KOOPERATIVA poisťovňa

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je jednou z najväčších poisťovní na Slovensku. Má univerzálne zameranie, ponúka životné poistenie a takmer všetky druhy neživotného poistenia. Spolu s Komunálnou poisťovňou a Poisťovňou Slovenskej sporiteľne je Kooperativa súčasťou rakúskej skupiny Vienna Insurance Group.

Pobočky a kontakty Kooperativa

KOOPERATIVA Bratislava
Sídlo spoločnosti
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
Infolinka a hlásenie škôd: +421 2 5729 9999
Asistenčné služby: 18 118

POBOČKAULICA A ČÍSLOTEL. ČÍSLO
Kooperativa BratislavaŠtefaničova 402/5729 92 58
Kooperativa TrenčínPiaristická 16032/656 44 11
Kooperativa NitraFarská 30037/652 47 92
Kooperativa Banská Bystricanám. Š. Moysesa 9048/47 27 821
Kooperativa ŽilinaM. R. Štefánika 32041/503 31 01
Kooperativa PrešovHlavná 125051/758 04 71
Kooperativa KošiceČajakova 1055/611 58 45

Kooperativa – nahlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie poistných udalostí na majetku a autách – škody hláste pomocou webovej aplikácie, alebo pomocou infolinky +421 2 5729 9999.

Asistenčné služby kontaktujte na telefónnom čísle 18 118, alebo zo zahraničia +421 2 6353 2236.

Poistná udalosť v životnom poistení – ako postupovať v prípade pooistnej udalosti zistíte na oficiálnych stránkach ako aj všetky dokumenty a formuláre.

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Produkty Kooperativa

Dejiny KOOPERATIVA poisťovne

KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s. vznikla zápisom do obchodného registra v Bratislave dňa 29.11.1990 ako prvá neštátna poisťovňa po páde komunizmu a prakticky ihneď začala svoju činnosť v oblasti neživotného poistenia, a to poistenia majetku a zodpovednosti právnických osôb. Poisťovňa mala v pláne realizovať model družstevného poisťovníctva, keď hlavní akcionári, všetky výrobné a spotrebné družstvá vo vtedajšom Československu, hromadne poisťovali svoj majetok vo „svojej“ poisťovni. Strategickým akcionárom bola najväčšia rakúska poisťovňa Wiener Städtische Versicherung. Základný kapitál bol 300 miliónov Kčs. Prvé sídlo poisťovne bolo v Bratislave, na Bajkalskej 25. Prvým a veľmi úspešným generálnym riaditeľom sa stal dr. Jozef Csáky.

Zakladatelia a manažéri mali v úmysle vybudovať silný československý poisťovací holding so sídlom v Bratislave a odštepnými závodmi v Prahe pre územie Čiech a v Brne pre územie Moravy. Tieto plány však prekazilo rozdelenie Československa a vznik samostatnej Slovenskej republiky.

V máji 1993 zmenila poisťovňa obchodné meno na KOOPERATIVA družstevná poisťovňa, a.s., v roku 1998 na KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. a nakoniec v roku 2000 sa obchodné meno ustálilo na dnešné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Zmeny obchodného mena sprevádzalo postupné ovládnutie poisťovne rakúskou poisťovňou Vienna Insurance Group (predtým Wiener Städtische Versicherung). Základné imanie sa postupne zvyšovalo, kým v roku 2000 dosiahlo 1,5 miliardy Sk, dnes 49 791 000 €.

V poisťovni od začiatku pôsobil celý rad popredných odborníkov zo Slovenskej poisťovne, pričom ako prvé ponúkali akési „vylepšené“ produkty Slovenskej poisťovne. Postupne sa začali presadzovať prvky moderného poistenia na základe know how rakúskeho akcionára. KOOPERATIVA rýchlo zriadila na Slovensku sieť 7 agentúr, ktoré pôsobia dodnes a majú sídla vo väčšine krajských miest, okrem toho má okresné kancelárie. Poisťovací agenti (obchodní zástupcovia) boli od začiatku kmeňoví zamestnanci poisťovne podľa rakúskeho vzoru. Neskôr pribudla ešte samostatná agentúra pre maklérov v Bratislave.

Poisťovni veľmi pomohla všeobecná konjunktúra v odvetví poisťovníctva ihneď po nežnej revolúcii, obchodní zástupcovia našli vďačný zdroj obchodu v dražbách v rámci tzv. malej privatizácie, keď ihneď po údere kladivka v dražobnej miestnosti oslovovali nových majiteľov malých živností a nehnuteľností a priamo na mieste uzatvárali poistné zmluvy. Postupne pribúdali ďalšie produkty neživotného a životného poistenia, poisťovňa mala a dodnes má univerzálne zameranie, poskytuje všetky bežné produkty životného a neživotného poistenia,

Po 10 rokoch od svojho vzniku mala KOOPERATIVA poisťovňa 650 zamestnancov, z toho 239 obchodných zástupcov. Predpísané poistné v roku 2001 dosiahlo viac ako 3 miliardy Sk. KOOPERATIVA bola vždy suverénnou dvojkou na trhu. Správa poistných zmlúv je dodnes decentralizovaná v jednotlivých agentúrach, čo je opäť pozostatkom rakúskeho štýlu organizácie vnútornej služby poisťovne (dnes je trend skôr opačný – všetky obslužné činnosti sa centralizujú).

Okrem poistenia motorových vozidiel a poistenia majetku podnikateľov začala poisťovňa v druhej polovici 90. rokov získavať významnejší podiel aj na trhu životného poistenia. KOOPERATIVA má sortiment desiatok produktov poistenia osôb, z ktorých najpredávanejší je VARIANT KAPITÁL SD1, ide o balíček kapitálového životného poistenia pre dospelých s celým radom pripoistení – úraz, kritické choroby, práceneschopnosť, atď. Poisťovňa začala vo veľkom spolupracovať so všetkými veľkými i menšími maklérskymi spoločnosťami, a to v životnom i neživotnom poistení.

V roku 1998 zriadila spolu so svojou materskou rakúskou spoločnosťou predajnú sieť CAPITOL, prostredníctvom ktorej predávala životné poistenie, najmä produkt kapitálového životného poistenia FUTURA Plus. CAPITOL má organizovaný obchod formou multi level marketingu (MLM). V roku 2001 prevzala KOOPERATIVA poisťovňa poistný kmeň životného poistenia od krachujúcej Hasičskej poisťovne.

Na prelome rokov 2001 a 2002 sa KOOPERATIVA úspešne zapojila do náborovej kampane v rámci demonopolizácie zákonného poistenia motorových vozidiel. Produkty PZP PARTNER a EUROPARTNER boli ponúkané s poistným obdobím kalendárny rok pre všetky druhy motorových a prípojných vozidiel. V povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidiel dosiahla poisťovňa hneď v prvom roku existencie PZP predpísané poistné 1,4 miliardy Sk, čo bol trhový podiel 24% v tomto segmente. Rok 2002 bol z hľadiska zrušenia monopolu PZP prelomový a poisťovňa dosiahla celkové predpísané poistné 5,3 miliardy Sk, čo bol podiel na trhu 15%.

V roku 2001 sa materská poisťovňa Wiener Städtische Verischerung pokúsila vyhrať súťaž o privatizáciu Slovenskej poisťovne, postúpila medzi 4 najvážnejších uchádzačov, no nakoniec bola neúspešná. Poisťovňu dostala nemecká Allianz Versicherung AG z Mníchova.

V roku 2002 bala založená dcérska spoločnosť Slovexperta, s. r. o. za účelom vykonávania obhliadok a oceňovania motorových vozidiel pred poistením a po poistnej udalosti, ktorá reálne posunula služby pri havarijnom poistení vozidiel na vyššiu úroveň. Slovexperta zamestnáva technikov a znalcov v oblasti oceňovania motorových vozidiel a má pobočky po celom Slovensku. V roku 2003 sa stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Juraj Lelkeš, ktorý pokračoval v úspešnom príbehu poisťovne.

