Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa, a.s. ponúka povinné zmluvné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov, typov a značiek.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie UNIQA poisťovne?

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača bez podpisu a bez papiera, napríklad na Poistenie.sk.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Bezodkladne nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo +421 2 582 52 188

Infolinka: +421 2 32 600 100 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.

Hlásenie poistných udalostí a zasielanie dokladov k likvidácii:

 • Online hlásenie škody
 • V ktorejkoľvek pobočke
 • Emailom posielajte dokumenty ku škode na cmd@uniqa.sk
 • Poštou posielajte dokumenty na adresu: UNIQA poisťovňa, Krasovského 15, 85101 Bratislava.

Stiahnite si a podľa potreby vytlačte:

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú z druhu použitia vozidla, objemu valcov, výkonu motora, druhu paliva, veku držiteľa vozidla, z okresu registrácie vozidla a iných parametrov.

Poistné sumy

PZP UNIQA poisťovne ŠTANDARD kryje škody s týmito limitmi:

 • Škody na zdraví do 5 240 000 € bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • Škody na majetku do 1 050 000 € bez ohľadu na počet poškodených.

Dobrovoľné doplnkové poistenie PLUS sa poskytuje na základe výnimky ústredia poisťovne a kryje škody nad rámec základného PZP ŠTANDARD.

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie. Pozrite dokument Tlačová správa o zrušení amortizácie.

Pripoistenia k PZP

Povinné zmluvné poistenie UNIQA poisťovne obsahuje niekoľko voliteľných pripoistení.

 • Pripoistenie rozšírenej asistencie
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu v dôsledku havárie EUROOCHRANA
 • Pripoistenie čelného skla
 • Pripoistenie úrazovej smrti vodiča
 • Pripoistenie proti živelnej udalosti
 • Pripoistenie Právnik do auta

Výpoveď PZP UNIQA poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

PZP UNIQA poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4,5
Poistné krytie4
Pomoc4
Poistné4,5
Povesť4,8
Naše hodnotenie 4,4/5
Hodnotenie klientov 4.6/5
Na základe 82 hodnotení našich klientov

Predmet poistenia - vozidlá

UNIQA poisťovňa, a.s. ponúka povinné zmluvné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov, typov a značiek.
 • Motocykle, trojkolky, štvorkolky
 • Osobné a dodávkové vozidlá do celkovej hmotnosti 3 500 kg
 • Autobusy a trolejbusy
 • Elektromobily
 • Nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg
 • Ťahače návesov
 • Pracovné stroje a pracovné stroje so zvláštnym evidenčným číslom (EČV) „Z“
 • Sanitné a záchranné vozidlá
 • Traktory, pracovné stroje bez EČV, vysokozdvižné vozíky
 • Motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor bez EČV
 • Prívesy
 • Obytné vozidlá

Poistné krytie

PZP sa vzťahuje na tieto prípady:
 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení;
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody;
 • ušlého zisku.

PZP ŠTANDARD

 • 5 240 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených (škoda na zdraví);
 • 1 050 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených ( škoda na majetku);
 • Asistenčné služby
 • Pripoistenia rozšírenej asistencie, trvalých následkov úrazu, čelného skla, úrazovej smrti vodiča, živelnej udalosti a právnej pomoci.

Doplnkové poistenie PLUS

Dobrovoľné doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PLUS) rieši nadštandardné pripoistenie k poisteniu zodpovednosti ŠTANDARD. Ak sa toto poistenie dojedná, poskytne poisťovateľ náhradu škody aj v prípade, ak výška škody presiahne základné limity poistného krytia. Dohodne sa na základe individuálnej žiadosti po schválení v ústredí poisťovne.

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami, malusmi a prirážkami.
 • Zľava za bezškodový priebeh – bonus do 50% zo základného poistného;
 • Prirážka za škodovosť do 50% zo základného poistného;
 • Prirážka 100% za vozidlá taxislužby a požičovne, prirážka 50% za vozidlá prevážajúce nebezpečný náklad;
 • Zľava 50% za historické vozidlo, zľava 91% za historické vozidlo so zvláštnym EČV (obsahuje „H“);
 • Prirážka 7% za naftové vozidlá do celkovej hmotnosti 3 500 kg;
 • Zľavy za okres registrácie, vek držiteľa vozidla, právnu formu poistníka, vernostné zľavy – crosselling.

Asistenčné služby

Základné asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE sú obsiahnuté v cene PZP ŠTANDARD, rozšírená asistencia sa pripláca.

Základná asistencia pre vozidlá do 3 500 kg

 • Oprava na mieste pri poruche alebo nehode do 100 € v SR a do 150 € v zahraničí;
 • Ubytovanie pri poruche alebo nehode v SR do 60 € na osobu na 1 noc, v zahraničí 100 € na osobu na 2 noci
 • náhradné vozidlo pri poruche alebo nehode na 1 deň; vlak alebo lietadlo;
 • náklady na opravu v zahraničí prevyšujú trhovú cenu vozidla v SR – organizuje zošrotovanie;
 • krádež – ubytovanie v SR na 1 noc do 60 € na osobu, v zahraničí do 100 € na osobu na 1 noc, náhradné vozidlo na 24 hodín, vlak 2. triedy alebo lietadlo;
 • strata alebo krádež kľúčov od vozidla – otvorenie vozidla a výmena zámkov, nehradí náklady;
 • palivo alebo defekt pneumatiky – dovoz a prečerpanie v prípade zámeny paliva, oprava defektu alebo výmena pneumatiky, nehradia sa náklady;
 • odtiahnutie vozidla pri poruche v zahraničí, nehradia sa náklady;
 • hospitalizácia nad 10 dní v zahraničí – zorganizovanie dopravy a ubytovania rodinného príslušníka;
 • právna asistencia – zadržanie, uväznenie,
 • administratívno-právna asistencia – predcestovná asistencia, telefonická pomoc v núdzi, telefonické tlmočenie a preklady, lekárska asistencia
 • UNIQA Assistance Garancia - odťah do preferovaného servisu

Rozšírená asistencia pre vozidlá do 3 500 kg

 • Oprava na mieste pri poruche alebo nehode do 100 € v SR a do 150 € v zahraničí;
 • Ubytovanie pri poruche alebo nehode v SR do 200 € na osobu na 1 noc, v zahraničí 200 € na osobu na 2 noci
 • náhradné vozidlo pri poruche alebo nehode na 5 dní; vlak alebo lietadlo;
 • náklady na opravu v zahraničí prevyšujú trhovú cenu vozidla v SR – zošrotovanie do 150 €;
 • krádež – ubytovanie v SR na 1 noc do 100 € na osobu, v zahraničí do 200 € na osobu na 2 noci, náhradné vozidlo na 48 hodín, vlak 2. triedy alebo lietadlo;
 • strata alebo krádež kľúčov od vozidla – otvorenie vozidla a výmena zámkov do limitu 80 € v SR a do 175 € v zahraničí;
 • palivo alebo defekt pneumatiky – dovoz a prečerpanie v prípade zámeny paliva, oprava defektu alebo výmena pneumatiky do limitu 80 € v SR a do 175 € v zahraničí;
 • odtiahnutie vozidla pri poruche v zahraničí do 1 700 €;
 • hospitalizácia nad 10 dní v zahraničí – ubytovanie rodinného príslušníka na 7 dní do 50 € na noc a doprava vlakom 2. triedy alebo letenka;
 • finančná tieseň v zahraničí – pôžička do 1 500 €;
 • právna asistencia pri uväzneni – kaucia do 7 500 €, pôžička na advokátske služby do 2 500 €, pôžička na tlmočenie na súde do 750 €.
 • administratívno-právna asistencia – predcestovná asistencia, telefonická pomoc v núdzi, telefonické tlmočenie a preklady, lekárska asistencia
 • UNIQA Assistance Garancia - odťah do preferovaného servisu

Základná asistencia pre vozidlá nad 3 500 kg

 • Oprava na mieste pri poruche alebo nehode do 100 € v SR a do 150 € v zahraničí, nevzťahuje sa na náhradné diely;
 • Ubytovanie pri poruche alebo nehode v SR do 60 € na osobu na 1 noc, v zahraničí 100 € na osobu na 2 noci
 • náhradné vozidlo pri poruche alebo nehode; nehradí, len organizuje;
 • náklady na opravu v zahraničí prevyšujú trhovú cenu vozidla v SR – organizuje zošrotovanie;
 • krádež – ubytovanie v len v zahraničí do 75 € na osobu na 1 noc, náhradné vozidlo na 24 hodín;
 • finančná tieseň – pôžička ako záloha na opravu do 2 500 €;
 • náklad a náves po nehode – požičanie náhradného návesu, preloženie a stráženie nákladu;
 • hospitalizácia nad 10 dní v zahraničí – zorganizovanie dopravy a ubytovania rodinného príslušníka;
 • právna asistencia – zadržanie, uväznenie, kaucia do 15 000 €, záloha na advokáta do 4 500 €, záloha pri zodpovednostnej škode do 3 500 €, pôžička do 10 000 €
 • administratívno-právna asistencia – predcestovná asistencia, telefonická pomoc v núdzi, telefonické tlmočenie a preklady, lekárska asistencia

