Poistenie zodpovednosti na cestách v zahraničí

Najdôležitejšou súčasťou cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov v zahraničí, pretože celková suma poplatkov za vyšetrenia, hospitalizáciu, operácie, lieky a prípadný prevoz pacienta do vlasti sa môže vyšplhať do desiatok alebo stoviek tisíc eur.

Rovnako dôležité je aj poistenie zodpovednosti za škodu. Počas lyžovačky alebo vodných športov sa môžete dostať do kolízie s iným lyžiarom alebo v bazéne skočíte niekomu na hlavu. Finančné následky neúmyselného ťažkého ublíženia na zdraví môžu byť dramatické.

Okrem toho môžete rozbiť v starožitníctve umelecký predmet – porcelánovú vázu, sklenú plastiku alebo niečo podobné za tisíce eur, v tomto prípade ide o škodu na majetku, za ktorú tiež zodpovedáte.

Ak máte v cestovnom poistení zahrnuté pripoistenie zodpovednosti za škodu, takéto prípady sú kryté, potom je len otázka, či poistná suma je dostatočná. Všeobecne platí, že čím je vyspelejšia krajina, do ktorej cestujete, tým sa vymáhajú vyššie škody, čo súvisí s vyššou úrovňou právneho vedomia obyvateľstva, preto potrebujete vyššie poistné krytie.

Bohužiaľ, slovenské poisťovne poskytujú limity poistného plnenia v pripoistení zodpovednosti v rámci cestovného poistenia len do pomerne malých súm, ktoré nemusia stačiť pri veľkej škode v krajinách západnej Európy alebo v anglosaských krajinách, či v Japonsku. Naopak, v krajinách ostatného sveta to vyhovuje.

Maximálne odškodnenie z poistenia zodpovednosti v cestovnom poistení vybraných poisťovní uvádzame v tabuľke.

Limity poistného plnenia vybraných poisťovní pri škodách v zahraničí
PoisťovňaProduktŠkoda

na zdraví / na majetku

AllianzCestovné poistenie100 000 €
AXA AssistanceEXCELLENT250 000 € / 125 000 €
AXA AssistanceKOMFORT40 000 € / 20 000 €
AXA AssistanceREFERENCE40 000 € / 20 000 €
ECPCestovné poistenie PLUS200 000 €
GeneraliCestovné poistenie50 000 €
GroupamaStandard33 200 € / 6 640 €
UnionCestovné poistenie100 000 € / 35 000 €
UNIQACestovné poistenie PLUS200 000 €

Ak máte doma kvalitné poistenie domácnosti s pripoistením zodpovednosti za škodu, preverte si územnú platnosť tohto pripoistenia, väčšinou to býva Európa alebo krajiny Európskej únie. Toto je možné tiež využiť v prípade škody spôsobenej inému v zahraničí.

Pohoda v Mŕtvom mori

Pohoda v Mŕtvom mori

Poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnej ceste v zahraničí

Aj keď máte pripoistenú zodpovednosť v rámci cestovného poistenia pri pracovnej ceste v zahraničí, poistné krytie sa nevzťahuje na škody spôsobené pri práci alebo plnení si služobných povinností, poistka platí len v súkromnom živote.

Aj ste zamestnanec alebo živnostník, navštívite továreň obchodného partnera a tam niečo rozbijete, poistenie zodpovednosti z cestovného poistenia neplatí. Ak však po skončení pracovných povinností odídete do hotela, kde ste ubytovaný(á) a rozbijete niečo tam, už sa nachádzate v režime súkromnej – občianskej činnosti a poistka samozrejme platí.

Je užitočné zdôrazniť, že keď spôsobíte škodu tretej osobe ako zamestnanec počas práce, za Vami spôsobenú škodu je zodpovedný váš zamestnávateľ, ste teda spolupoistený(á). Zamestnávateľ by mal mať podnikateľské poistenie všeobecnej zodpovednosti a odškodné z takej škody by malo byť uplatňované z tohoto firemného poistenia.

Ak ste živnostník – fyzická osoba, napr. vykonávate zváračské práce v zahraničí na základe obchodnej zmluvy s odberateľom, škoda spôsobená pri vašej činnosti by mala byť uplatňovaná z vašej firemnej poistky všeobecnej zodpovednosti, nie z cestovného poistenia.

Ako občan alebo živnostník – fyzická osoba ručíte za spôsobenú škodu až do výšky svojho súkromného majetku bez ohľadu na to, či sa to stane na Slovensku alebo v zahraničí. Rozdiel je v tom, že v ekonomicky najvyspelejších krajinách sa škody rýchlo a efektívne vymáhajú, zatiaľ čo u nás v tomto smere stále zaostávame.

Škoda spôsobená motorovým vozidlom v zahraničí

Ak cestujete na dovolenku alebo služobnú cestu vlastným alebo firemným vozidlom, prípadná škoda sa bude uplatňovať z vášho povinného zmluvného poistenia vozidla. Škodu spôsobenú v zahraničí ste povinný(á) oznámiť svojej poisťovni do 1 mesiaca od jej vzniku. Ak to nestihnete, budete musieť za škodu zaplatiť z vlastného vrecka.

V prípade požičaného vozidla dbajte na pripoistenie seba ako vodiča, pretože v niektorých krajinách je úplne iný právny systém a prípadnú škodu môžu preniesť na vodiča napriek tomu, že vozidlo je poistené. Podrobnejšie sme o tom písali tu. Poriadne si prečítajte podmienky požičania auta predtým, ako podpíšete zmluvu s požičovňou.

Škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla si v žiadnom prípade nemôžete uplatňovať z cestovného poistenia.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >