaea, skrátene Allianz SE. Európska spoločnosť je právna forma pre akciovú spoločnosť podnikajúcu v Európskej únii a v európskom hospodárskom priestore.

V roku 2008 sa Allianz stala globálnym partnerom pretekov Formuly 1.
allianz-formula-1