V roku 2005 už mala KOOPERATIVA predpísané poistné 10,5 miliardy Sk, čo bol už takmer 21%-ný trhový podiel a 2. miesto za stále suverénnou Allianz – Slovenskou poisťovňou, ktorej však, naopak, trhový podiel z roka na rok klesal. V roku 2011 dosiahlo predpísané poistné samotnej KOOPERATIVA poisťovne 486,3 milióna €, čo je trhový podiel 23,05% a zisk 46,8 milióna €.

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group, 100%-ná matka KOOPERATIVA poisťovne, sa pýši približne 190 ročnou históriou. Spoločnosť sa rozrástla z miestnej poisťovne do jednej z najväčších medzinárodných poisťovacích skupín v strednej a východnej Európe. V roku 2011 dosiahla predpísané poistné 9 miliárd € a má 25 000 zamestnancov. Na Slovensku vlastní 3 poisťovne s celkovým trhovým podielom 30,69% podľa výšky predpísaného poistného v roku 2011 a podľa tohto kritéria je jednotkou na poistnom trhu v Slovenskej republike.

Korene Vienna Insurance Group

História poisťovacej skupiny siaha do roku 1824, kedy bola založená Wiener Städtische Österreich, najstaršia z troch poisťovní, ktoré dnes tvoria supinu.

1824 – Georg Ritter von Höglmüller založil Wechselseitige. u. K. prív. Brandschadenversicherungsanstalt. Na vzniku poisťovne sa podieľalo 364 osobností, vrátane princov, kniežat, barónov a priemyselníkov i cirkevných inštitúcií, ako sú kláštory.

1839 – Na podnet profesora matematiky Josefa Salomona, prvá životná poisťovňa v Rakúsku, Allgemeine Wechselseitige Capitalien-und Rentenanstalt začína prevádzku vo Viedni.

1898 – Pri príležitosti 50. výročia nástupu cisára Františka Jozefa I. na trón, Viedenská mestská rada prijala uznesenie k založeniu Städtische Kaiser Franz Joseph-Jubiläums-Lebens-und Rentenversicherungs-Anstalt.

1919 – Poistenie majetku je zaradené do programu poisťovne. Názov zmenený na „Gemeinde Wien-Städtische Versicherungsanstalt“. Skrátený tvar, Wiener Städtische, sa odvtedy používa.

1924 – Konsolidácia Wechselseitige a Janus ako „Wechselseitige Brandschaden und Janus Allgemeine Versicherungs-Anstalt auf Gegenseitigkeit“.

1929 – Wiener Städtische predpokladá podiel v únii. V dôsledku toho, že má možnosť obchodovať aj námorné, krupobitné poistenie a poistenie hospodárskych zvierat.

1934 – Wiener Städtische získava akcie Wechselseitige Krankenversicherungsanstalt a v roku 1935 ju zachaňuje z problémov.

1938 – Spojenie medzi „Gemeinde Wien-Städtische Versicherungsanstalt“ a „Wechselseitige Brandschaden und Janus Allgemeine Versicherungs-Anstalt auf Gegenseitigkeit“.

1945 – Druhá svetová vojna a zrútenie rakúskej ekonomiky priviedla spoločnosť na pokraj skazy. Malá skupina zamestnancov Wiener Städtische začína s obnovou úplne zničenej spoločnosti. V nasledujúcom roku, firma pokračuje v kanceláriách na Tuchlauben 8.

sidlo_vienna_insurance_group_vo_viedni1947 – Mení sa názov spoločnosti na „Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt“. Rekonštrukcia sa začala v decembri 1947 s prvým zasadnutím členov rady a zmena názvu firmy na „Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt“. Od tej chvíle, Wiener Städtische prevádzkuje svoju poisťovaciu činnosť v právnej forme vzájomnej poisťovne.

1955 – Dňa 14. júna 1955, poisťovňa otvorila nové sídlo na „starom“ mieste vo Viedni 1, Schottenring 30. Ringturm je prvou kancelárskym vežiakom vo Viedni.

1964 – Zmluva o spolupráci so životnou poisťovňou Jupiter.

1966 – Wiener Städtische získava 40 percent akcií v Österreichische Volksfürsorge.