Rozšírená asistencia pre vozidlá nad 3 500 kg

 • Oprava na mieste pri poruche alebo nehode do 400 €, odťah a úschova do 1 500 €, nie sú zahrnuté náhradné diely;
 • Zorganizuje požičania náhradného ťahača;
 • Ubytovanie pri poruche alebo nehode v SR do 200 € na osobu na 1 noc, v zahraničí 200 € na osobu na 2 noci
 • náklady na opravu v zahraničí prevyšujú trhovú cenu vozidla v SR – zošrotovanie, oprava v SR do 400 €, v zahraničí do 750 €;
 • krádež – ubytovanie v zahraničí do 75 € na osobu na 2 noci, náhradné vozidlo na 48 hodín, vlak 2. triedy alebo lietadlo;
 • odtiahnutie vozidla pri poruche alebo po nehode v zahraničí do servisu v SR do 1 500 €;
 • finančná tieseň v zahraničí – pôžička do 1 500 €;
 • právna asistencia – zadržanie, uväznenie, kaucia do 15 000 €, záloha na advokáta do 4 500 €, záloha pri zodpovednostnej škode do 3 500 €, pôžička do 10 000 €;
 • administratívno-právna asistencia – predcestovná asistencia, telefonická pomoc v núdzi, telefonické tlmočenie a preklady, lekárska asistencia

Pripoistenie úrazu vodiča

Pripoistenie úrazu v aute pre vodiča, ktorý v čase nehody šoféroval motorové vozidlo.

Pripoistenie úrazovej smrti vodiča vozidla

Poistenie slúži na finančné zabezpečenie pozostalých po osobe, ktorá zomrela následkom úrazu.
 • Poistná suma: 10 000 €;
 • Platí v celej Európe;
 • Ročné poistné: 10 €.

EUROOCHRANA - pripoistenie trvalých následkov úrazu vodiča

Ak úraz zanechá poistenému trvalé následky určené zmluvným lekárom poistiteľa v súlade s oceňovacími tabuľkami v rozsahu aspoň 50%, je poistiteľ povinný vyplatiť plnenie vo výške dojednanej poistnej sumy.
 • Poistná suma: 30 000 € pre prípad trvalých následkov úrazu vodiča;
 • Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je úraz s bodovým ohodnotením nad 50%;
 • Platí v celej Európe.
 • Ročné poistné: 10 €.

Pripoistenie právnej ochrany

Predmetom poistenia je právna ochrana pred protiprávnym konaním tretích osôb v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla
 • Poistený je vodič, majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla
 • Vzťahuje sa len na vozidlá do celkovej hmotnosti 3 500 kg.
 • Poistná suma: 10 000 €
 • Ročné poistné: 20 €
Poisťovňa vybaví a uhradí:
 • trovy predbežného opatrenia a zabezpečenia dôkazov;
 • hotové výdavky poisteného a jeho advokátov, súdne poplatky, ako aj tarifné výdavky a odmeny za zastupovanie advokátom;
 • trovy dôkazov - znalečné, svedočné a výdaje osôb, ktorým súd v súvislosti s dokazovaním uložil určitú povinnosť;
 • trovy, ktoré protistrana vynaložila na uplatnenie svojich práv a ktoré musí poistený uhradiť v dôsledku súdneho rozhodnutia;
 • náklady na výkon rozhodnutia, a to jedného návrhu na jeden exekučný titul;
 • správne poplatky v zmysle správneho práva a trovy správneho konania;
 • mimosúdne zmierovacie konanie alebo uzavretie súdneho zmieru;
 • konanie pred súdom prvého stupňa;
 • výkon právoplatného rozhodnutia alebo iného exekučného titulu vydaného súdom alebo iným príslušným orgánom, v prípade potreby opatreného doložkou vykonateľnosti.

Pripoistenie čelného skla

Predmetom tohto doplnkového poistenia je čelné sklo poisteného motorového vozidla.
 • Poistné plnenie je hodnota opravy alebo výmeny čelného skla;
 • Limity poistného plnenia: 250 €, 350 €, 500 € alebo 1 000 €
 • Spoluúčasť: nulová
 • Ročné poistné: 10% z výšky zvoleného limitu plnenia
 • Neplní sa za poškodené alebo zničené polepy, diaľničné známky a podobne.