UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa, a.s. je treťou najstaršou poisťovňou, ktorá vznikla po nežnej revolúcii. UNIQA je univerzálna poisťovňa, ktorá ponúka produkty produkty životného a neživotného poistenia.

Produkty a kontakty

UNIQA Bratislava
Sídlo spoločnosti
UNIQA poisťovňa, a. s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Infolinka: 0850 111 400

POBOČKAULICA A ČÍSLOTEL. ČÍSLO
UNIQA BratislavaZámocká 402 / 59 30 19 11
UNIQA TrnavaRadlinského 30915/626 335
UNIQA NitraLevická 82037/ 733 63 28
UNIQA TrenčínNám. sv. Anny 21032/ 64 91 331
UNIQA Banská BystricaDolná 2048 / 45 14 071
UNIQA ŽilinaKukučínova 1041/ 564 30 68
UNIQA PrešovSvätoplukova 4051 / 77 34 527
UNIQA KošiceMäsiarska 12055 / 67 02 211

Uniqa – nahlásenie poistej udalosti

Pre informácie ako postupovať v prípade poistnej udalosti kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

  • Telefonicky:   0850 111 400 (pondelok – štvrtok 8:00 – 17:00, piatok 8:00 – 16:00)
  • Online formulárom (okrem životných a úrazových poistení)
  • E-mailom: cmd@uniqa.sk (okrem životných a úrazových poistení)
  • Poštou: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
  • Osobne na pobočkách poisťovne

Všetky tlačivá pre hlásenie poistných udalostí nájdete na týchto stránkach.

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Produkty UNIQA

Dejiny UNIQA poisťovne

Poisťovňa Otčina, akciová spoločnosť Nitra (pôvodný názov UNIQA poisťovne) vznikla v roku 1990 a do obchodného registra bola zapísaná 4.1.1991. Hlavným akcionárom bolo Ministerstvo poľnohospodárstva Slovenskej republiky, ďalej Agrobanka Praha, a. s., menšinové podiely mali niektoré poľnohospodárske družstvá a približne 16% kapitálu vložila druhá najväčšia rakúska poisťovňa Bundesländer Versicherung AG, ktorá sa postupne prejavila ako strategický partner. Prvým generálnym riaditeľom poisťovne bol Juraj Remiar.

Obchodnú činnosť začala poisťovňa oficiálne od 1.5.1991. Od začiatku mala pobočky v sídle spoločnosti v Nitre, ďalej v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Dolnom Kubíne, Spišskej novej Vsi a v Košiciach, v priebehu roka pribudli pobočky v Martine a vo Zvolene. Neskôr začala poisťovňa rozvíjať aktivity na českom trhu, z ktorého sa však kvôli rozdeleniu Československa v roku 1993 postupne stiahla.

Od začiatku poisťovňa deklarovala nadviazanie na tradíciu poisťovne Karpatia, ktorá úspešne pôsobila na Slovensku v medzivojnovom období od roku 1920. OTČINA sa chcela zameriavať na poistenie poľnohospodárskych rizík, od tejto idey sa pomerne rýchlo odklonila a poisťovala majetok a zodpovednosť právnických osôb, vrátane priemyselných podnikov a drobných živnostníkov, ako aj havarijné poistenie motorových vozidiel.

Do roku 1993 uviedla Poisťovňa OTČINA na trh všetky základné poistné produkty pre občanov, najmä kapitálové životné poistenie pre dospelých a poistenie vena, ako aj poistenie majetku a zodpovednosti občanov formou kompaktného balíčku poistenia rodinného domu, domácnosti, pripoistenia elektromotorov, skla a poistenia domácnosti celej rodiny. V roku 1993 sa systematicky budovala sieť obchodných pobočiek v každom okresnom meste, pričom v každom dnešnom krajskom meste vzniklo regionálne riaditeľstvo s technickým a administratívnym zázemím – regionálny riaditeľ, likvidácia poistných udalostí, správa poistných zmlúv.

V roku 1994 kúpila poisťovňa Bundesländer podiely od Agrobanka Praha, čím sa stala majoritným akcionárom v poisťovni. V roku 1996 bolo sídlo poisťovne presťahované do Bratislavy. V roku 1998 poisťovňa Bundesländer zvýšila svoj podiel akcií na 99,36%. V roku 2001 došlo k zmene obchodného mena na UNIQA poisťovňa, a. s.

V roku 2001 dosiahla UNIQA poisťovňa predpísané poistné 998 miliónov Sk a bola na 6. pozícii na trhu. V prvom roku zrušenia monopolu Slovenskej poisťovne na zákonné poistenie motorových vozidiel a zavedenia PZP 2002 priniesol poisťovni trhový podiel 1,1% v segmente povinného zmluvného poistenia zodpovednosti vozidiel. Celkové predpísané poistné v roku 2001 bolo už 1,271 miliardy Sk, ale poisťovňa klesla na 7 miesto na trhu.

V roku 2004 došlo k zlúčeniu UNIQA poisťovne, a. s. so slovenskou dcérskou spoločnosťou nemeckej poisťovne R + V Poisťovňa, a. s., čo bol dôsledok fúzie materských spoločností týchto dvoch poisťovní, pričom na Slovensku poisťovňa R + V technicky zanikla a všetky záväzky a celý poistný kmeň prevzala UNIQA poisťovňa.

V roku 2011 zaznamenala UNIQA poisťovňa celkové hrubé predpísané poistné vo výške 99,9 miliónov €, čo bolo 4,74% trhový podiel a 6. miesto na trhu, pričom v životnom poistení dosiahla 29,8 milióna €, čo je 2,6% trhu a 10. miesto, v neživotnom poistení 70,133 milióna €, to predstavuje trhový podiel 7,27% a 4. miesto na Slovensku.