1971 – Prevzatie väčšiny akcií v Donau Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft.

Moderná história Vienna Insurance Group

Od roku 1990 nastáva expanzia do strednej a východnej Európy. V polovici roku 1992 bola poisťovňa zreorganizovaná s cieľom vytvoriť holdingovú spoločnosť.

1990 – Vstup na poistný trh bývalého Československa prostredníctvom kapitálovej účasti v Kooperative a založenie nemeckej poisťovne InterRisk, Wiesbaden.

1991 – Zlúčenie života a pohreb poisťovňa Wiener Verein s Wiener Städtische.

1992 – Akvizícia 70 percent základného imania Montanversicherung, sa špecializuje na priemyselné poistenie. Premena na akciovú spoločnosť s názvom Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft. „Wechselseitige“ pokračuje ako Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermögensverwaltung a prevezme funkciu finančnej holdingovej spoločnosti.

1993 – Po rozdelení bývalého Československa na Českú republiku a Slovenskú republiku je Kooperativa rozdelená do troch poisťovacích spoločností so sídlom v Bratislave, Brne a Prahe. V roku 1999 sa kancelárie v Brne a v Prahe sa spájajú do Kooperativa pojišťovna, a. s. V slovenskej republike začína svoju činnosť Kooperativa poist’ovňa, a. s.

1994 – Wiener Städtische (Vienna Insurance Group) bola uvedená na Viedenskú burzu cenných papierov.

1996 – Vstup na maďarský poistný trh.

1998 – Vstup na poľský poistný trh

1999 – Založenie spoločnosti Vienna Life Lebensversicherung AG v Lichtenštajnsku. Vstup na chorvátsky poistný trh založením Wiener Städtische Osiguranje D. d

2000 – Založenie Vienna Life Poland a založenie Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, pobočka ITALIA.

2001 – Vstup na rumunský poistný trh kúpou podielu v spoločnosti rumunskej UNITA SA, akvizícia spoločnosti slovenskej Komunálnej poisťovne a. s., fúzia spoločností Wiener Städtische Osiguranje a Kvarnerského Osiguranje, nadobudnutie dvoch poľských poisťovní, Compensa Non-Life a Life Compensa.

2002 – Získanie podielu v bieloruskej poisťovni Kupala, nadobudnutie bulharských spoločností Bulgarski Imoti a Získanie podielu v rumunskej poľnohospodárskej poisťovacej spoločnosti Agras Omniasig SA.

2003 – Vstup do Srbska vytvorením Wiener Städtische Osiguranje ADO Beograd a zlúčenie Heros a Compensa v Poľsku.

2004 – Získanie výhradného vlastníctva v slovenskej Kontinuita poisťovni zo skupiny Wiener Städtische, začatie podnikateľskej činnosti v Slovinsku a získanie podielu v ukrajinskej poisťovni Jupiter.

2005 – Získanie väčšinového podielu v rumunskej SC Omniasig SA a získanie väčšinového podielu v ukrajinskej poisťovni „Kniazha“, ako aj získanie 100 % akcií  Českej podnikateľskej poisťovne, a. s. pre Kooperativu. Získanie podielu v poľských poisťovnach Benfia Non Life a Benefia Life a poľskej životnej poisťovni Royal Polska. Získanie väčšinového podielu v chorvátskej životnej poisťovni Cosmopolitan Life d.d. Akvizícia 40 percent podielu v Kardan Financial Services BV (KFS), majoritného vlastníka TBIH Financial Services Group NV, holdingovej poisťovne s podielom v strednej a východnej Európe. Navýšenie kapitálu vo výške cca 910 miliónov EUR, čo zvyšuje free float, až do cca 30 percent

2006 – Akvizícia majoritného podielu v poľskej Cigna STU SA, získanie ukrajinskej poisťovne Globus, začatie podnikania v Rusku formou spoločného podniku s MSK / Moskovská poisťovňa. Transformácia 40 percent podielu v Kardan Financial Services BV do priamej účasti 60 percent v TBIH Financial Services Group. Predstavenie zastrešujúcej značky Vienna Insurance Group a premenovanie Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG na Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group.

2007 – Akvizícia majoritného podielu v oblasti neživotného poistenia spoločnosti TU PZM (TU Polski Zwiazek Motorowy SA), vstup na turecký poisťovací trh – obstaranie Ray Sigorta a.s., vstup na trh Albánsko, Macedónsko, Kosovo: Obstaranie Sigma Sh.a. a vstup na trh v pobaltských štátoch.

2008 – Akcie s novým obchodným menom Vienna Insurance Group na Viedenskú burzu cenných papierov, zápis na Pražskej burze, Kúpa poisťovne Ukrainska Strakhova Grupa, navýšenie kapitálu v roku 2008 z hrubých výnosov o približne 1,14 miliardy €, uzatvorenie vzájomnej dohody o predaji s ERSTE GROUP, predaj rumunskej neživotnej poisťovne UNITA Vienna Insurance Group SA poisťovni UNIQA Group z Rakúska, predaj firemných akcií Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG poisťovni ERGO Versicherungsgruppe, zriadenie vlastnej zaisťovacej spoločnosti VIG RE zajišťovna, a. s. (VIG RE) so sídlom v Prahe.

2009 – Zmena názvu spoločnosti na Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG, rozšírenie predstavenstva Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG na desať členov, prevzatie TBIH Financial Services Group NV (TBIH) podielov v poisťovacích spoločnostiach skupiny v Albánsku, Bulharsku, Chorvátsku a Macedónsku, akvizícia poisťovacích činností Erste Group Bank AG v Rakúsku, Chorvátsku, Rumunsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, získanie väčšinového podielu v rumunskej poisťovni SC Asigurarea Românească Asirom SA, zlúčenie slovenských členov skupiny – spoločností Kontinuita a Komunálna – od októbra 2009 obe spoločnosti úspešne pôsobia na slovenskom poistnom trhu ako univerzálna poisťovacia spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group.

2010 – VIG predáva životnú poisťovňui Omniasig Asigurari de Viata a rozhodne sa sústrediť na rozvoj BCR Asigurari de Viata a Asirom v tomto segmente trhu. Zriadením pobočky Polish Group Compensa v Litve a predajom majetkového a zodpovednostného poistenia sa začalo v polovici apríla 2010 pôsobenie skupiny na pobaltskom trhu.

S účinnosťou od 3. augusta 2010 sa spoločnosti skupiny pôsobiace v Rakúsku právne oddelili od hospodárenia skupiny. Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, a.s. ako najväčší člen skupiny,  naďalej vykonáva poistenie majetku a zodpovednosti, životné a zdravotné poistenie v Rakúsku. Okrem obvyklých medzinárodných kontrolných funkcií Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe je aktívna aj v zaistení a medzinárodnom poisťovníctve. V priebehu reorganizácie kótovaná holdingová spoločnosť dostane nový názov spoločnosti Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe.

Dochádza k spojeniu chorvátskych poisťovacích spoločností skupiny Cosmopolitan Life a Helios. Novovzniknutá spoločnosť bude pôsobiť na chorvátskom trhu ako univerzálna poisťovňa pod názvom Helios Vienna Insurance Group d.d. Vienna Insurance Group kúpila aj minoritný podiel 40% v TBIH prostredníctvom Kardan Financial Services. To znamená, že VIG drží 100% akcií spoločnosti TBIH.

Vstup na trh VIG v Čiernej Hore pri vzniku životnej poisťovne Wiener Städtische zivotno Osiguranje Podgorica a.d. Vienna Insurance Group. Vienna Insurance Group pôsobí v oblasti neživotného poistenia v Macedónsku od roku 2007 prostredníctvom WINNER Vienna Insurance Group a po udelení licencie na životné poistenie WINNER Life-Vienna Insurance Group Skopje na konci roka 2010 a ponúka životné poistné produkty.

VIG sa rozhodla, že Ukrajina sa stane desiatym hlavným trhom skupiny (ostatné hlavné trhy: Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko a Maďarsko).

2011 – Vstup na trh Bosny a Hercegoviny získaním poisťovne Jahorina Osiguranje AD Pale a kúpa poisťovne Intersig v Albánsku.